Kommende højhusbyggeri bekymrer nabo: »Jeg tror ikke på, vi bliver hørt«

Beboerne på Telefonvej er ikke begejstret for de nye naboer, som kommunen planlægger, skal flytte ind ved siden af. Foto: Skråfoto.dataforsyningen.dk /Grafik: Malene Lorentzen Warner

En 32 meter høj betonblok i baghaven er skrækscenariet for Marianne Rasmussen. Hun bor i ejerforeningen på Telefonvej, som er nabogrund til Gladsaxe Ringvej 11, hvor Gladsaxe Kommune vil opføre blandet bolig og erhverv på op til otte etager.

– Jeg vil jo selvfølgelig gerne være med til, at der bliver udviklet noget på området. Men jeg vil helst ikke fratages min lejligheds herlighedsværdi i og med, at jeg ikke ser solen, og jeg mister udsigten, siger Marianne Rasmussen, som også er bestyrelsesmedlem af Telefonvej 4 A-H.

Dele i forslaget om Gladsaxe Ringvej 11

  • Max. otte etagers højde til erhverv
  • Højest 15% af grundens område må være otte etager
  • Max. seks etagers højde til boliger
  • Forskellige etagehøjder
  • Bebyggelsesprocenten må max. være på 150%
  • Der kan stilles krav om op til 25% almene boliger
  • Der må max. bygges en højde på 32 meter
  • Plantning af flere træer og bynatur
  • Der skal være fokus på adgang for gående og cyklister
  • Fælles parkeringsanlæg

Kilde: Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2021 – for Boulevarden i Gladsaxe Erhvervskvarter, Gladsaxe Kommune

Udviklingen af området omkring Gladsaxe Ringvej 11 hænger sammen med letbanen, som fra 2025 planlagt skal køre gennem byen. Kommunen vil omdanne Gladsaxe Ringvej, og nye bebyggelser skal blive en del af området. Et af deres projekter omfatter altså det høje byggeri på grunden ved Gladsaxe Ringvej 11. Kommunen forslår, at erhvervsbebyggelsen maksimum må være otte etager, og boligdelen må være seks etager. Det skriver Gladsaxe Kommune i deres forslag til kommuneplanen for 2021.  I den forbindelse er planen i offentlig høring frem til  24. april, informerer kommunen på deres hjemmeside. Beboerne på Telefonvej kan derfor se frem til nye naboer. Men det er ikke fordi, at lysten til at byde de nye naboer på kaffe og kage er stor.

– Jeg købte lejligheden her, fordi der var privatliv. Det mister jeg, hvis man bygger lejligheder på seks etager, som kan kigge lige ind i min lejlighed, siger Marianne Rasmussen.

Hun fortæller også, at hun er bekymret for støjgener fra butikker på skæve tidspunkter ved vareleveringer, renovation osv.

Borgmester vil balancere bekymring og udvikling

Borgmesteren for Gladsaxe Kommune, Trine Græse (S), forstår, at beboerne er bekymret.

– Det er jo meget ofte, vi møder bekymring fra de nærmeste naboer til et sted, hvor man skal bygge. Men det er jo oftest også sådan, at de jo heller ikke ønsker, at der ligger et nedslidt erhvervskvarter ved siden af. Der er både fordele og ulemper, og vi skal jo så forsøge at afveje og finde et sted. Vi har faktisk allerede lyttet til nogle af bekymringerne og sat bebyggelseshøjderne længere ned i forhold til det første, der var fremme, siger Trine Græse (S).

Forslaget har tidligere været ti etager, så med forslaget har kommunen barberet to etager af højden. Alligevel går beboernes bekymring på bygningens højde. Her forklarer Trine Græse (S), at det er nødvendigt at bygge i højden, hvis grunden skal være attraktiv at udvikle.

– At forestille sig, at vi på den her beliggenhed, som er et af de mest centrale steder, siger, at vi kun kan bygge i to etager, det er nok ikke særlig realistisk. Dels fordi at det ikke er en særlig god udnyttelse af den centralt beliggende grund, men også fordi at hvis vi kun tillader at bygge i to etager, vil vi formentlig opleve, at grunden vil henligge, som den gør i dag. Der skal være økonomi for en bygherre at udvikle en sådan grund, før de vil gøre det. Det er en afvejning af mange forskellige hensyn, siger Trine Græse (S).

Vil kommunen høre beboerne?

Marianne Rasmussen anerkender idéen om at udvikle grunden. Hun har derfor også kommet med forslag til, hvordan grunden kunne udvikles uden høje bygninger.

Læs også: Højhuse i Herlev vil give risiko for skygge hos naboer

– Jeg kunne godt tænke mig nogle rækkehuse eller seniorboliger. Der mangler seniorboliger i Gladsaxe, så at man tog lidt hensyn til det. Med grønne områder og noget rekreativt på måske to-tre etager. Det ville jo ikke genere nogen. Overhovedet, siger Marianne Rasmussen.

Trine Græse (S) siger dog, at borgerne vil blive hørt. Den tiltro har Marianne Rasmussen ikke helt

– Jeg tror ikke på, vi bliver hørt som beboere her. Det tror jeg virkelig ikke på.

Sådan gjorde vi: Journalisten havde hørt fra sin omgangskreds, at beboerne i området var bekymret over det nye forslag. Herefter deltog journalisten i et borgermøde 11. april om den nye plan, hvor Gladsaxes borgmester, Trine Græse,  og beboer, Marianne Rasmussen, begge var tilstede.