Lokal utilfredshed: Reservation står i vejen for udvikling

Dansk skovområde
Foto: pxhere

Fakta om transportkorridoren ring 5

Transportkorridoren for ring 5 har eksisteret siden 1973, hvilket gør reservationen 50 år gammel.

De miljømæssige virkninger, at anlægge en motorvej i korridoren, kan beskadige og ødelægge fredet naturområder.

I årene korridoren har eksisteret, har det medført begrænsninger for borgere og myndighederne, som bliver berørt af korridoren.

I sommeren 2021 lavede folketinget et transportforlig (Infrastrukturplan 2035), det indeholder ingen planer for planlægning, etablering eller finansiering af en ring 5 forbindelse i Nordsjælland.

Kilde: Folketinget

Allerød Kommune står over for en kontroversiel situation, hvor en 50 år gammel, statslig reservation af kommunens areal, der var tiltænkt motorvejen Ring 5 ikke blot møder modstand, men også hindrer nye lokale initiativer.

Regeringen har droppet motorvejsplanen efter et flertal i Folketinget støttede et transportforlig. Dette har skabt utilfredshed blandt borgere og kommunen i Allerød, der ønsker at udnytte de reserverede 20% af kommunens areal.

Det er 20% af vores kommunes areal og på den måde begrænser det hvad vi kan planlægge og opfører.

Vi ønsker derfor staten ophæver den arealreservationen transportkorridoren medfører.

Miki Dam Larsen, formand for udvalget for miljø, erhverv og by i Allerød Kommune

Reservationen skaber problematikker

Miki Dam Larsen, formand for udvalget for miljø, erhverv og by i Allerød Kommune, fortæller, hvad kommunen har foretaget sig i forhold til utilfredsheden med reservationen.

– Vi har gjort indsigelse mod transportkorridoren og den arealreservation, som ligger i kommunen, siger han.

Bliver en ophævelse af transportkorridoren til en realitet, har kommunen lagt nogle planer for, hvad der skal ske fremadrettet.

– Meget af arealet vil forblive, som det er i dag: Altså natur, marker osv. Der er et spildevandsanlæg inden for transportkorridoren, så i sammenhæng med det vil vi gerne opføre et varmeværk til vores fremtidig fjernvarme, men det kan vi ikke, da det ligger inden for  arealreservationen, siger han.

Derudover har kommunen endnu en plan om at opføre en energipark, som skal hjælpe til mod belastningen på klimaet fortæller Miki Dam Larsen.

– Vi har et ønske om en solcellepark, som bliver begrænset af transportkorridoren.

Om denne energipark vil risikere at fjerne noget af kommunes flotte natur, forsikrer Miki Dam Larsen, at den ikke vil gøre.

– Nogle gange for at gøre noget for klimaet, kan det koste på naturkontoen med hensyn til det, er det en konventionel gødet mark, som skal konverteres til en solcellepark. Man får ikke mange biologer til at påstå, at en konventionel mark er et udtryk for natur, siger han.

“Oprette ny natur”

Hans Philipsen, formand for Danmarks Naturfredningsforening Allerød, bekræfter enigheden om at arbejde for ophævelsen af transportkorridoren

– Der arbejdes med stor kraft fra alle sider på at få transportkorridoren ophævet, inden arbejdet med Frederikssundsmotorvejen begynder, for hvis denne ikke kan afvikle nok trafik, så vil regeringen muligvis kigge mod ring 5 korridoren igen, skriver han.

Dog fremkommer forskellige holdninger til anvendelsen af de reserverede arealer

– Kommunen ser gerne, at arealerne kan bruges til bebyggelse af energiparker. Hos DN Allerød håber vi mest at kunne oprette ny natur på områderne, skriver Hans Philipsen

Hvis en ophævelse af transportkorridoren ikke kan muliggøres, så håber DN Allerød, at reservationen bibeholdes.

– Er det ikke muligt med en ophævelse, så ser vi helst man bibeholder reservationen, så længe man ikke bruger den til oprettelse af en ny ring 5, samtidig at frede naturen inden for transportkorridoren, skriver han.

Fælles modstand mod ring 5

Foreningen Nejtilring5, bestående af borgere imod transportkorridoren, deler bekymringer for trusler mod naturen og indskrænkning af folks frihed. Hans Duus Jørgensen, formand for foreningen, understreger deres fortsatte kamp og bekymringer

– De to primære bekymringer for os er, at transportkorridoren er truslen mod naturen, det andet er indskrænkning af folks frihed, siger han.

Selvom der ikke er nogle foreløbige planer for for Ring 5 transportkorridoren, vil foreningen ikke gå i dvale eller lukke, før der er kommet en hel afskaffelse af den.

– Først når transportkorridoren bliver ophævet, har vi sådan set opnået det, vi ville. Så vil forening gå i dvale eller lukke, eftersom målet er nået, siger han

 

Sådan gjorde jeg: Jeg fandt en borger fra Allerød kommune, så snakkede jeg med formanden for nejtilring5 foreningen, herefter fik et skriftlig svar fra DN Allerød og til sidst snakkede jeg med byrådsmedlem i Allerød kommune