Mange ældre udskyder pensionen

– Jeg er ikke parat til at sætte mig i en lænestol og vente på, at jeg skal dø, siger den 78-årige Ove Hansen, der stadig nyder at arbejde. Modelfoto: Pixabay

Når de ældre når pensionsalderen hersker der en forestilling om, at de fleste nok er klar til at forlade arbejdsmarkedet og ”nyde” livet lidt. Men et fremtidsstudie fra Ældre Sagen viser, at hver fjerde erhvervsaktive ønsker at fortsætte med at arbejde så længe som muligt. En af de ældre, som har valgt at forsætte arbejdet efter pensionsalderen er 78-årige Ove Hansen.

Ingen udsigt til pension
Ove Hansen har haft muligheden for at gå på pension i 11 år, men nu har han rundet de 78 år og har umiddelbart ingen planer om at lade sig pensionere i den nærmeste fremtid.

– Jeg har heldigvis et godt helbred, og jeg er ikke parat til at sætte mig i en lænestol og vente på, at jeg skal dø.
78-årige Ove Hansen, der arbejder 16 timer om ugen.

Afløserjobbet hos REFA på Lolland/Falster får Ove Hansen ud på flere forskellige genbrugspladser cirka 16 timer om ugen. På trods af alderen, er det for ham vigtigt at holde sig i gang og fortsat møde nye mennesker i dagligdagen.

– Så længe mit helbred er godt, og jeg kan snakke med andre mennesker og få motion samtidig, som jeg har gjort hele livet, så er jeg glad, siger han.

Læs også: Ældre: Nye regler for sort arbejde gavner

Et arbejdsmarked med frirum
Ældre Sagen er positivt stemt over for, at flere ældre som Ove Hansen frivilligt vælger at blive på arbejdsmarkedet på trods af, at de har nået den gennemsnitlige pensionsalder.

– Vi vil gerne have et arbejdsmarked, som man kan være en del af, så længe man vil og kan, siger Anna Sophie Debel, økonom og samfundsanalytiker hos Ældre Sagen.

Når de ældre forlader arbejdsmarkedet, er det af både frivillige og ufrivillige årsager. Ifølge undersøgelsen fra Ældre Sagen er helbredet en af de primære grunde til, at de ældre trækker sig tilbage, ofte også tidligere end de egentlig ønsker det.

– Der kan være mange forskellige årsager til, at man forlader arbejdsmarkedet. Fx en ægtefælle, som måske har behov for ekstra støtte, fysiske eller psykiske helbredsproblemer hos den ældre eller at arbejdspladsen siger stop, siger Anna Sophie Debel.

Læs også: Fredagsbar er et hit på plejehjem

Mange forklaringer på den stigende beskæftigelse
Peter H. Jensen, professor i Statskundskab ved Aalborg Universitet, ser også forskellige grunde til stigningen i de beskæftigede ældre. Han ser dem som bedre uddannede, mindre nedslidte, og så peger han på de forskellige seniorpolitikker, hvor arbejdsgiverne bruger forskellige initiativer til at holde på ældre.

– Arbejdsgiverne har rig mulighed for at holde på de ældre, de skal simpelthen bare spørge dem, siger Peter H. Jensen.

Nogle af disse initiativer berører Ældre Sagen i deres rapport om seniorpolitikker på arbejdsmarkedet, hvor de har lavet en antropologisk undersøgelse af de beskæftigede ældre. Her forsøger de at finde frem til, hvordan der kan skabes endnu mere fleksible rammer, som kan rumme det stigende antal ældre på arbejdsmarkedet i fremtiden.