Corona-krisen er et springbræt til mere virtuel fysioterapi i fremtiden

Klinik-medejer Lars Ojén sidder klar til dagens online konsultationer. Foto: Frederik Skafte Bjørn

Af Louise Elna Rodenberg og Frederik Skafte Bjørn

Håndsprit og rengøringsmidler fylder klinikken, men træningsrummet, der plejer at huse genoptrænende patienter, står helt tomt. Ovenpå sidder medejer af Roskilde Fysioterapi, Lars Ojén, klar foran skærmen til online konsultation med sine klienter.

Fysioterapeutklinikken i Roskilde er én af mange klinikker, hvor online konsultationer er blevet populære under corona-nedlukningen, og det tyder på, at denne behandlingsform er kommet for at blive. Lars Ojén ser mange fordele ved online konsultationer.

Læs også: Fysioterapi på hesteryg er blevet mere populært

– Det mindsker risikoen for corona-smitte, og folk, der er på arbejde, kan ringe til os frem for at møde op. Patienter, der har ondt, kan få direkte behandling hjemmefra i ydertidspunkter og weekender, uden vi behøver at åbne klinikken, siger Lars Ojén.

Pressechef hos Danske Fysioterapeuter Frederik Faurby ser det stigende antal online konsultationer som en tendens, der vil fortsætte, når krisen er ovre. Pressechefen anser online konsultationer som et godt supplement til de fysiske konsultationer.

– Det er bestemt noget, vi vil fortsætte med som et supplement. I den fysioterapeutiske behandling er det helt centralt at undersøge og vurdere bevægelighed. Det sker bedst i et fysisk møde, men det vil være oplagt at bruge online konsultationer til at følge op, siger Frederik Faurby.

Sygesikringstilskud til fysioterapeutisk online konsultation

Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn har indgået en midlertidig aftale om individuelle telefon- og videokonsultationer samt videoholdtræning. Aftalerne trådte i kraft hhv. 25. marts og 11. maj 2020, og den gælder for lægehenviste patienter.

En patient kan få op til 100 % tilskud til en online konsultation pr. kalenderdag, som normalvis svarer til 250 kr.

Kilde: Fysio.dk

Kriser skaber fleksibilitet

Danske Fysioterapeuter og Danske Regioner har indgået en midlertidig aftale under corona-krisen, der gør det muligt for patienter med lægehenvisning at få tilskud til online konsultationer. Frederik Faurby anser det som et skub i den teknologiske retning for fysioterapien.

– Det har man ikke haft før. Det er en midlertidig aftale, men det er første gang, det sker, siger pressechefen.

COVID-19 har banet vejen for de digitale løsninger inden for sundhedssektoren. Hvorfor sundhedsteknologi vinder frem i en krisetid, har professor i telemedicin på DTU Henning Boje et klart svar på.

Læs også: TV: Alternativ behandling skal benyttes som supplement

– Der er store fordele ved den krise, vi er i. I øjeblikket er man mere innovativt indstillet, og man er med på at gå i gang med en masse ting, som man tidligere var meget tøvende over for. Folk er mere fleksible, både organisationer og privatpersoner, siger Henning Boje.

Professoren i telemedicin mener, at online konsultation har sine fordele for patienterne, men han tilføjer, at man skal være varsom med at lade dem erstatte de fysiske én til én konsultationer.

– Man taber også en hel del ved det. Ved at anvende online konsultation er det ikke sikkert, at fysioterapeuten opdager bivirkninger ved behandlingen, eller at patienterne har andre sygdomme, lyder det fra Henning Boje.

Virtuel fysioterapi populært blandt ældre

Fysioterapi er mest udbredt i den ældre del af befolkningen. Ifølge Danmarks statistik er de 60-årige og opefter den aldersgruppe, der går mest til fysioterapi.

Online konsultationer er også et velkendt fænomen blandt mange af landets ældre. Ifølge en analyse fra 2019 af Praktiserende Lægers Organisation er andelen af online konsultationer for patienter, der er over 70 år, steget fra 9 pct. i 2008 til 28 pct. i 2018.

Seniorkonsulent hos Ældre Sagen Rikke Hamfeldt mener, at mange ældre er blevet mere positive over for online konsultationer, men hun indvender, at der også er en gruppe ældre, som er teknologisk udfordrede.

– Der er mange ældre, som ikke er trygge ved digitale løsninger, og det skal anerkendes. Online konsultationer skal ikke pålægges folk, så der kun er den ene mulighed, siger Rikke Hamfeldt.

Tilbage på klinikken sidder Lars Ojén foran skærmen, hvor dagens sidste kunde har lagt på.  Han oplever, at de fleste ældre er tilfredse, da de undgår smittefare og kan få hurtig hjælp.

– Min oplevelse er, at de har taget rigtig godt imod det. Man mister selvfølgelig lidt af den der én til én tilgang, og det er sådan noget, man skal overveje. Men det har fungeret fint for os, siger Lars Ojén.

Sådan gjorde vi: Ideen udsprang på baggrund af en interesse for, hvordan mindre eksponerede faggrupper har klaret sig gennem pandemien, og hvilke alternativer de har sat i kraft for at udføre deres arbejde. Research viste, at fysioterapeuter havde langt flere online konsultationer end før corona-krisen. Derfor kontaktede vi Roskilde Fysioterapi og efterfølgende andre kilder, der kunne belyse fordele og ulemper ved online konsultation.