Mangel på plejefamilier i Gentofte Kommune

Familieplejekonsulent, Marlene Sandergaard oplever særligt udfordringer med at rekruttere plejefamilier i Storkøbenhavn og på Sjælland. 
Foto: Lamija Dlakic

Antallet af godkendte plejefamilier i Danmark er faldet med 17 % i perioden fra 2014 til 2021. Det viser tal fra en Socialpolitisk Redegørelse fra 2022 fra Social- Bolig- og Ældreministeriet. Det kan man mærke i Familieplejen i Gentofte Kommune. Her mangler de kvalificerede plejefamilier til at tage sig af anbragte børn. Det skriver Familieplejen i Gentofte på deres Facebook.

– Der mangler plejefamilier til udsatte børn og unge i Danmark. Især Storkøbenhavn og på Sjælland er det et stigende problem, skriver Familieplejen i Gentofte i et opslag på deres Facebook-side.

Mangel på alle tre typer familiepleje

På Social- og Boligstyrelsens hjemmeside inddeler de familiepleje i tre kategorier: almen-, specialiseret og forstærket familiepleje.

Ifølge Marlene Sandergaard, der er familieplejekonsulent i Gentofte Kommune, så er manglen stor i alle kategorier.

– Vi mangler alt fra aflastningsfamilier, til almen-, forstærkede- og specialiserede plejefamilier. Det er selvfølgelig lettest at finde de almenforstærkede. Men i forhold til kompleksiteten i barnets behov er det oftest specialiserede eller forstærkede, der er behov for, fortæller Marlene Sandergaard.

Finder man ikke en plejefamilie til det pågældende barn, så er alternativet typisk, at man anbringer på et opholdssted.

– Vi har fornyligt haft anbringelser, hvor vi har anbragt på opholdssteder, fordi vi ikke har kunne finde plejefamilier, siger Marlene Sandergaard.

Det handler også om den måde man som plejefamilie skal godkendes på. Der er nogle, der giver op på forhånd
Formand for Plejefamiliernes Landsforening, Inge Neander.

Storkøbenhavn særligt udsat

I et Facebook-opslag skriver Familieplejen i Gentofte, at det særligt er Storkøbenhavn og Sjælland, der er udfordret i forhold til rekrutteringen af plejefamilier. Det kan der være flere forklaringer på mener familieplejekonsulent, Marlene Sandergaard.

– Man får færre kvadratmeter for pengene ved at bo i København end for eksempel Lolland eller Sydsjælland. Man køber de værelser man har brug for. Og så kan der også være noget med lønningerne. Har man brug for to lønninger i ens hustand, så kan man sjældent gå ud af arbejdsmarkedet.

Marlene Sandergaard understreger, at der ikke er krav på, at man forlader arbejdsmarkedet for at blive plejefamilie. Det er er dog det mest typiske.

Formanden for PLF, Inge Neander, mener, at man også bør se på det institutionelle, når det gælder rekrutteringen af plejefamilier.

– Det handler også om den måde man som plejefamilie skal godkendes på. Der er nogle, der giver op på forhånd, fortæller Inge Neander.

Godkendelsen af plejefamilierne sker igennem socialtilsynet. Ifølge Inge Neander kan det ofte være en både besværlig og længevarende proces.

Skærpet fokus på rekruttering med Barnets Lov

Marlene Sandergaard, der er en del af familieplejen i Gentofte, fortæller, at man med implementeringen af anbringelsesreformen, Barnets Lov, fra d. 1. januar 2024, har haft skærpet fokus på rekrutteringen af plejefamilier.

Vigtige bestemmelser fra Barnets Lov

  • Større fokus på inddragelse af barnet og den unges synspunkter, inden der træffes beslutninger.
  • Plejebørn, der er fyldt ti år, kan klage over afgørelser, der er truffet af en sagsbehandler. Lige så vel kan plejebarnet anmode om permanent anbringelse.
  • Ændring i anbringelsessted kræver samtykke fra plejebarnet, hvis det er fyldt ti år.

Kilde: Plejefamiliernes Landsforening

– Vi har fået ny hjemmeside, en Facebook side for vores egen familiepleje i Gentofte, en annonce i den lokale avis og så er der fokus fra lokalpolitikere i vores område. Der er altså fokus internt i kommunen.

Selvom intiativerne er mange, så er Marlene Sandergaard endnu ikke overbevist om, hvorvidt de kommer til at have en effekt.

– Om det giver noget, det ved jeg ikke, siger Marlene Sandergaard.

Anbringelser uden for kommunegrænsen

Manglen på plejefamilier er så stor, at anbringelser udenfor kommunen ikke er usædvanligt.

– Det er meget normalt, at man kommer ud af egen kommune, når man bor i Storkøbenhavn. Det er mere normen end det er undtagelsen, fortæller Marlene Sandergaard.

At plejefamiliernes skal findes uden for kommunegrænserne er også en tendens, der opleves i Plejefamiliernes Landsforening, PLF.

– Det oplever vi også i høj grad. Det er dog ikke et problem. Plejefamilierne er ret gode til at løse de eventuelle udfordringer, der kan opstå, fortæller Inge Neander, der er formand for PLF.

Marlene Sandergaard understreger, at en kompetent plejefamilie i Jylland selvfølgelig er bedre end ingen plejefamilie, selvom barnet er bosat i København.

– Det er dog langt væk, hvis man er et barn, der skal have samvær med sine forældre, fortæller Marlene Sandergaard.

Sådan gjorde vi: Journalisten blev opmærksom på problemer med rekruttering af plejefamilier igennem en bekendt. Herefter kontaktede journalisten Familieplejen i Gentofte og kom i kontakt med en af familieplejekonsulenterne knyttet til afdelingen. Dernæst kontaktede journalisten formanden for Plejefamiliernes Landsforening. Alle kilder er interviewet telefonisk. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.