It-platform besværliggør rekruttering af plejefamilier »Den er enormt uoverskuelig«

Tilbudsportalen er en landsdækkende platform, der b.la. gør det muligt at fremsøge plejefamilier og andre sociale tilbud.
Foto: Lamija Dlakic

Tilbudsportalen skal være både “nem” og “gennemskuelig”, når det gælder fremsøgningen af registrerede plejefamilier for sagsbehandlere. Det fremgår af Socialministeriets hjemmeside og af bekendtgørelsen om Tilbudsportalen. Men portalen er ikke overskuelig nok. Sådan lyder dommen fra familieplejekonsulent i Familieplejen i Gentofte, Marlene Sandergaard.

– Der kan komme 70 familier op, men når vi går ind i dem enkeltvis, så viser det sig, at de kun for eksempel vil have spædbørn, 3-årige eller holder pause. Ud af de 70 kan det være vi ender med at skrive til 20 af dem, hvor vi så får respons af måske to af dem, der er interesserede. Ud af de to er det ikke sikkert, at de er et match til vores specifikke barn. Så den er enormt uoverskuelig, fortæller Marlene Sandergaard.

Rekruttering igennem andre platforme

I Familieplejen i Gentofte tyr man til andre rekrutteringsstrategier end den landsdækkende portal. Og det er strategier, der har vist sig at have stor succes.

– Vi har en Facebookside, vi sender ud i vores netværk, der er Facebook-sider oprettet af plejefamilier, hvor man kan sætte ansættelsesopslag ind. Vi får tilsendt en del opfordrede ansøgninger fra plejefamilier fra hele landet herigennem, fortæller Marlene Sandergaard.

Det er vigtigt at de unge, der skal have en plejefamilie får den bedst mulige, der matcher deres behov. Den risiko er der selvfølgelig ved at bruge andre tilgange til det.

Bent Greve, professor i socialvidenskab og velfærdsekspert, ved Roskilde Universitet.

Særligt grupper og Facebooksider har vist sig at være effektive i fremsøgningen af plejefamilier.

De sidste, jeg har rekrutteret har været igennem lukkede grupper, fortæller Marlene Sandergaard.

Grupperne, som familieplejekonsulenterne melder sig ind i, er lukkede, indeholder ikke personfølsomme data, og det er plejefamilierne selv, der står bag dem. Det understreger Marlene Sandergaard.

Tilbudsportalens historie

  • Tilbudsportalen blev grundlagt i 2007 som et centralt sted for oplysninger om sociale tilbud.
  • I 2014 blev socialtilsynet indført. Socialtilsynet fører tilsyn og kontrol af plejefamilier. Hermed blev ansvaret for oplysningerne på Tilbudsportalen forbedret, hvilket styrkede kvaliteten af data, da socialstyrelsen foretog en grundig gennemgang af tilbuddene på platformen.
  • I 2016 besluttede Social- og Indenrigsministeriet at forenkle og forbedre Tilbudsportalen. Det inkluderede at reducere oplysningernes omfang og kompleksitet på portalen. Det havde til formål at gøre det mere overskueligt for sagsbehandlere. Tilbudsportalen blev relanceret d. 11 juni 2019.

Kilde: Socialministeriet

Socialpædagogernes Landsforbund: Vi er bekendte med udfordringerne

Socialpædagogernes Landsforbund er fagforening for 40.000 medlemmer og de repræsenterer blandt andet familieplejekonsulenter. De skriver i en mail til NetAvisen, at man ikke har modtaget direkte henvendelser fra familieplejekonsulenter, der oplever problemer med Tilbudsportalen. Foreningen har dog kendskab til, at brugere generelt oplever udfordringer.

Læs også: Mangel på plejefamilier i Gentofte Kommune

– Vi er bekendt med generelt, at brugere af Tilbudsportalen oplever tekniske udfordringer og lav brugervenlighed, skriver presseansvarlig for Socialpædagogernes Landsforbund, Niels Søndergaard.

I mailen skriver de også, at de er bekendte med at nogle kommuner gør brug af alternativer til Tilbudsportalen.

– Vi har via vores plejefamilier kendskab til enkelte tilfælde, hvor kommuner forsøger at rekruttere plejefamilier via lukkede Facebook-grupper, skriver Niels Søndergaard i en mail til NetAvisen.

Forsker vurderer: Ikke et problem, hvis andet ikke fungerer

Bent Greve, professor i samfundsvidenskab og velfærdsekspert, ved Roskilde Universitet, finder det som udgangspunkt ikke problematisk, at man gør brug af Facebook-grupper som alternativ til Tilbudsportalen.

– Så længe familieplejekonsulenterne har bedre erfaringer med noget andet og så længe, at de sikrer sig, at plejefamilierne har de kompetencer, som de skal have, kan jeg ikke se nogle problemer med det, fortæller Bent Greve.

Bent Greve uddyber, at der dog kan være risiko for, at potentielle gode match mellem plejebarn og plejefamilie kan gå tabt, når man vælger at gå udenom den landsdækkende platform. Diversiteten i tilgængelige og kvalificerede plejefamilier i de lukkede Facebookgrupper kan nemlig være begrænset.

– Tilbudsportalen er et godt instrument til at finde de rigtige tilbud til børn og unge. Fungerer det ikke ordentligt, så må man tage en dialog om, hvad man kan gøre for at få den til at fungere bedre. Det er vigtigt, at de unge, der skal have en plejefamilie får den bedst mulige, der matcher deres behov. Den risiko er der selvfølgelig ved at bruge andre tilgange til det, fortæller Bent Greve.

Læs også: Landsforeningen Autisme: »Forældre råber og skriger på hjælp, men de får sjældent den hjælp, de har brug for«

Marlene Sandergaard fortæller, at man har adresseret udfordringerne ved Tilbudsportalen overfor ansvarshavende på området, og at man forventer at finde en løsning på udfordringerne.

NetAvisen har forsøgt at få en kommentar af Socialministeriet, der står bag Tilbudsportalen. De er ikke vendt tilbage på vores henvendelse inden deadline.

Sådan gjorde vi: Journalisten blev gjort opmærksom på problemer med Tilbudsportalen under et interview med familieplejekonsulenten, der optræder i historien. Dernæst kontaktede journalisten Socialpædagogernes Landsforbund, der har familieplejekonsulenter som en del af deres medlemmer. Dernæst kontaktede journalisten en relevant forsker for at vurdere strategien for rekruttering igennem Facebook. Alle kilder er interviewet telefonisk. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.