Danskernes mentale helbred har aldrig været ringere: »Folk der overtænker bliver handlingslammede«

Danskere har dårligere mental sundhed end nogensinde før. / Foto: Stanmiller/Morguefile

Følelser som angst, stress og nedtrykthed har gennem de sidste par år slået dybe rødder i det ganske danske land. En undersøgelse lavet af Sundhedsstyrelsen fra 2021 viser, at 16 procent af alle voksne kvinder over 16 år i Danmark giver udtryk for at have et dårligt mentalt helbred.

Vender man blikket mere lokalt mod Gentofte, viser ‘Den nationale sundhedsprofil 2021’ udarbejdet af Region Hovedstaden, at 12 procent af Gentofte Kommunes borgere vurderer, at de har mindre godt eller dårligt mentalt helbred. Og dykker man dybere ned i undersøgelsen, viser det sig, at andelen af ensomme personer i Gentofte Kommune mellem 16-34 år, er steget fra 8 procent til 20 procent. 

– Når det kommer til årsager, så er der næppe kun én. Det er nærmere et samspil mellem forskellige ting, og det kan også være individuelt, hvad der udløser mistrivsel hos den enkelte, fortæller Charlotte Bjerre Meilstrup, som er forsker i mental sundshedsfremme og projektchef for ABC for mental sundhed.

Fakta om mentalt helbred

    • En høj grad af mental sundhed er generelt set en beskyttende faktor for helbredet. Mental sundhed er nemlig vigtigt for livskvalitet, gode leveår samt for udvikling af psykisk og fysisk sygdom.
    • Mental sundhed kan ses som en ressource til at håndtere de udfordringer, som alle på et eller andet tidspunkt bliver mødt af.
    • Vi fungerer bedst, når vi indgår i meningsfulde relationer, oplever personlig udvikling og føler at livet har en retning.

Kilde: Danskernes sundhed: Den Nationale Sundhedsprofil 2021.

Sundhedsstyrelsens undersøgelse viser endvidere, at borgere med langvarig dårlig mental sundhed bruger sundhedsydelser mere, har et lavere uddannelsesniveau og en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet. De har også en højere risiko for at udvikle sygdom, specielt hjerte-kar-sygdomme, depression og angst, og større risiko for at dø tidligere end borgere med en god mental sundhed.

Men hvorfor har vi det så dårligt? Det giver en lokal ildsjæl sit bud på. Belinda Donkin er terapeut og grundlægger af HeartTeam, og har arbejdet med feltet indenfor psykiske belastninger i over tyve år. Med mere end 10.000 klientsessioner bag sig, har Belinda netop opstartet en fordybelsesgruppe for kvinder i Gentofte, som er baseret på forståelsen om ‘De Tre Principper’.

– ‘De Tre Principper’ er en helt ny måde at forstå psyken på, nemlig som noget der aldrig kan gå i stykker. Fordi det er et princip, så fungerer det på samme måde som tyngdekraften. Det er altså en forståelse af, hvordan vores psykologiske oplevelse af livet bliver til, fortæller Belinda Donkin.

Grundlægger af HeartTeam Belinda Donkin. / Foto: Belinda Donkin.

Tanker der tager over

Ifølge Belinda Donkin er det altså overraskende nok ikke dårligdomme som coronakrisen, inflation eller krig, som påvirker vores psykiske tilstand, men snarere måden vi behandler og håndterer vores tanker. Hvis man ikke overtænker, får tankerne ikke lov til at udvikle sig i en negativ retning, og man kan derfor komme videre i sit liv uforstyrret.

– Før i tiden har man altid troet, at det var vores fortid, omstændigheder eller traumer, som gjorde at der opstod psykiske lidelser. Men det nye paradigme peger på, at mennesker som ikke overtænker, aldrig udvikler stress eller angst. Folk der overtænker, bliver derimod handlingslammede, siger Belinda Donkin.

Læs også: Unge i Rødovre Kommune kæmper med stress, angst og ensomhed: »Det her kan vi jo slet ikke leve med«

Hvordan får vi det bedre?

Spørger man forsker, Charlotte Bjerre Meilstrup, er der tre enkle budskaber til at forbedre sin psyke.

– Gør noget aktivt, gør noget sammen, gør noget meningsfuldt. Vi har både fokus på hvad den enkelte kan gøre, og på den store betydning af vores omgivelser og de rammer og betingelser vi har for trivsel, siger Charlotte Bjerre Meilstrup.

Sådan gjorde vi: Idéen til historien opstod ved, at journalisten blev opmærksom på Belinda Donkins opslag om fordybelsesgrupper i Facebook-gruppen ‘Hvad sker der i Gentofte Kommune’. Interviewet med Belinda Donkin blev fortaget via telefon. Interviewsvarene fra Charlotte Bjerre Meilstrup stammer fra en mailkorrespondance.