Gentofte Kommune i “dialog” om ny parkeringsorden

Borgermøde i Gentofte Kommune 18. april. Foto: Jesper Benzon Jørgsholm.
Borgermøde i Gentofte Kommune 18. april. Foto: Jesper Benzon Jørgsholm.

Flere bøder og flere regler er Gentofte Kommunes løsningsforslag på kommunens problemer med parkering. Mere konkret inviterede Gentofte Kommune onsdag den 18. april til en såkaldt ”borgerdialog” om en ny parkeringsorden.

I kommunen er der nemlig stor utilfredshed med det nuværende parkeringssystem blandt borgerne. Det viser en spørgeskemaundersøgelse fra 2022. 46% svarede, at de i høj eller meget høj grad oplever, at biler i Gentofte Kommune bliver parkeret til fare eller gene for andre.

–       Vi har udarbejdet nogle scenarier for at skabe et overblik over, hvordan en fremtidig parkeringsordning kunne se ud. Det er mest brugt for at illustrere, at der er ret mange forskellige håndtag, man kan vælge at skrue på, forklarer Jesper Marcus (K), formand i Byplanudvalget Gentofte.

I de forskellige scenarier, Gentofte Kommune præsenterer er der skruet mere eller mindre op for udbredelsen af restriktioner og kontrol af parkeringsvagter.

–       Borgermødet var for at få input fra borgerne. I særlig grad på de forskellige scenarier, så vi har noget at tale ud fra, siger Jesper Marcus (K)

Ifølge Jesper Marcus har kommunen endnu ikke dannet sig det fulde overblik over borgernes tilbagemeldinger på de fremlagte scenarier.

Læs også: Flere byggeprojekter oven i hinanden skaber atter parkeringskaos på Østerbro

Hvad er de tilbagevendende problemer?
I spørgeskemaundersøgelsen blev der spurgt: Hvilke af de følgende oplever du som tilbagevendende problemer i forbindelse med parkerede biler her i kommunen?

Top fem (i gennemsnit):

  • 57% synes, det er svært at orientere sig for parkerede biler
  • 32% synes, det er utrygt for cyklister, at køre udenom parkerede biler på vejen
  • 27% synes, det er svært at finde en parkeringsplads
  • 26% synes, det er svært for cyklister at komme forbi parkerede biler på cykelsti
  • 24% synes, det er svært at komme ind og ud af port eller indkørelse

Kilde: Gentofte Kommune

Et parkeringsdilemma

I 2022 gennemførte Gentofte Kommune en spørgeskemaundersøgelse, der skulle afdække borgernes behov og holdninger til parkering. Undersøgelsen viser et dilemmafyldt behov blandt borgerne.

Over halvdelen af de adspurgte i undersøgelsen erklærer sig enige i, at mange parkerer uden at tage hensyn til andre, og at der er brug for at gøre noget ved problemet med ulovlig og uhensigtsmæssigt parkerede biler. Men paradoksalt er det også over halvdelen, der erklærer sig enige i, at det er rart, at kommunen har en lidt ”large” tilgang til parkering.

–       Det er en udfordring. Som en, jeg talte med, sagde, ville det være nemmere, hvis vi bare kunne skaffe nogle flere parkeringspladser. Det kan vi ikke. Vi er en helt tæt bebygget kommune, der er ikke pladsen til flere parkeringspladser. Frustrationen opstår lige præcis ved, at man som borger oplever, at jeg ikke kan finde en parkeringsplads og derfor tænker: vi skal have nogle parkeringsregler, jeg vil bare helst ikke have, at det går ud over mine egne parkeringsmuligheder, forklarer Jesper Marcus (K) og trækker let på smilebåndet.

Gentofte Kommune har i dag kun to parkeringsvagter, der kontrollerer parkering i to områder.

Sådan gjorde vi: Journalisten vidste, at der den 18. april var borgermøde om parkering i Gentofte Kommune. Efterfølgende undersøgtes de scenarier Gentofte Kommune præsenterede ved mødet samt spørgeskemaundersøgelsen fra 2022. Begge kilder var tilgængelige på Gentofte Kommunes hjemmeside.