Manglende uddannelse kan koste liv

Sygeplejerstuderende kræver, at den nye undervisningsminister får hovedet ud af busken og får gjort førstehjælp til en obligatorisk del af deres uddannelse.

Sygeplejerstuderende kræver, at den nye undervisningsminister får hovedet ud af busken og får gjort førstehjælp til en obligatorisk del af deres uddannelse.

Danske sygeplejersker lever af at redde liv, og mange tager det for givet, at
Sygeplejersker kan førstehjælp, men virkeligheden er en anden. Førstehjælp ikke en del
af sygeplejerskeuddannelsen, og det ærgrer både de studerende. Derfor har de i længere
tid kæmpet for at få gjort førstehjælp til en obligatorisk del af sygeplejeruddannelsen.
 

De studerende fik et gennembrud for en måned siden, da den daværende
undervisningsminister, Tina Nedergaard (V), sammen med et politisk flertal bakkede op om,
at førstehjælp skulle på skemaet. Sidenhen er der kommet et ministerskifte, så Troels
Lund Poulsen (V) i dag er den overordnede ansvarlige for sygeplejeruddannelsen.
 

Derfor er sagen nu lagt på is, og det irriterer de studerende.
 

»Det er lidt absurd, at man har formået at få førstehjælp ind på pædagoguddannelser, men
ikke kan få det gjort på vores. Politikerne kan jo godt se det fornuftige i vores
argumenter. Men de får ikke gjort noget ved det. Der mangler handling bag deres ord,«
siger formanden for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, Julie Asp Vonsild.
 

Den studerende møder opbakning hos deres fagforbund, Dansk Sygeplejeråd.
 

»Man kan ikke fungere som sygeplejerske uden at kunne førstehjælp. Det er alfa og omega.
Og det er jo en helt banal sag, der burde kunne løses hurtigt, men det sker ikke,« siger
næstformanden i Dansk Sygeplejeråd, Dorte Steenberg.
 

Det kan koste folk livet
Julie Asp Vonsild mener også, at det kan blive skæbnesvangert for både de studerende og
patienter, hvis ikke førstehjælpen kommer bliver intergreret i undervisningen.
 

»Studierektorerne undskylder den manglende førstehjælp med, at man altid har en vejleder
med, når man er ude i praktik. Men i disse sparetider forholder det sig altså ikke sådan.
Nu står man ofte alene. I yderste konsekvens kan det jo betyde, at hvis vi f.eks. er ude
i hjemmeplejen, og patienten kommer alvorligt til skade eller får hjertestop, så kan vi
studerende reelt ikke hjælpe. Det er også psykisk hårdt for de studerende, at de ved, at
de kan ende i den situation,« siger Julie Asp Vonsild.
 

Venstres uddannelsesordfører, Peter Juel Jensen, var overrasket over, at førstehjælp ikke
var en obligatorisk del af sygeplejerstudiet.
 

» Er det ikke en del af deres uddannelse? Det bliver jeg da lidt skuffet over, hvis det
ikke er. Jeg er meget ny på denne post, men helt grundlæggende synes jeg, at alle de
steder, hvor vi kan putte førstehjælpskurser ind, der bør vi gøre det,« siger Peter Juel
Jensen. Han understreger også, at hvis den tidligere minister har givet tilsagn om noget,
så bør sagen også gå videre til nye.
 

Det har desværre ikke været muligt at få en kommentar fra undervisningsminister Troels
Lund Poulsen trods gentagende forsøg.

Læs mere her:
Minister: Sygeplejerske skal kunne førstehjælp
Studerende kræver kursus i førstehjælp