Mere fart på supercykelstien

Supercykelstierne i Hovedstadsområdet skal få folk til at vælge cyklen frem for bilen, ved at gøre det hurtigere og mere sikkert for cykellisterne. Foto: Supercykelstier Region Hovedstaden
Supercykelstierne har været med til at gøre det hurtigere for cykelisterne at cykle ind og ud af København.
Foto: Supercykelstier Region Hovedstaden

Supercykelstien “Albertslundruten” har fået en stigning på 12,4 procent i antallet af cykelister fra 2012 til 2014, skriver sekretariatet for supercykelstier i en mail til netavisen. Sekretariatet for supercykelstier er en del af Københavns Kommune. Målingen bliver foretaget hvert år af Københavns Kommune ved Damhusdæmningen. Ruten strækker sig fra Albertslund til Frederiksberg og blev indviet i 2012. Ambitionen med supercykelstierne er, at få flere til at vælge cyklen fremfor bilen eller den offentlige transport på ture over fem kilometer, skrives der på hjemmesiden for supercykelstierne.

-Supercykelstierne opfylder noget for et helt specielt segment, nemlig dem der cykler 10-20 kilometer om dagen, siger Hans Skov-Petersen, senior forsker ved Københavns Universitet.

Foretager deres egen målinger.

Fakta om supercykelstier

  • Der er to aktive supercykelstier, den ene er Albertslundruten den anden er Farumruten
  • Der kommer i alt til at være 10 ruter
  • De resterende otte ruter skal være færdige i perioden 2015-2018
  • Kilde: Supercykelstier.dk

-Vi har haft tællestationer stående der ude i en periode på tre år, og kan forsigt konkludere at der er sket en stigning i antallet af cykelister på 40% fra 2011 til 2013.

Ruten har taget kampen op med andre ruter så som Roskildevej, men er ruten har stadig sine mangler.

-Folk der førhen kørte på Roskildevej prøver ruten af,  mens nogle bliver, så vender andre tilbage til Roskildevej siger Jens Frost Trafikplanlægger hos Albertslund Kommune.

-På Albertslundruten er der blevet lavet en del for at gøre ruten mere sammenhængende , men de udmeldinger som folk kommer med er, at belysningen er blevet bedre og sammenhæng på ruten er lidt bedre, men kan stadig være svær at finde, siger Hans Skov-Petersen.

Der er planer om otte ekstra ruter, så der i alt kommer til at være ti ruter, oplyser supercykelstier.dk.

Hans Skov-Petersen stiller spørgsmålstegn ved om supercykelstierne kan få flere til at cykle, eller om det bare flytter folk fra andre ruter.

-Hvor meget kan vi bruge det til, at vi har en forbedring på 40 procent på Albertslundruten, for vi ved jo ikke om de ekstra cykelister bare er nogen som har flyttet fra en anden rute, eller om de er begyndt at cykel mere, eller om de har valgt cyklen fremfor et andet transportmiddel, siger Hans Skov-Petersen.

Derfor kan han ikke komme med nogen konklusion på dillemate.

– Så længe vi ikke kender de detaljerne, så kan vi heller ikke sige ret meget om hvad supercykelstierne gør for at få flere til at cykle og dermed forbedre fonurengringen, folkesundheden og trængeslen i vejnettet som er de tre hovedårsager for at vi planlægger i cykelisme.

Alle supercykelstierne skal stå klar i 2018, oplyser supercykelstier.dk.