»Hvad bliver det næste? At de unge får en kasse øl for at stemme?«

Kommunerne vil have flere unge til at stemme ved det kommende kommunalvalg. Men kreative løsninger møder kritik.
Kommunerne vil have flere unge til at stemme ved det kommende kommunalvalg. Men kreative løsninger møder kritik.

Sofie Hougaard Nielsen og Sine Pam Jensen

Færre end halvdelen af de unge gik ved kommunalvalget i 2009 en tur i stemmeboksen, og den tendens skal vendes, mener Kommunernes Landsforening.

Som noget nyt har kommunerne derfor i år mulighed for at oprette mobile valgsteder i forbindelse med kommunalvalget d. 19. november.

Vi vil ikke ud og feje for de unge mennesker på den måde. Hvad bliver det næste? At de unge får en kasse øl for at stemme?
Arne Boelt (S), borgmester i Hjørring Kommune

Det betyder, at stemmeboksen kan rykke ud af det lokale rådhus og direkte ud til de unge, hvor de er, eksempelvis på gymnasier og tekniske skoler. Samtidig har man på de mobile valgsteder mulighed for at afgive sin stemme allerede i dag og frem til valget 19. november.

Men flere borgmestre er skeptiske over for det nye initiatv.

Vil ikke feje for de unge

Hverken i Brønderslev og Hjørring Kommune har den nye mulighed for at oprette mobile valgsteder ikke vundet indpas.

– Det der med at proppe det ned i halsen på de unge, det er jeg ikke tilhænger af, siger Lene Hansen (S), borgmester i Brønderslev Kommune.

Læs også: Valgforsker: Personlig kontakt kan få flere unge til stemmeboksen

– Jeg kan ikke se, at vi skal servicere unge på den måde. De har godt af at være en del af valgtraditionen i Danmark. Jeg mener, vi gør de unge en bjørnetjeneste ved at segregere dem fra de øvrige vælgere, lyder det fra socialdemokraten.

Borgmester i Hjørring Kommune, Arne Boelt (S), er enig.

– Vi vil ikke ud og feje for de unge mennesker på den måde. Hvad bliver det næste? At de unge får en kasse øl for at stemme? Argumentationen for de mobile valgsteder er at komme ugidelighed til livs og ikke andet, mener han.

Jeg kan ikke se, at vi skal servicere unge på den måde.
Lene Hansen (S), borgmester i Brønderslev Kommune

KL hilser nye initiativer velkommen

Kommunernes Landsforening (KL) lavede i foråret en rundspørge blandt landets kommuner, hvor mere end halvdelen tilkendegav, at de havde i sinde at oprette mobile valgsteder i forbindelse med kommunalvalget 2013.KL har dog ikke nogen decideret målsætning om, hvor mange mobile valgsteder, der skal oprettes i landets kommuner frem til 19. november i år.

Kommunalvalg i Danmark– Kommunalvalg 2013 afholdes i år d. 19. november.

– Kommunalvalg afholdes hvert 4. år den tredje tirsdag i november.

– I 2009 stemte kun 47, 1 procent af de 19 til 29-årige.

– Kommunalvalget i 2009 havde med 65,8 procemt den laveste stemmeprocent i 35 år.

– Lidt over halvdelen af landets kommuner planlægger at oprette mobile valgsteder.

Kilde: Kommunernes Landsforening

– 80 ud af 98 kommuner meldte tilbage, at de ville gøre noget ekstra for at øge valgdeltagelsen i deres kommune, og det er vi meget, meget tilfredse med i KL, siger Laura Friberg, konsulent i KL.

Opsøgende arbejde er vejen frem

Nye initiativer som mobile valgsteder kan ifølge adjunkt og valgforsker ved Københavns Universitet, Yosef Bhatti, meget vel være med få flere folk til at stemme.

– Forskning fra udlandet viser, at det, der får folk til at stemme, er, når partierne stemmer dørklokker og skaber opmærksomhed, for eksempel med valgbusser hvor de rykker ud og lader folk brevstemme. Når man direkte viser folk, at det gør en forskel, at de stemmer, så gør de det, siger Yosef Bhatti.

Laura Friberg, konsulent i KL, understreger, at problemer med lav vælgerdeltagelse kan kræve forskellige løsninger.

– Pointen er, at den enkelte kommune skal løse problemerne med valgdeltagelsen lokalt. Det er klart, at det ikke skal løses ens på Fanø og i København, siger hun.

De to nordjyske borgmestre understreger, at de benytter sig af andre initiativer for at oplyse de unge om kommunalvalget.

Læs også: Selv i Gentofte er der jo folk, der falder ud af dagpengesystemet

– Vi sender blandt andet alle førstegangsvælgere en lille valgpakke med praktiske oplysninger og opfordrer dem til at stemme ved kommunalvalget, siger borgmester i Brønderslev Kommune, Lene Hansen.

Netop mere oplysning og at man opsøger de unge, kan være en måde at aktivere flere af de unge vælgere på, mener Yosef Bhatti.

– De nye initiativer er gode, men ikke løsningen på det hele. Det lange seje træk med at lære de unge om demokrati og valgdeltagelse skal gøres sideløbende, for eksempel i folkeskolen, siger han.