Mor til autist flytter efter lang kamp med kommunen: Det er ekstremt drænende

Vibeke er mor til sønnerne Emil og Mikkel, der begge har autisme. Familien har boet i Allerød i mange år, men nu flytter de, da de har oplevet for mange udfordringer med Allerød Kommune. Foto: Privat

Vibeke Faber, der bor i Allerød, er mor til to sønner med autisme, har gentagne gange oplevet udfordringer med kommunen i forbindelse med støtte til hendes ældste søn, Emil. Nu har hun fået nok og familien har valgt at flytte fra Allerød af samme årsag.

Én af de udfordringer, Vibeke Faber er stødt på i Allerød Kommune, er at få det rette skoletilbud til Emil. Det har resulteret i ufrivilligt skolefravær i perioder, hvor sønnen ifølge Vibeke Faber har været ‘for nedbrudt’ til at gå i skole.

Hun oplever også, at man er nødt til at holde Allerød Kommune til ilden for at være sikker på, at de ikke glemmer sagen.

– Det er ekstremt drænende. De trækker det jo ud, fordi jo mere de trækker det ud, jo større sandsynlighed er der for, at de sparer nogle penge. For så har de jo ikke omkostninger i den tid, de trækker det ud, siger Vibeke Faber.

Formand for Børne- og Skoleudvalget i Allerød, Nikolaj Rachdi Bührmann (SF), kan ikke genkende billedet af, at kommunen bevidst trækker sagerne ud.

– Vi er jo på ingen måde hverken politisk eller forvaltningsmæssigt ude på bevidst at gøre folk ondt. Så jeg kan ikke genkende, at der skulle ligge en bevidsthed bag det. Men vi har nogle rammevilkår, der gør, at vi skal træffe nogle meget hårde valg, hvis det skal se meget anderledes ud, siger Nikolaj Rachdi Bührmann (SF)

Nikolaj Bührmann anerkender dog, at de i Allerød Kommune oplever udfordringer i at hjælpe børn og unge med autisme, men det handler om, at der ikke er penge nok til at sørge for flere ressourcer på børnehandicapområdet.

Allerød Kommune har ifølge Social- og Ældreministeriets Danmarkskort med kommunale sammenligninger fra 2021 en omgørelsesprocent på 53 % på børnehandicapområdet, hvilket vil sige, at Ankenævnet har omgjort over halvdelen af kommunens afgørelser på sager på dette område. Det placerer Allerød blandt kommunerne med landets højeste omgørelsesprocenter.

Hvad er autisme?

Autisme er en medfødt neurologisk betinget, kognitiv anderledeshed, der påvirker opfattelsen af omgivelserne, og måden man interagerer med andre på. Autisme er en anderledes måde at sanse, forstå og navigere i verden på, som har stor betydning i sociale sammenhænge og i kommunikation med andre mennesker. Autisme kommer til udtryk i forskellige grader og former for udfordringer relateret til:

-Socialt samspil
-Kommunikation
-Gentagelsespræget adfærd og interesser.

Tal fra Landspatientregistret fra 2018 viser, at 1,67 % af børn i Danmark mellem 0-17 år har en autismediagnose.

Et generelt problem

Vibeke Fagers historie er én blandt mange, og ifølge landsformanden for Foreningen Autisme, Kathe Johansen, er det et generelt problem, at forældre til børn med autisme ikke får den rette hjælp fra kommunerne.

Landsforeningen Autismes inklusionsundersøgelse fra 2021 viser, at 45 % af børn med autisme ikke går i skole. Et stort problem for børn med autisme er især at finde det rette skoletilbud. Og da mange oplever ikke at få den rette hjælp fra kommunen, resulterer det i, at mange børn med autisme ender i ufrivilligt skolefravær.

Ifølge formanden for foreningen, Kathe Johansen, kan årsagen til, at mange børn med autisme ikke får det rette skoletilbud skyldes, at kommunerne ikke er gode nok til at tilbyde en pædagogisk-psykologisk vurdering. Hun mener, at mange kommuner har, hvad hun kalder en ”diagnoseforskrækkelse”.

– Det er jo klart, at jo flere penge, der bliver sendt til udredning, jo flere skal man hjælpe. Mistrivslen er der, om man anerkender diagnoser eller ej. Men en udredning er altså en god investering på længere sigt. Der er evidens for, at hvis man får hjælp og kommer i rette rammer tidligt i sit liv, så har man større chance for at få et kvalitetsfyldt voksenliv, siger Kathe Johansen.

Ifølge inklusionsundersøgelsen venter 61 % af respondenternes børn 2 år eller mere på en autisme-diagnose. Kathe Johansen mistænker kommunernes tøven med at diagnosticere for at være af økonomiske årsager.

– I forhold til lovgivningen, kan forældre, når de oplever mistrivsel hos barnet, bede kommunen om at iværksætte en pædagogisk-psykologisk vurdering, for at vurdere barnets støttebehov. Men kommunerne vil helst ikke lave den undersøgelse, for den viser jo som regel, at der er et støttebehov, og det er jo ekstra penge, siger Kathe Johansen.

Sådan gjorde jeg: Jeg så et opslag i en lokal Facebook-gruppe, hvor en mor til to sønner med autisme udtrykkede sin frustration over Allerød Kommune. Herefter undersøgte jeg tallene på området og tog jeg kontakt til morgen samt formanden for Landsforeningen Autisme.