Skoleleder om fraværsstraf: Børnechecken ryger først i ekstreme tilfælde

Ny fraværslov vil fjerne børnechecken, hvis dit barn har for mange fraværsdage. Foto: Rådet for Sikker Trafik

Du kan miste børnechecken, hvis dit barn har for meget fravær. Det er konsekvenserne af en ny fraværslov i folkeskoler landet over. Men forældrene har umiddelbart ikke grund til bekymring, lyder det fra skoleleder for Nørrebro Park Skole i København, Henrik Wilhelmsen.

Man vil først gøre en lang række forsøg på at nå ud til det enkelte barn og hjælpe det på rette vej, før man skrider til ekstremer.

En ny fraværslov er i begyndelsen af dette skoleår trådt i kraft i alle landets folkeskoler. Loven tilsiger, at skoleledere skal underrette kommunen, hvis en elev har mere end 15 procent ulovligt fravær per kvartal. Herefter beslutter kommunen, om børnechecken skal fratages. Det er en del af den tidligere regerings ghettoudspil og et forsøg på at få flere børn i skole.

Nørrebro Park Skole i København er en af de skoler i landet med højst gennemsnitlig fraværsprocent per elev. Forældrene på skolen kan derfor have grund til bekymring.

Skoleleder Henrik Wilhelmsen slår dog fast, at de nye fraværsregler ikke ændrer mærkbart på skolens måde at håndtere fravær på.

– Det er stadig eleven, der er i fokus, og man vil gøre en lang række forsøg på at nå ud til den enkelte elev, før man overvejer at melde sagen til kommunen. Vi har ikke nogen interesse i at straffe børnene. Udgangspunktet er, at vi skal have børnene i skole. Men vi ser jo stadig på børnene som individer, siger Henrik Wilhelmsen.

Det giver ingen mening at forholde sig til reglerne uden at se på de enkeltstående tilfælde også
Henrik Wilhelmsen, skoleleder for Nørrebro Park Skole

Nørrebro Park Skole har meddelt alle forældre, at den nye lov er trådt i kraft. Noget der var kilde til bekymring fra en forælder, som forudså, at hendes søn ville få en del fravær, fordi han ofte skulle besøge sin far i Jylland.

Henrik Wilhelmsen siger, at der i den forbindelse ikke er grund til bekymring.

– Det giver ingen mening at forholde sig til reglerne uden at se på de enkeltstående tilfælde også. Vi lægger stadig et grundigt arbejde i det, og det kræver nogle grundige sagsbehandlinger. Når et barn har meget fravær, vil vi først og fremmest gerne vide hvorfor, siger skolelederen.

Læs også: Elevformand: Ministeriet mistænkeliggør vores fravær

Socialforvaltningen i Københavns Kommune har blandt andet lavet en ordning, hvor de sender socialpædagoger hjem til de børn, som generelt har svært ved at komme afsted om morgenen, for at hjælpe dem afsted.

– Den slags fortsætter vi med at gøre, selvom de nye fraværsregler er kommet, så på den måde ændrer det ikke vores tilgang til at få børn i skole. Det skal være en hjælp, ikke en straf, siger Henrik Wilhelmsen.

Fraværslov rammer de hårdest udsatte børn

Børns Vilkår har udtrykt bekymring for den nye fraværslov. De mener, at den kan ramme udsatte børn uhensigtsmæssigt og pålægge dem et tungt pres.

Fakta om fraværsloven:

    • Hvis en elev har mere end 15 procent ulovlig fravær per kvartal, skal skolelederen underrette kommunen, som så beslutter, om børnechecken skal fjernes i det kvartal
    • Lovligt fravær dækker over sygdom eller fravær, som er godkendt af skolederen – alt andet er ulovligt fravær
    • 15 procent fravær per kvartal svarer til ca. 7 skoledage på et gennemsnitsår på 200 dage
    • Inden kommunen beslutter, om ydelsen skal fjernes, forløber der en partshøring.

Kilde: Retsinformation.dk og borger.dk

– Der er børn, som kan komme i klemme mellem deres frygt for at komme i skole og de problemer, de kan få, hvis forældrene ikke får udbetalt børnepenge, siger direktør for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

Børns Vilkår mener, at fravær uden grund skal resultere i støtte og tæt dialog mellem barnet, forældrene og lærerne.

Ifølge Henrik Wilhelmsen har de på Nørrebro Park Skole stadig fokus på dialog, selvom de nye fraværsregler er blevet indført.

– Vi gør en række forsøg på at hjælpe de børn, der af den ene eller anden grund ikke vil i skole. Der er mange led og forsøg fra vores side om at nå barnet, før man skrider til så ekstrem en handling som at fjerne børnechecken, siger Henrik Wilhelmsen.

Sådan gjorde vi: De nye fraværsregler trådte i kraft i starten af dette skoleår. Vi ønskede derfor at undersøge nærmere, hvordan det nu et par måneder inde i skoleåret har påvirket skolerne. Vi fandt frem til en af de skoler i Danmark med højst fraværsprocent for at høre, hvordan de på Nørrebro Park Skole håndterede det.