Ny uddannelse skal hjælpe ramte af sorg

despair-513528_960_720
En ny uddannelse i sorg er på vej. Uddannelsen skal give sygeplejersken mere viden, så de bliver endnu bedre til at hjælpe efterladte med deres sorgbearbejdelse. Foto: Pixabay

En ny uddannelse i sorg skal gøre sygeplejersker bedre til at se, hvornår et menneske er sygt af sorg. Det vil klæde dem bedre på til at hjælpe sorgramte efterladte, mener organisationen Børn, Unge & Sorg, der i samarbejde med Metropol vil tilbyde uddannelsen. Uddannelsen i sorg vil komme i forlængelse af det nye nationale sorgcenter. 

Børn, Unge & Sorgs direktør, Preben Engelbrekt, mener, at en uddannelse i sorg til sygeplejersker er særlig vigtig, da de er i tæt kontakt med sorgramte efterladte.

– Sygeplejersker er jo i rigtig høj grad typisk i kontakt med pårørende. Det kan være under et sygedomsforløb, enten når det er en hjemmepleje eller palliativ team, som kommer hjem, og derfor også møder de pårørende. Det kan være på hospitalsafdelinger, siger han.

Mange sygeplejesker tænker også om sorg, at det er noget, man ligesom skal komme igennem, og det hører til den gamle teoriforståelse. I dag har man med de nye sorgteorier en helt ny forståelse om, at man skal lære at leve med sorgen, det skal blive en del af ens liv. Det er ikke noget, man kommer sig over, det er noget, man lære at leve med.
Uddannelseskonsulent på Metropol, Lene Sørensen.

Kompliceret sorg

  • Sorg, der efter seks måneder stadig indebærer intens længsel og savn, tanker om den afdøde, problemer med at acceptere dødsfaldet, følelse af at have mistet en del af sig selv osv, vil kunne blive diagnosticeret som ”kompliceret” eller ”forlænget sorg”.
  • 10 procent af de sørgende udvikler en længerevarende sorgreaktion, der ikke aftager af sig selv.

Kilde: Ester Holt Kofoed

Vi mangler viden om kompliceret sorg

I Lene Sørensens daglige arbejde som leder af specialuddannelsen i kræftsygepleje og hendes arbejde med efter- og videreuddannelse for bl.a. sygeplejersker genkender hun problemet.

– Der oplever jeg klart, det at kunne kende forskel på sorg og kompliceret sorg, det har sygeplejersken svært ved, siger Lene Sørensen.

Lene Sørensen forklarer, at der er kommet nye forståelser af sorg som ændre sygeplejerskers måde at se og håndtere efterladtes sorg på. Den nye sorgforståelse har mange sygeplejsker ikke fået undervisning i.

– Mange sygeplejersker tænker også om sorg, at det er noget, man ligesom skal komme igennem, og det hører til den gamle teoriforståelse. I dag har man med de nye sorgteorier en helt ny forståelse om, at man skal lære at leve med sorgen, det skal blive en del af ens liv. Det ikke noget, man kommer sig over, det er noget, man lære at leve med, siger hun.

Læs også: Nyt nationalt sorgcenter skal forberede danskerne på sorg som diagnose

Lene Sørensen siger, at sygeplejerskens vigtigste opgave i forhold til sorg er, at man skal kunne spotte, hvem det er, der er i risiko for at blive syg af sorg, hvilket mange sygeplejesker mangler viden om. Hun mener, at forskellen ligger i de små ting, som gør en stor forskel hos de efterladte:

– Det med at sygeplejersker kan give accept, forståelse og erkendelse for, hvad er det, der er vigtig for den efterlevende, siger hun.

Derfor er der også stor opbakning om den nye uddannelse i sorg blandt sygeplejerskerne.

– Der har været enorm stor interesse for det. Og de siger også, at behovet er der, siger Lene Sørensen.

Læs også: Årligt antal af danskere, der bliver ramt af sorg

 Fordele og ulemper ved uddannelse i sorg  

Sorgforsker og psykolog, Ester Holt Kofoed, mener også, at der mangler viden om kompliceret sorg hos sygeplejesker og sundhedspersonalet generelt. Hun mener, at forklaringen er, at området om kompliceret sorg er meget nyt.

Hun siger, at en uddannelse i sorg måske kan være med til at motivere sundhedspersonalet til at være mere opmærksomme på, hvordan sorg skal håndteres i forhold til de efterladte:

– En sorgrådgiveruddannelse kan måske motivere nogle professionelle til at være opmærksomme på den del af plejen, som omhandler sorg og omsorg for sørgende.

Dog mener sorgforsker, Ester Holt Kofoed, samtidig, at en uddannelse i sorg kan komme til at opfordre til at tage  “diagnostiske briller” på. Hun uddyber:

-Altså at man begynder at lede efter sygdomstegn og det kan måske også, i værste fald, være lidt forstyrrende for kontakten.

Ester Holt Kofoed siger, at man skal være opmærksom på, at en uddannelse i sorg ikke kommer til at sende et signal om, at man skal have en særlig uddannelse for at kunne snakke med mennesker i sorg.

– Desuden skal man være opmærksom på, om en sådan uddannelse er med til at underbygge en forestilling om, at svære ting i livet kræver en særlig professionel tilgang – at man skal have en særlig uddannelse for at kunne tale med mennesker i sorg. Det kan i værste fald bidrage til at pacificere det personlige netværk, som måske kan blive tilbøjelige til at tænke, at sorgen er noget ”de professionelle” må tage sig af, siger hun.

Børn, Unge & Sorgs direktør, Preben Engelbrekt, regner med at have uddannelsen i sorg færdig efter sommerferien 2017.