Politiker på Stevns anerkender mangel på oplysning om mulighed for varmehjælp til borgerne

Varmepriserne stiger og mange borgere på Stevns er pressede af de høje priser.
Foto: Ida Marie Østrup

Stigende energipriser presser mange borgere på Stevns. En pulje fra regeringen på 100 millioner kroner, giver blandt andet pensionister og førtidspensionister mulighed for at få hjælp til varmeregninger, hvis de søger det hos kommunen.

En aktindsigt fra kommunen viser dog, at det kun er 27 ud af kommunens næsten 23.000 borgere, der har søgt om hjælp til varmeregninger. Byrådsmedlem og medlem af Økonomiudvalget, Mikkel Lundemann Rasmussen (C), fortæller, at kommunens kommunikation er en del af forklaringen på det lave ansøgertal. Efter interview med Mikkel Lundermann Rasmussen oplyser han dog, at han ikke alligevel ønsker at udtale sig til citat.

Løsgænger i byrådet, Martin Henriksen, er overrasket over at høre antallet.

– 27 borgere er ikke mange, og det kan man jo godt undre sig lidt over, siger han til Netavisen og retter fokusset mod kommunen.

– Man har fra kommunens side ikke oplyst godt nok om tilbuddet.

Stevns’ borgmester, Henning Urban Dam (S), ønsker ikke at lade sig interviewe til artiklen. Han skriver dog til Netavisen, at ansvaret ligger hos regeringen og ikke hos kommunen.

– Varmehjælpen bør komme ud til borgerne hurtigst muligt. Som jeg forstår min forvaltning, ligger problemet i lovgivningen og ikke i kommunernes sagsbehandling, hvilket også er bekræftet af Ankestyrelsen. Løsningen skal altså findes hos ministeren, udtaler Henning Urban Dam.

Sådan søger du varmehjælp:

  • Regeringen har afsat en pulje på 100 millioner kroner, som kan søges af udvalgte grupper af borgere.
  • Der kan søges om varmehjælp, hvis man eksempelvis er folkepensionist eller førtidspensionist.
  • Varmehjælpen skal søges hos kommunen via borger.dk.
  • Ansøgningen om varmehjælp skal vurderes individuelt af kommunen, som derefter søger kompensation hos staten.
  • Du kan finde en guide til at søge varmehjælp via dette link

Kilde: Borger.dk

Læs også: Fjernvarmeudbyder om regeringens grønne udspil: »Vi må se, om det praktisk kan lade sig gøre«

Pensionister kender ikke til tilbuddet

Folkepensionister er blandt den gruppe borgere, der kan være berettiget til varmehjælp, men ifølge formand for Ældre Sagen Stevns, Dorete Olsen, at mange pensionister i kommunen er uvidende om deres mulighed for at få hjælp.

– Der er mange pensionister, der ikke er klar over det, og der er mange, der ikke kan finde ud af at gå ind og søge, siger Dorete Olsen, da hun bliver spurgt ind til, om pensionisterne i kommunen kender deres muligheder for at få hjælp.

Ifølge Dorete Olsen har kommunen ikke gjort en aktiv indsats for at informere borgerne, hvilket har gjort, at mange pensionister i kommunen ikke er klar over, at de kan søge om hjælp.

– Kommunen har ikke fortalt noget som helst om tilbuddet. Der er ikke så mange service her i vores kommune, siger hun.

 

Der er mange pensionister, der ikke er klar over det, og der er mange, der ikke kan finde ud af at gå ind og søge,
Dorete Olsen, formand for Ældre Sagen Stevns

Ifølge Jørgen Albæk Jensen, som er professor emeritus ved det juridiske fakultet på Aarhus Universitet og har forsket i blandt andet forvaltningsret, er der dog ikke tale om et retligt svigt fra kommunen.

-Man har ikke pligt til aktivt at opsøge borgere, som man måske kan mene er i risikozonen, siger Jørgen Albæk Jensen, som i stedet henviser til, at det er borgernes pligt at henvende sig.

Han siger dog, at kommunen med rette kunne have gjort noget for at informere borgerne om tilbuddet.

– Det ville være fint, hvis kommunen oplyste borgerne om ordningen for eksempel ved at sætte en artikel i en lokalavis, udtaler han.

Flere politikere på Stevns’ rådhus anerkender, at de har begået fejl i, hvordan de har oplyst borgerne om muligheden for varmehjælp. Foto: Mathias Abildskov.

Politikere tager ansvaret på sig

I Stevns Kommune mener flere politikere, at ansvaret ligger hos den. Mikkel Lundemann Rasmussen (C), siger blandt andet til Netavisen, at det bestemt er et politisk ansvar, at borgere er bekendte med ordningen.

Løsgænger i byrådet, Martin Henriksen, mener dog ikke, at kommunen sidder alene med ansvaret for oplysning.

– Det er et statsligt initiativ, så i første omgang er det statens ansvar at oplyse, men man kan selvfølgelig også følge op fra kommunal side.

Både Martin Henriksen og Mikkel Lundermann Rasmussen oplyser til Netavisen, at de nu vil tage sagen videre i byrådet og forsøge at skabe mere opmærksomhed om tilbuddet til borgerne.

Sådan gjorde vi: De stigende varmepriser gjorde Netavisen interesseret i, hvad Stevns Kommune gjorde for at hjælpe borgerne. En aktindsigt hos kommunen viste, at kun 27 borgere havde søgt om varmehjælp hos kommunen, hvilket politikerne blev bedt om at forholde sig til.