Blomsterne og bierne skal tilbage på Stevns – og du kan være med

Stevnsboerne skal selv være med til at tælle arter, når kommunen lancerer “Stevns skaber liv”. Foto: Stevns Kommune.

Der mangler vilde levesteder, og mange arter risikerer at uddø, hvis ikke biodiversiteten bliver forbedret. Derfor sætter kommuner over hele landet nu ind for at hjælpe med at skabe bedre biodiversitet i netop deres område.

Det vil de også i Stevns Kommune, hvor de torsdag den 15. april lancerer projektet ”Stevns skaber liv”.

Stevns Kommune har udlagt 16% af dens arealer til vild natur, der skal skabe bedre levevilkår for truede dyr og planter. Græsplæner og vejrabatter skal vokse vildt, og der skal omlægges bede, hvor blomster og bier kan leve.

Bierne skal kunne mæske sig i både traditionelle ukrudtsplanter, som vil titte frem, når plænerne får lov at gro vildt. Hvidtjørn, hunderose og blåbærbuske kan også blive plantet og få de vilde områder til at summe.

Sådan skaber du mere biodiversitet i din egen have

  • Drop den ugentlige græsslåning, lad ukrudtet stå og giv på den måde et nyt madkammer til insekterne.
  • Plant almindelig mjødurt, hvid okseøje, almindelig kællingetand og lancet vejbred. De planter passer til de fleste jordtyper.
  • Hvis du har en husmur, kan du lade en klatreplante vokse op som vedbend.

Kilde: Stevns Kommune

Men det er ikke kun kommunen, der skal lade plænerne vokse.

Alle borgere og virksomheder på Stevns har nemlig muligheden for selv at være med i projektet. Hvis man har et areal, man vil gøre vildt, kan man melde sig til projektet og blive en prik på kortet over biodiversitets-hotspots i kommunen.

Det forklarer Kristoffer Schou, der er projektmedarbejder i Stevns Kommune og en af kræfterne bag projektet “Stevns skaber liv”.

– Hvis man har interessen, ambitionen eller allerede har lavet noget biodiversitetsfremmende, så kan man blive en prik på kortet. Kortets primære funktion er at vise, at det her projekt tager til. Jeg håber, kortet er en stærk visualisering af, hvad det her handler om; at vi skal løfte i flok, siger Kristoffer Schou, projektmedarbejder i Stevns Kommune.

Læs også: Vild med vildt – Glostrup vil erstatte trimmede græsplæner med vild bevoksning

Biodiversitet handler om alle levende væsener

Vild natur kræver meget plads og mange forskellige tiltag, fordi biodiversitet rummer en række forskellige elementer. Biodiversitet dækker over alle levende ressourcer i naturen og især over mangfoldigheden blandt dem. Altså hvor meget variation, der er blandt de levende væsener, forklarer Henrik Balslev, forsker i biodiversitet ved Aarhus Universitet.

Ifølge Henrik Balslev indgår der tre elementer, når man måler på biodiversitet; genetisk diversitet, artsdiversitet og økologisk diversitet. Den genetiske diversitet er mangfoldigheden indenfor hver enkelt art, og artsdiversiteten beskriver, hvor mange forskellige arter der er.

Alle steder i naturen vil de arter, der lever et bestemt sted, gå sammen og danne et økosystem. De økosystemer er der også forskel på.

Læs også: Rødovre er nummer sjok i vild natur, men har vilde planer

– Det er et fantastisk godt initiativ. Så længe man er opmærksom på, at man ikke bare kan hegne noget ind og tro, at der så bliver en masse biodiversitet. Hvis man skal have god biodiversitet, så skal man have alle elementer i økosystemet med, siger Henrik Balslev, forsker i biodiversitet ved Aarhus Universitet.

Stevnsboerne skal selv tælle arter

For at få alle i Stevns kommune med på naturvognen har projektet “Stevns skaber liv” planlagt en række arrangementer, hvor borgerne selv skal ud i naturen. Et af arrangementerne kaldes BioBlitz, og her skal stevnsboerne selv ud og tælle arter sammen med biologer fra kommunen.

Mål for “Stevns skaber liv”

  • Endnu bedre biodiversitet i Stevns Kommune.
  • Kultivere og understøtte den holdningsændring der skal til for at skabe mærkbare biodiversitetsresultater.
  • Aktivere borgere og erhverv til at understøtte biodiversitet på Stevns.
  • Få udbredt kendskabet til Stevns som et sted, hvor man samarbejder om biodiversitet og bæredygtighed.
  • Konvertere kommunale, grønne arealer til biodiversitetsfremmende områder.

Kilde: Stevns Kommune

Man tildeles et lille areal og tæller hver art, man finder, for at kortlægge biodiversiteten. Året efter vender man så tilbage og tæller igen for at undersøge, om der er kommet flere arter til.

Læs også: Hvidovre: Borgmester uddeler blomsterfrø på biblioteket

– De samme borgere må meget gerne komme tilbage igen. På den måde kommer der også et tilknytningsforhold til det sted. Det bliver et sted, hvor man går ud sammen og laver BioBlitz, siger Kristoffer Schou, projektmedarbejder i Stevns Kommune.

Fra torsdag den 15. april kan alt information om projektet findes på stevnsskaberliv.dk. Her kan alle stevnsboere, der er interesserede, melde sig til og blive en prik på kommunens biodiversitets-kort.

Sådan gjorde vi: Journalisten fandt en beskrivelse af projektet “Stevns skaber liv” i en dagsorden fra Stevns Kommunes Plan, Miljø og Teknik udvalg. Journalisten kontaktede derefter de ansvarlige for projektet og en forsker i biodiversitet og foretog to telefoninterviews.