Politisk topmøde skal bekæmpe stress

Over 1 million danskere lider af stress, nu skal en fælles dansk handleplan laves.
Foto: Pedro Figueras

Der skal lægges en handleplan for stress, som hele Danmark kan være fælles om. Det mener StressAlliancen, der består af HK, FOA, Forsikring & Pension, Hjerteforeningen og Nextstep by Bindslev. Alliancen inviterer derfor til “politisk topmøde” på Christiansborg den 7. december.

Blandt de inviterede findes ministrene på de pågældende områder samt 130 formænd og direktører for blandt andet interesseorganisationer og forskningsinstitutioner.

Stress er fortsat er stort sundhedsmæssigt problem, og World Health Organisation (WHO) har udpeget stress som en af de største sundhedsudfordringer i 2020. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 døjer over 1 million danskere med stress. Hele 41 procent af unge kvinder og 25 procent af uge mænd mellem 16 og 24 føler sig stressede.

Der findes mange fortolkninger af og definitioner på stress i forskellige fag, og det gør ifølge StressAlliancen stressbekæmpelse svær at gennemskue. Derfor skal en fælles national forståelse og handleplan laves på topmødet.

Politisk topmøde
En normal stresskonference foregår sådan, at de tilhørende får en masse viden fra scenen. Så tager de hjem, og så er der en forhåbning om, at konferencen skaber en form for udvikling.

– Vi inviterer ikke til konference men til et egentligt topmøde, hvor vi sætter os ned på tværs af partipolitiske skæl, på tværs af faglige discipliner og på tværs af interesseorganisationer på højt niveau og forsøger at komme til enighed om en fælles vision – noget der er større end de enkelte partnere i alliancen, siger Malte Hertz Jansen, sekretariatsleder for StressAlliancen.

Formålet med mødet er altså, at praktikere, forskere, politikere og andre interessenter skal udarbejde en fælles vision imod stress for hele Danmark. Der skal bygges bro imellem de forskellige forståelser af stress og specielt de værktøjer, som kan benyttes imod stress i det daglige.

Kampagnen har en lang række af kendte, politikere og formænd for interesseorganisationer som ambassadører. Jane Heitmann, Sundheds- og ældreordfører for Venstre, er blandt de folketingspolitikere, der støtter kampagnen som ambassadør.

– Jeg synes, det er helt fantastisk, at StressAlliancen inviterer til topmøde. Der er brug for, at vi sammen får taget snakken om, hvad vi kan gøre, så både unge og ældre oplever trivsel i hverdagen, siger Jane Heitmann (V).

Danmark går fra at være et land, der er præget af stress og mentalt underskud, til at være et land, hvor vi faktisk har overskud til at passe vores arbejde og vores øvrige liv.
Malte Hertz Jansen, sekretariatsleder for StressAlliancen.

Målet er overskud
Mødet tager udspil i StressAlliancens handleplan, der blev udarbejdet på Folkemødet i juni. Men alliancen mener ikke, at den ligger inde med alle svarene. De skal skabes i fællesskab.

– I StressAlliancen har vi en tro på, at samarbejde er en enorm vigtig forudsætning for, at vi kommer videre. Så Danmark går fra at være et land, der er præget af stress og mentalt underskud, til at være et land, hvor vi faktisk har overskud til at passe vores arbejde og vores øvrige liv, siger Malte Hertz Jansen.

Mødets deltagere skal kvalificere og udfylde eventuelle mangler i handlingsplanen for at finde en vision, som kan være fælles for hele Danmark. Handleplanen består af fire punkter:

  1. Danmark som forgangsland med politiske visioner for overskud. Hele livet.
  2. En definition på stress, der kan anvendes af alle.
  3. Viden og værktøjer til handlinger, der skaber overskud. Hele Livet.
  4. Forskning i verdensklasse.

Læs hele handlingsplanen her.

StressAlliancens nye definitioner på stress

Stress: Kroppens naturlige, modificerbare respons på enhver oplevet udfordring eller belastning.

Kortvarig stress: Kan være positiv og udtrykke kroppens oplevelser, når vi kortvarigt belastes af opgaver og tidspres, der opleves som overskuelig. Mulige reaktioner: Fornyet energi, øget produktivitet og glæde.

Langvarig stress: Vedvarende stressbelastning er sundhedsskadelig og kan udvikle sig til andre fysiske og psykiske sygdomme. Sundhedsskadelig stress vil ofte blive fremkaldt efter længere perioder uden til til restitution. Mulige reaktioner: Træthed, hovedpine, irritation, depression, hjertebanken og søvnproblemer.

Overgangen fra konstruktiv til skadelig stress sker ofte, uden den enkelte selv bemærker, at belastningen bliver for stor, og tid til restitution bliver for lille.

Kilde StressAlliancens handleplan – Overskud. Hele Livet.

Nye definitioner på stress
En stor del af StressAlliancens arbejde for at bekæmpe stress har ligget i at skabe nye definitioner på stress. Indtil nu har der nemlig været et væld af forskellige definitioner indenfor forskellige faglige discipliner.

– Når der ikke findes en officiel definition, så betyder det, at forskere, politikere og sundhedsvæsenet diskuterer betydningen af stress. Det efterlader den enkelte i et virvar, hvor man ikke længere kan finde ud af, hvor man skal gå hen, hvordan man får hjælp og hvad, der er det rigtige at gøre, siger Mona Striib, Forbundsformand for FOA og ambassadør for StressAlliancen.

Derfor har StressAlliancen udviklet en ny definition for stress og specifikke definitioner for kortvarig og langvarig stress. Kortvarig stress kan nemlig være gavnlig, mens vedvarende stress kan føre til både fysiske og psykiske sygdomme.

Sådan gjorde journalisten: Interessen for denne artikel kom ud af et ønske om at skrive en aktuel artikel om kampen mod stress. Dette ønske ledte journalisten til StressAlliancens kampagne og  et telefoninterview med Malte Hertz Jansen, sekretariatsleder for StressAlliancen. Herefter tog journalisten kontakt til Jane Heitmann (V) og Mona Striib, forbundsformand for FOA, der begge er ambassadører for kampagnen, for at få kommentarer på afholdelsen af topmødet.