Mange tvivler: Hvor skal krydset sættes?

Gentofte Rådhus er en af dagens destinationer for kommunens vælgere. Foto: Lucas Ingemann.

Af: Caroline Søs Brylle Geisler, Felicia Hey Brydesen & Lucas Ingemann

“Klimavalget.” Det var titlen på bogen om folketingsvalget i 2019 af valgforskerne Rune Stubager og Kasper Møller Hansen. Måske kommer vi til at kende dette valg i 2022 som “tvivlernes valg.”  Fire dage før valget viste en analyse fra Voxmeter således, at 22,1 procent af de stemmeberettigede var i tvivl om, hvem de skulle stemme på. Samme antal dage før valget i 2019 viser en statistik, at der blot var 15,9 procent, som var i tvivl.

Tvivl i Gentofte

Det er til at se på rådhuset i Gentofte. Ifølge en optælling blandt 100 adspurgte vælgere var næsten en tredjedel i tvivl om, hvor de ville sætte deres stemme undervejs i valget.

Tvivlerne bestod primært af unge vælgere.

– Jeg syntes ikke, at de ting som politikerne lover, bliver overholdt. Det får mig til at tvivle på hvem, der er bedst til at stå i spidsen for landet, hvilket også er med til, at jeg stemmer blankt i dag, siger Mark, der er en af de unge vælgere.

 

Dét blev vælgerne spurgt til

Tvivlen i Gentofte oplevede NetAvisens udsendte, da vælgerne havde sat deres kryds. Her blev 100 vælgere blev mødt med spørgsmålet:

Har du i dag været i tvivl om, hvor du skulle sætte dit kryds?

Her svarede 37 procent, at de havde været i tvivl om, hvor deres kryds skulle placeres denne valgdag. Der var flere forskellige forklaringer på, hvorfor de var i tvivl.

Flere fortalte, at det store antal opstillede partier – nemlig 14 – skaber forvirring i forhold til, hvor krydset skal sættes. Andre pegede også på, at man kan blive i tvivl, når der er så mange forskellige holdninger at navigere i. Flere fortalte samtidig, at de var endt med at sætte deres kryds samme sted som ved sidste folketingsvalg.

Det afsluttende spørgsmål handlede om, hvilke emner under valgkampen, der havde været vigtigst for de adspurgte. Særligt et større fokus på politikken frem for den retorik, der bliver ført af politikerne, synes at være en prioritet for vælgerne i Gentofte.

– Jeg synes, der har været for meget mundhuggeri og mudderkast i debatterne, og det er direkte ubehageligt at være vidne til. Det fjerner fokus fra, hvad det burde handle om, nemlig politikken og ikke så meget om, hvem der personligt har gjort hvad, fortæller vælgeren Inge.

Selvom man som vælger er i tvivl om, hvor krydset skal sættes, så hersker der ingen tvivl om, at valgstederne er åbne indtil kl. 20.00.