Roskilde Kommune vil klimakompensere deres flyrejser

 

Etablering af skov kan blive en del af måden hvorpå kommunen vil reducere den samlede CO2-udledning. Foto: Hannah Jensen Tyedmers.

Roskilde vil indføre klimakompensering på kommunale flyrejser. Det er en del af kommunens planer om at blive CO2-neutral inden 2035.

Hvordan kommunen helt præcist har tænkt sig at kompensere for flyrejsernes klimaaftryk, er dog ikke fastlagt endnu.

Ét beslutningsforslag, der for nylig blev fremsat på et af kommunens klima og miljøudvalgsmøder, går ud på at oprette en konto, hvor der for hver flybillet skal betales en afgift på 500 kroner. Pengene fra kontoen skal gå til projekter, der er med til at reducere kommunens CO2-aftryk.

Helt konkret kunne disse projekter blandt andet være skovrejsning, ifølge Camilla Danekilde, som er energiplanlægger for Roskilde Kommune.

– Et af ønskerne har været lokal skovrejsning, gerne sammen med nogle børn fra enten børnehaver eller skoler, så de også kunne blive involveret og lære af det.

Kommunen er i gang med at undersøge, hvor meget areal, der kan bruges til plantning af skov.

Læs også: 23-årige Kristian har droppet flyrejser i kamp for klimaet

Ifølge Vivian Kvist Johannsen, som er seniorforsker i Skov, Natur og Biomasse ved IGN, Københavns Universitet, er der flere fordele ved at vælge at plante mere skov som kompensering:

–  Skov har den store fordel, at træernes fotosyntese fanger CO2 fra atmosfæren og omdanner det til kulstof som gemmes i træet. På den måde kan CO2 lagres i mange år.

Mens træerne vokser, kan de være til gavn på flere måder, forklarer hun. De er med til at beskytte grundvandet, og skovarealerne giver flere levesteder til biodiversitet og rekreative områder for mennesker.

Træerne kan også bruges til at erstatte beton, stål og andre byggematerialer, som i dag produceres med brug af energi fra fossile kilder og med materialer, som ikke er fornybare, tilføjer hun.

Træerne er ikke hele løsningen

Vivan Kvist Johannsen mener ikke, at mere skov alene kan løse problemerne:

– Problemet er, at vi bliver ved med at flyve. Men på et tidspunkt løber vi tør for areal, vi kan plante træer på. Det mest væsentlige er at finde andre typer brændsler til vores transportmidler og materialer til at bygge huse med, så man både kan gemme kulstof og mindske energiforbruget under konstruktionen.

Dertil kan fremtiden bringe en udvikling, hvor man kan begynde at bruge træ som input til skibsbrænsel. Her kan træerne igen indgå, forklarer forskeren, hvis man i fremtiden kan begynde at bruge træer som brænsel til skibe. Ved at bygge huse af træ i stedet for beton, kan man også mindske energiforbruget under konstruktionen.

Læs også: Flyrejser er Region Hovedstadens store CO2-synder

Samtidigt kan man forestille sig, at affald kan benyttes som del af input til at lave brændstof til flyrejser. For vi kommer formentlig ikke udenom at skulle flyve mellem længere distancer, vurderer Vivian Kvist Johannsen.

Roskilde Kommune har også andre forslag til CO2-reducerende projekter. Det kunne indkludere græsningslav, opsætning af solceller og tilskud til vindmøller.

Ifølge Camilla Danekilde foretog kommunen sidste år omkring 400 flyture. Hvis det fortsætter, vil der årligt komme cirka 200.000 kroner ind på kontoen. Det er derfor også begrænset, hvilke projekter, der kan finansieres, og særligt vindmøllerne er en dyr investering, som ikke alene kan blive sat op med pengene fra flyrejserne.

Sådan gjorde vi: Journalisten blev opmærksom på Roskilde Kommunes beslutningsforslag ved at undersøge kommunens Klima- og Miljøudvalgs mødereferater. Derefter tog journalisten kontakt til kommunen for at høre mere om forslaget. Kilderne er interviewet over telefon.