Rytteriet om hestepærer: I ringer bare

Kristian Malmkvist, der dagligt har sin gang i Blågårdsgade, er særligt utilfreds med at færdes i gennemtykket hestefrokost.

»Jeg mener ikke, at det kan være rigtigt, at det skal flyde med hestepærer. Jeg har op til flere gange trådt i en hestepære og måttet sidde og rense mine sko med en tandbørste«, siger Kristian Malmkvist, der også er stifter af en af facebook-grupperne, der undres og ærgres over rytteriets manglende oprydning af hestepærer.

Ifølge Ivan Jensen fra Rytteriet gør politiet, hvad de kan for at rydde op efter sig selv og hestene. Hvis en rytter bliver opmærksom på, at hesten har lettet halen, informerer de København Kommunes Center for Renhold, så de kan komme til undsætning og fjerne ekskrementerne.

 Men nogle gange kan der godt ryge en pære i svinget:

 »Hvis vi bliver bekendt med, at hestene gør det, så ringer vi til kommunen, og så rydder de op efter os. Men det er ikke altid, at vi bliver opmærksomme på det«, siger Ivan Jensen.

Hvis du som Kristian Malmkvist alligevel står i de københavnske gader og hidser dig op over efterladenskaber fra politiets hestepatrulje, så er der råd for det.

»Der er taget nogle tiltag for at imødekomme borgerne, og hvis der er nogen, der er utilfredse og ser, at der ikke bliver ryddet op, så kan man ringe til os, og så retter vi henvendelse til kommunen«, siger Ivan Jensen.

Kristian Malmkvist har dog ikke tænkt sig at benytte sig af Ivan Jensens tilbud. 

»Jeg gider ikke gå og bruge min tid på at ringe. De ved udmærket godt, at det ligger over det hele, det er jo faste ruter de tager. Det må være muligt at få en spand man kan sætte bag på«.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra kommunen.