Socialøkonomi kvæler ensomhed: Vi sørger for at alle er inkluderet

Socialøkonomiske virksomheder
Indgangen til INSP, som er en af de socialøkonomiske virksomeheder, NetAvisen har talt med. Billedet er taget i forbindelse med en af INSP’s mange musikalske indslag. 
Foto: INSP

Når man bliver ansat hos en socialøkonomisk virksomhed, kommer man ud af arbejdsløshed – men man får mere end det. En afgørende sidegevinst er, at den ansatte også får et bredt netværk og kolleger, som betyder, at man ikke føler sig ensom.

Sådan lyder det samstemmende fra fem forskellige socialøkonomiske virksomheder, som NetAvisen har talt med.

I den socialøkonomiske virksomhed Café Kaffegal er hovedformålet at opkvalificere og udvikle de ansatte i et fora, hvor der lægges vægt på, at der er plads til at være anderledes. I caféen oplever manager Brian Sørensen, som til daglig driver virksomheden i centrum af Aarhus, at ensomhed er en størrelse, som bliver mindre for de ansatte, der før har oplevet en følelse af at være i periferien af fællesskabet.

– Jeg vil være hundrede procent stålfast på, at det er det, der sker. Her kommer du ikke til at sidde alene i personalekantinen. Vi sørger for, at alle er inkluderet, fordi der er plads til at være anderledes her. Det handler om at byde hinanden velkommen og komme hinanden ved. På vores arbejdsplads vil det aldrig være et tema, at nogen er alene, siger Brian Sørensen.

Ligesom Café Kaffegal, fortæller Grennessminde, Café Albertine, INSP og Bybi også, at de oplever, at de socialøkonomiske virksomheder ikke blot får de ansatte ud af ledighed, men også ensomhed. 

Karakteristika ved en socialøkonomisk virksomhed

En socialøkonomisk virksomhed:

Har et socialt, beskæftigelses-, sundheds- miljømæssigt eller kulturelt sigte

Er uafhængig af det offentlige og drives på frie markedsvilkår

Er inddragende og ansvarlig i sit virke og har en social håndtering af sit overskud ved at anvende sit resultat efter skat til reinvestering i egen virksomhed og investering i andre sociale formål

Formålet er primært at hjælpe socialt udsatte og få mennesker som er i ledighed ind på arbejdsmarkedet igen

Arbejde imod social eksklusion

Kilde: Karakteristika ved en socialøkonomisk virksomhed

Fællesskabet er drivkraften
De fem virksomheder har alle et socialt formål for øje, hvad enten det er at opkvalificere unge, som står uden for arbejdsmarkedet eller at hjælpe en førtidspensionist ind på arbejdsmarkedet igen.

I arbejdet for de sociale formål har de fem socialøkonomiske virksomheder fremhævet, at det er fællesskabsfølelsen og den rummelighed, som virksomhederne er funderet på, der i høj grad bidrager til at mindske ensomhed.

Ifølge Anni Ehlers, som er iværksætteren bag INSP – en hybridvirksomhed, der både er forankret i socialøkonomi og foreningsliv, har den socialøkonomiske virksomhedsmodel mulighed for at afhjælpe følelsen af ensomhed gennem initiativer, som giver de ansatte relationer, netværk og får dem i beskæftigelse.

Læs også: Netværk hjælper arbejdsløse uden fokus på tvang og frygt

– Der er i denne her type virksomhed potentiale for at arbejde med nogle sociale problematikker og adressere dem på en anden måde. Når vi begynder at forbinde mennesker i et netværk, så begynder man også at adressere ensomhed. Mange har følt sig ensomme, når de sidder derhjemme med deres individuelle jobsøgning, siger hun.

Det at træde ind i fællesskabet og opleve, at der er andre, som har det på samme måde som en selv, kan gøre en kæmpe forskel, understreger Annie Ehlers.

– I stedet for at sætte os ned og snakke om ensomhed modarbejder vi ensomhed gennem aktivitet, arbejde og relationer, siger hun.

Læs også: Psykolog: Derfor bliver arbejdsløse ensomme 

Typer af socialøkonomiske virksomhedsformål

• 39 % arbejder med et socialt formål
Et typisk socialt formål: at kæmpe for at få socialt udsatte i job.

• 39 % arbejder med et beskæftigelsesmæssigt formål
Et typisk beskæftigelsesmæssigt formål: at hjælpe ledige ind på arbejdsmarkedet, det sker typisk ved at virksomheden ansætter de ledige i virksomheden eller sælger velfærdsydelser til kommunen.

• 13 % arbejder med et sundhedsmæssigt formål
Et typisk sundhedsmæssigt formål:  at modvirke social eksklusion og forebygge sygdomme gennem aktivitet og arbejde.

• 6 % med et miljømæssigt formål
Et typisk miljømæssigt formål: når en socialøkonomisk café udelukkede sælger økologiske produkter.

• 3 % med kulturelle formål
Et typisk kulturelt formål: kreative arrangementer som f.eks. i form af kunst eller koncerter.

Kilde: Socialøkonomiske virksomhedsformål

Nøgleordet er beskæftigelse  
Samtlige af de virksomheder, NetAvisen har været i dialog med, har den fælles vision at få deres ansatte ind på arbejdsmarkedet igen ved at danne ramme om et forløb, hvor der dannes et bredt spektrum af muligheder for personlig udvikling for de ansatte.

– Målet for de ansatte er at komme i arbejde, men undervejs i processen er der en masse sidegevinster. At komme ud af ensomhed er en af disse gevinster, der fører til merværdiskabelse. Når du skræller alt andet væk, kan værdiskabelsen findes i relationen og fællesskabet, siger Anni Ehlers.

I den socialøkonomiske virksomhed Grennessminde oplever direktør Hanne Danielsen ligeledes, at fællesskabet spiller en afgørende rolle for de ansatte.

Læs også: TV: Idealistiske virksomheder boomer

– Vi erfarer, at før de ansatte kom her, var de nærmest bare sammen med dem selv, men gennem relationen til kolleger og ved at føle sig som en afgørende del af et team, oplever vi, at flere af de ansatte har fået langt større berøringsglæde med samfundet, fortæller Hanne Danielsen.

Vigtigheden af et netværk
På INSP i Roskilde har flere af de ledige manglet et netværk, før de kom på INSP.

– Når man søger efter at få et job, er den første information, man støder på, at man skal trække på sit netværk. Men hvordan gør man det, hvis man ikke har et netværk at trække på? Det er den problematik, vi forsøger at være løsningen på, siger Anni Ehlers.

Lokation og formål
Herunder ses et kort, som viser den geografiske placering af de socialøkonomiske virksomheder. Derudover følger en beskrivelse af virksomhedernes vision og beskæftigelses formål, beskrivelsen kan ses, ved at placere markøren på kortets grønne cirkler.