Solcelle-boom giver minimal klimabonus

Solceller er skudt op på mange danske hustage i løbet af 2012, men det kan kun spare en meget lille del af den danske CO2-udledning.
Solceller er skudt op på mange danske hustage i løbet af 2012, men det kan kun spare en meget lille del af den danske CO2-udledning.

Det batter ikke i det store, danske CO2-regnskab, at vi sidste år var vidne til en sand eksplosion i antallet af solcelleanlæg herhjemme. Det viser en overslagsberegning, som Energistyrelsen har foretaget.

– Når sidste års solcelleudbygning er installeret, vil helårsvirkningen af de 375 MW reducere den danske udledning af CO2 med omkring 160.000 tons, oplyser Ture Falbe-Hansen, pressechef i Energistyrelsen.

Antallet af solcelleanlæg steg ifølge energinet.dk fra 5.000 til 70.000 alene i 2012, svarende til en samlet effekt på 375 megawatt. Men de 160.000 tons mindre CO2 svarer kun til godt en kvart procent af hele den årlige mængde CO2, som Danmark ifølge Rigsrevisionen udledte i perioden 2008-2012.

Læs også: Danskere dropper solceller

De 160.000 tons er dog et groft skøn, fordi en lang række forbehold gør det nøjagtige tal umuligt at beregne. Eksempelvis skinner solen naturligvis ikke hele tiden, og den mængde strøm, som cellerne kan producere, afhænger af solcellernes hældning. Derudover påpeger Ture Falbe-Hansen, at der trods flere danske solceller ikke bliver udledt mindre CO2 på EU-plan på grund af EU’s kvotesystem.

Sådan er CO2-besparelsen regnet ud

Ifølge energinet.dk blev der sidste år anlagt nye solceller af en samlet effekt på 375.000 kilowatt.

For at finde solcellernes årlige produktion af strøm er tallet ganget med 900, som er det antal årlige fuldlasttimer, der skal til, for at et solcelleanlæg producerer som forventet.
Det tal afhænger dog af eksempelvis mængden af solskin og solcellers hældning og placering.

375.000 gange 900 giver 337.500.000 kilowatt-timer. Det er så ganget med 478 gram, som er den skønnede mængde CO2, der bliver udledt pr. solgt kWh i Danmark.

Det giver 161.325.000.000 gram, eller ca. 160.000 tons CO2.

Kilde: Energistyrelsen

Det er da heller ikke det præcise tal, som er væsentligt i denne her sammenhæng, mener lektor Brian Vad Mathiesen, der forsker i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

– På kort sigt har solceller en meget begrænset klimaeffekt, så tallet er egentlig lidt lige meget. Det vigtige er at sikre, at der sker en teknologisk udvikling, for i fremtiden vil det være fornuftigt at have nogle flere solceller i energisystemet, siger han.

Vindmøller slår solceller

Sidste års vækst i antal solceller har en samlet effekt på 375 MW, hvilket svarer til knap en tredjedel af de danske havvindmølleparkers kapacitet, når den store park ved Anholt er i fuld drift i løbet af 2013. Derudover kan havvindmøllerne i løbet af et år producere strøm på fuldt blus i omtrent 3-4 gange så lang tid som solcellerne, blandt andet fordi der er mere blæst end sol i Danmark.

Solcellerne er altså langt fra at kunne konkurrere med vindmøllerne, når det kommer til el-produktion, men det skal ikke afholde Danmark fra at satse på solceller, mener Det Økologiske Råd.

– Der er ingen tvivl om, at vindmøller på nuværende tidspunkt og i overskuelig fremtid vil være mere effektive end solceller, også som klimainstrument. Men derfor skal man stadig satse på andre energikilder end den allermest effektive, siger Martin Bøndergaard, der er energi- og klimamedarbejder i Det Økologiske Råd.

Læs også: Nye solcelleregler vil favorisere store virksomheder

Han gør opmærksom på, at solcellerne til gengæld har visse fordele, som de slår vindmøllerne på.

– Solceller har en helt anden og mere folkelig profil end vindmøllerne. Det har virkelig været Hr. og Fru Danmark, der har investeret i det, hvilket også giver mening, fordi mange af hustagene ikke rigtig har andet formål, så det er oplagt at have solceller her, mener Martin Bøndergaard.

En lav rente og en fordelagtig tilskudsordning gjorde det sidste år økonomisk attraktivt for husejere at få installeret solceller på tagene. I slutningen af 2012 gjorde Folketinget det dog med et lovforslag væsentligt mindre attraktivt at installere solceller. Den ændring har ifølge boligejernes videnscenter Bolius sat en brat stopper for salget af solceller i starten af 2013.