Volvo er klar med el-revolution til lastbiler, der vil gøre branchen mere bæredygtig

I Høje-Taastrup overvejer et firma at lave en station, hvor diesellastbiler kan omlæsse deres varer til el-lastbiler. Foto: Pixabay.com

Luften er tyk af dieselos, når larmende diesellastbiler kører ind på et såkaldt ‘transfercenter’ i Høje-Taastrup. På mere mundret dansk en ‘omlastningsstation’. Her er tanken, at alt det gods, der ankommer på diesel-lastbiler, bliver omlæsset til miljørigtige el-lastbiler, og på den anden side af centeret kører stille, eldrevne lastbiler ud med varerne til resten af hovedstadsområdet.

Sådant et scenarie kan blive en realitet i Høje-Taastrup, hvis Volvo Truck Center gennemfører deres idé om en omlastningsstation. På stationen vil firmaet omlæsse varer fra diesel-lastbiler til el-lastbiler, der skal køre varerne det sidste stykke hen til butikkerne. Det er en af firmaets bud på, hvordan transportsektoren kan blive mere bæredygtig.

– Det vil være naturligt at lave en omlastningstation i Taastrup, da byen ligger helt ideelt for transport, siger Joakim Nilsson, der arbejder med grønne transportløsninger for Volvo Trucks.

Læs også: Miljøorganisation: Vanvittigt at nedsætte broafgift

Ideen er for nylig blevet præsenteret for lokalpolitikere i Høje-Taastrup, der var på besøg hos Volvo Truck Center. Udenlandske lastbiler vil med tiden køre på el, men indtil da ønsker firmaet at lave en station, hvor varene kan omlæsses til mere bæredygtige køretøjer. Firmaet forventer, at hovedstaden vil inden for en årrække sætte begræsninger på foruerende lastbiler, der skal ind i centrum af byen.

– Lastbilerne vil i fremtiden til en vis grad forandre sig og blive rent elektriske, når de skal ind i byen. Indtil lastbilerne kører på el, vil en del af de internationale ruter i en overgang køre på andre former for brændstof. Dermed vil der være et naturligt behov for en omlastning, siger Joakim Nilsson.

Ekspert er skeptisk
Omlastningstationen er stadig på ideplanet, men får umiddelbart en god modtagelse hos en ekspert.

– Det er en god idé at få transporten over på elektricitet. Det er klart, hvis man kommer med elektriske lastbiler, f.eks. ved at omlæsse varer til el-lastbiler, så giver det muligheden for mere stille distribution og mindre forurening i byerne, siger Jeppe Juul, der er seniorrådgiver hos Rådet for Grøn Omstilling.

Fakta om transportsektorens CO2-udledning

  • I 2019 stod den danske transportsektor for 28% af den samlede udledning af drivhusgasser i Danmark.
  • Af disse 28% står lastbilbranchen for 31% transportsektorens udledning.
  • Det svarer til 8% af den samlede udledning af drivhusgasser i Danmark.

Danskerhverv.dk

Jeppe Juul er dog ikke overbevist om idéen. Omlastningsstationen er muligvis ikke relevant om nogle få år, fordi han forventer, at denne overgangsperiode med andre brændstoffer, som Joakim Nilsson omtaler, bliver forholdsvis kort.

Læs også: Klimarådet: Stop salg af benzin- og dieselbiler i 2030

– Forventningen er jo, at det for alt, der kører under 500 km, vil give økonomisk mening at køre på batteri indenfor de næste par år. Omkring 2025 har EU-kommissionen foreslået lynladning-infrastruktur på hovedmotorvejsnettet i Europa. Hvis det bliver gennemført, vil der i 2025 være en hurtiglader-stander til el-lastbiler for hver 60 km, siger Jeppe Juul.

Lastbilerne på internationale ruter kan dermed blive elektrificeret inden 2025 og kan køre direkte ind i byen udenom en omlastningsstation.

Sådan gjorde vi: Jeg fandt et opslag på LinkedIn, hvor jeg fandt nyheden fra DI.dk. Jeg valgte herefter at ringe til Volvo Truck Center samt Rådet for Grøn Omstilling.