Tatoveringslov strandet hos minister

I weekenden er der for første gang tatoveringsmesse på dansk jord.

I weekenden er der for første gang tatoveringsmesse på dansk jord. Men den danske tatoveringslovgivning er så mangelfuld, at gæsterne på messen risikerer at ende med mere end et anker på armen, når de forlader tatovørbriksen. Hudkræft er en af risikoerne.

Når tatoveringsmessen Copenhagen Ink Festival på fredag slår dørene op, er det første gang på dansk jord, tatoverings-interesserede kan komme ud og lufte deres kropsudsmykning. Og få tilført nye kunstværker under huden.

  

   Men gæsterne risikerer i værste fald, at forlade messen med et kræftfremkaldende kemikalie under huden.Den danske lovgivning på området er helt tilbage fra 1966 og kritiseres for at være mangelfuld, fordi den ikke indeholder retningslinjer om hygiejneforholdene hos tatovøren eller ingredienserne i tatoveringsfarverne.   

Venter stadig på lovforslag
Regeringen skulle senest ved udgangen af 2010 fremsætte et lovforslag i forhold til tatovørerhvervet. Således lød det i et beslutningsforslag fra medlemmer af regeringspartierne, regeringens støtteparti og oppositionen.

  

   Folketinget ønsker ifølge forslaget blandt andet, at regeringen skal tage initiativ til at sikre, at tatoveringsfarverne følger loven om kemiske produkter, og at myndighederne løbende holder opsyn med farverne. Det var et enigt Folketing, der i 2009 bakkede op om beslutningsforslaget.

   Men lovforslaget, som Folketinget lagde op til, har aldrig set dagens lys.

  

   ››Ministeren fik et år til at sætte sig ned og lave et lovforslag på området, som skulle fremsættes senest i 2010. Det har han så ikke gjort eller nået eller lignende,‹‹ siger Marlene Harpsøe (DF) med henvisning til indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V).

  

   ››Jeg bliver ved med at rykke Sundhedsministeriet for det her,‹‹ siger Marlene Harpsøe.

  

   Det er ikke kun regeringens støtteparti, der undrer sig over, hvor lovforslaget bliver af.

  

   ››Vi har stadig den opfattelse, at regeringen skal følge op på det her forslag,‹‹ siger sundhedsordfører for SF Karl Bornhøft.

  

   ››Regeringen mangler at komme med et ordentligt bud på, hvilket fagligt indhold lovforslaget skal have,‹‹ siger Karl Bornhøft.

Aflyst møde
Lovforslaget ligger i øjeblikket hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) indkaldte i februar i år til et møde med Folketingets sundhedsordførere, som efter planen skulle have fundet sted den 3. marts.

   På mødet skulle politikerne have drøftet forslaget om lovgivningen. Men mødet blev aldrig til noget. Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyser, at Bertel Haarder vil indkalde til et nyt møde, hvor forslaget om lovgivningen skal drøftes.
  

   Hos ministeriet kan man ikke sige noget om, hvornår mødet bliver holdt. Desuden kan ministeriet ikke oplyse, hvornår der ligger et konkret lovforslag til afstemning i Folketinget.
  

   Ifølge ministeriet er en af grundene til den lange behandlingstid, at der i lang tid har været tvivl om, hvilket ministerium, der skal tage sig af en eventuel lovgivning på tatoveringsområdet.

Fakta:

Lov om tatovering

§ 1. Den, der tatoverer en person under 18 år, straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.
Stk. 2. På samme måde straffes den, der tatoverer en person i hoved, på hals eller på hænder.

§ 2. Loven træder i kraft den 15. juni 1966.

§ 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg slot, den 8. juni 1966.
Under Vor Kongelige Hånd og Segl.
FREDERIK R.

Kilde: www.retsinformation.dk

Læs også:

Haarder forbyder 24 euforiserende stoffer

Minister vil gøre tavoreringer sikre

 

One Response to "Tatoveringslov strandet hos minister"