Teknologi i ældreplejen giver ikke mere tid, men tryghed

På Frydenholm plejecenter har de sensorgulve. Alarmen lyder, hvis beboeren falder. Foto: Majlinda Urban Kuci
På Frydenholm plejecenter har de sensorgulve. Alarmen lyder, hvis beboeren falder.
Foto: Majlinda Urban Kuci

På Plejecenter Frydenholm har man tildelt færre timer til nattevagten end på mange andre plejehjem. Sensorgulve i de ældres boliger har mindsket behovet for natligt opsyn. Det, der før krævede, at personalet opsøgte hver enkelt beboer, kan de nu klare ved at tjekke skærmen på deres arbejdstelefon, som viser, om beboeren ligger i sengen eller går rundt i sin bolig.

Jeg tror ikke på den måde, at det har givet os mere tid, det har bare gjort os mere præcise i forhold til, hvor vi lægger vores tid.
Ane Berg Frische centerleder på Frydenholm Plejecenter.

– Vi har færre nattevagter. Der er færre nattevagts timer, fordi der ikke er brug for lige så meget personale i de timer, når gulvene kan registrere borgeren, forklarer Ane Berg Frische og uddyber,

– Det handler også om, at medarbejderen ikke går rundt og rundt og rundt og tilser om alle beboere er i deres senge. Der er jo ikke grund til at gå ind til dem, hvor der er tvivl, for der kan vi jo sætte gulvene til, som giver os besked.

Hos Ældre Sagen er man positiv overfor ny teknologi i ældreplejen. Men også kritisk overfor, at teknologierne kan overtage menneskelig kontakt. Det skal altid være et supplement og en hjælpende hånd, ikke en erstatning, lyder holdningen.

– Teknologi skal indføres på en sådan måde, at det frigøre arbejdskræft til mere medmenneskelig omsorg for den enkelte ældre og ikke en stigende isolering, siger chefkonsulent i Ældre Sagen Olav Felbo.

Læs også: Teknologi i ældreplejen boomer 

Når Olav Felbo taler om en stigende isoleringen, mener han teknologier, der gør de ældre mere selvhjulpne. Det mindsker de ældres behov for hjælp, og på den måde risikerer de også, at deres mulighed for mere nærvær mindskes. Når denne overvejelse er taget op, er det dog Ældre Sagens holdning, at teknologierne kan være med til at skabe tryghed i hverdagen.

– Vi synes jo sådan set, at velfærdsteknologi kan være med til at give noget mere tryghed, siger Olav Felbo.

Hvor personalet førhen har skulle tjekke hver enkelte beboer i løbet af dagen og natten, fortæller sensorgulvet nu, hvor der er behov for hjælp. På den måde er det meningen med de nye teknologier, at de skal vinde tid til personalet.

Det er ingen hemmelighed, at medarbejdere i social- og sundhedsbranchen længe har været presset, men de nye teknologier har ikke skabt mere tid, men mere effektiv udnyttelse af den tid der er, vurderer centerleder på Frydenholm Plejecenter Ane Berg Friche.

– Jeg tror ikke, at det har givet os mere tid. Det har bare gjort os mere præcise i forhold til, hvor vi lægger vores tid, siger hun.

Gulvet giver besked

Plejecenter Frydenholm ligger i Rudersdahl Kommune og åbnede den 18. april i år. På plejehjemmet er der installeret sensorgulve i alle boligerne, som registrerer, hvor beboeren går og står. Sensorgulvene er blandt andet installeret med en faldalarm, så personalet hurtigt kan komme det rigtige sted hen, hvis uheldet skulle være ude. Gulvet viser også personalet, hvor beboeren befinder sig i boligen.

– Vi prøver at bruge gulvet til, at medarbejderen kan være dér, hvor der er behov for det, og hvor teknologien ikke kan gå ind og erstatte medarbejderen, forklarer Ane Berg Frische.

Vi er jo ikke interesserede i, at de ligger med en stor bule i panden og bløder, vi vil jo helst finde dem, inden de ligger der.
Social og sundhedshjælper Helle Klentz.

Målet med teknologierne er, at de skal være et hjælpemiddel og ikke en erstatning af medarbejdere. Endnu bedre ville det være, hvis teknologierne kunne frigive tid til mere nærvær, men det er ikke tilfældet på Plejecenter Frydenholm.

– Jeg tror ikke, at medarbejderne oplever, at der er kommet væsentligt flere timer til rådighed, fortæller Ane Berg Friche.

Personalet på plejecenteret har altså endnu ikke fået luft i skemaet, men den tid de har at gøre godt med, kan på sigt planlægges bedre, forklarer Ane Berg Friche.

Læs også: Fremtidens Plejehjem har automatiske gulve

Samme antal timer, men mere tryghed

Selvom gulvene ikke endnu lever op til ambitionen om mere tid til nærvær, skaber det tryghed for både beboere, personale og pårørende. Social og sundhedshjælper Helle Klentz oplever, at gulvene har gjort arbejdsgangene tryggere, selvom der skulle tilvænning til.

– Selvfølgelig har det været en udfordring, men det er også en tryghed for os, at vi ved, at borgerne bliver registreret, hvis de står op om natten, falder eller lige pludselig går rundt på afdelingen om natten, uden at der er personale, som ser det. For det kan gulvet registrere, fortæller hun.

Læs også: Hønsehus og frisk luft gør livet lettere for demente

Olav Feldbo fra Ældre Sagen ser overordnet fordele ved de mange nye teknologiske hjælpemidler.

– Helt generelt så har vi den holdning omkring velfærdsteknologi, at det jo på mange måder kan være med til at lette livet for mange ældre, og at man ved hjælp af de her teknologier kan være med til at få en potentiel mere tryg tilværelse og i lidt længere tid kan være uafhængig af hjælp, siger Olav Felbo Chefkonsulent i Ældre Sagen.

Helle Klentz er begejstret for det nye system, som hun mener, har skabt tryghed for både personale og beboerne. Den usikkerhed, der førhen fyldte meget, fordi personalet ikke kunne være konstant opdateret om beboernes velbefindende, er nu væk, oplever hun.

– Vi er jo ikke interesserede i, at de ligger med en stor bule i panden og bløder. Vi vil jo helst finde dem, inden de ligger der, siger Helle Klentz.