Terapeuter ser til, mens Greves unge synker længere ned i stofmisbrug: Vi bliver ikke hørt

Pillemisbruget i Greve Kommune er udbredt blandt børn helt ned til 14-årsalderen. Pillerne på fotoet er ikke Dolol. Foto: pxhere.com

Greve Kommune har massive problemer med unge, som misbruger morfinpræparatet Dolol. Dolol er et stærkt vanedannende middel, der sammen med blandt andet heroin og kodein indgår under stofgruppen opioider.

Misbrugerne i Greve er helt ned til 14 år gamle og bliver afhængige af stoffet i en grad, hvor en almindelig hverdag bliver umulig at opretholde.

Det kom frem i en række medier i februar, hvor man i Greve havde 20 unge i behandling for Dolol-afhængighed og et potentielt markant højere mørketal af misbrugere uden for behandling. Man har i Greve Kommunes ungemisbrugscenter, Omega, uden held forsøgt at råbe politikerne op siden.

Dolol

  • Dolol tilhører en gruppe af ​​smertestillende lægemidler kaldet opioider, og bruges til at lindre moderate til stærke smerter.
  • Det er et receptpligtigt præparat. Det findes både som kapsler og depotkapsler.
  • Andre former for opioider findes f.eks. i morfin.
  • Det aktive smertelindrende stof i Dolol hedder Tramadol.
  • Efter indtagelse af Tramadol, vil de stærke opioider binde sig til receptorer i hjernen, hvor bl.a. smerterne styres. Dermed påvirker man smerteopfattelsen.
  • Virkningen indtræder forholdsvist hurtigt efter indtagelsen, og derfor er der tale om et meget kraftigt og hurtigtvirkende middel.
  • Opioider er meget vanedannende, og ved længere tids forbrug risikerer man at komme ud i et misbrug, som kan have alvorlige konsekvenser for ens livskvalitet.

Kilde: Alfarehab.dk

Større interesse fra Folketinget end fra byrådet

– Der er ikke nogen byrådsmedlemmer, der har henvendt sig til os for at høre mere, på trods af at vi har været i TV, aviser og andre medier for at fortælle om den akutte situation i Greve. Vi vil meget gerne invitere byrådsmedlemmerne på en kop kaffe, siger Rikke Schwerdfeger, misbrugsterapeut i Omega.

De to misbrugsterapeuter fra Omega, Christina Ekmann og Rikke Schwerdfeger, har både viden om og kontakt med de unge misbrugere i Greve. Omega får i den kommende uge besøg af  tre medlemmer af Folketingets Social- og Sundhedsudvalg for at drøfte løsninger på problemerne med de unge misbrugere.

Terapeuterne er ikke blevet kontaktet af et eneste byrådsmedlem, siden historien kom frem, men de mener, at deres viden og ekspertise kan føre til en bedre og øget indsats på området, og at den går til spilde.

De undrer sig over at høre fra Folketinget før byrådet.

– Når vi får Dolol-afhængige ind, kræver det lægelig hjælp og behandling, og det har man i kommunen ikke taget stilling til endnu. Det skal vi tale med Folketingets udvalg om, men det havde været godt, hvis Greve Kommune havde taget stilling til, hvad vi gør her i kommunen, når vi modtager unge misbrugere, lyder det fra Rikke Schwerdfeger.

Kommunens passive holdning sender de unge ud i dybere misbrug

Ifølge Christina Ekmann kan kommunens passivitet i sagerne føre til uoverskuelige konsekvenser for de unge misbrugere, som falder dybere ind i deres afhængighed, mens deres sager ligger i bunker på kommunekontorerne.

– Som det er nu, skal vi lave en underretning til rådgiveren i kommunen, når vi får Dolol-afhængige ind, og så ligger problemet dér og samler støv. Inden folk kan sendes i behandling, skal der laves en undersøgelse, og det kan tage et halvt år, og så er den unge jo allerede langt væk i sit misbrug. 

– Problematikken vi har haft i Greve med de unge mennesker, vi har haft inde, er, at vi sender dem ud i et stort misbrug i stedet, fordi vi ikke har kunne hjælpe dem, fortæller Christina Ekmann.

Læs også: Karina får 25 piller om dagen

Byrådet mangler viden, men ser ikke behov for direkte dialog

Greves borgmester, Pernille Beckmann (V), mener ikke, at Omega har hold i anklagerne om manglende lyst til at gå forrest i løsningen af de akutte problemer.

Jeg kan ikke genkende Omegas udlægning af, at man i Greve Kommune ikke har de politiske ambitioner til at gå forrest i bekæmpelsen af problemet. Det er ikke en for stor udfordring. Vi kan sagtens løse den, hvis vi kender den. Vi skal bare vide, hvad vi skal gøre, siger hun. 

Selvom man i Greve ifølge Pernille Beckmann (V) mangler viden om, hvordan man løser problemerne, mener borgmesteren ikke, at løsningen er at tale direkte med de terapeuter, der har deres daglige gang med kommunens unge misbrugere:

Omega skal ikke kontaktes af byrådsmedlemmer. Vi har et afrapporteringssystem og får informationer via administrationen. Vi er bestemt gode nok til at lytte til Omega.

Tilbage hos terapeuterne i Omega føler man ikke, at man er blevet lyttet til.

 – Vi ved ikke, hvad der bliver rapporteret videre til beslutningstagerne. Jeg er ikke blevet spurgt om noget, fortæller Rikke Schwerdfeger.

Foruden terapeuterne fra Omega og de tre folketingsmedlemmer deltager også borgmester Pernille Beckmann (V) i mødet i den kommende uge. 

Sådan gjorde vi: Vi kendte til opioid-krisen i Greve gennem den intensive mediedækning, den fik i februar. Derfor besluttede vi os for at tjekke op på tingenes tilstand i april, to måneder efter. Her har vi gennem samtaler og interviews med gademedarbejdere fra kommunens KriminalitetsForebyggende Indsats (KFI), misbrugsterapeuter fra kommunens ungemisbrugscenter, studievejledere fra Greve Gymnasium, kommunens folkeskoler, medlemmer af byrådets opposition og borgmester Pernille Beckmann (V) dannet os et overblik over, hvilke indsatser man har forsøgt sig med i bekæmpelsen af pilleproblemet. Flere af de involverede rettede kritik mod de kommunale myndigheders passivitet, hvilket derfor blev historiens vinkel.