Tuberkulose stiger blandt udsatte i Danmark

file5631263155298
Fra 2009 til 2012 er antallet af registrerede tilfælde af tuberkulose steget med 18 procent i Danmark. Foto: MorgueFile

Tuberkulose (TB), som er verdens mest dræbende infektionssygdom, var i mange år forsvundet i Danmark i et sådant omfang, at man holdt op med at vaccinere mod den. Men nu ser det ud til, at den er tilbage.

Tal fra Statens Serum Institut viser, at der i 2012 var 391 registrerede tilfælde af TB og 331 tilfælde i 2009 i Danmark. Det er en stigning på 18 procent. Forekomsten i Danmark er desuden dobbelt så høj pr 100.000 indbyggere som i nabolandene Sverige og Norge.

På WHO’s internationale dag for TB, World Tuberculosis Day, 24. marts 2014, vil man i Danmarks Lungeforening gerne sætte fokus på problemet herhjemme.

– Vi er bekymrede over stigningen i antal tilfælde i Danmark, og at det primært er blandt marginaliserede befolkningsgrupper som f.eks. flygtninge, hjemløse og stofmisbrugere. Det er miljøer med sårbare mennesker, som bor tæt, og derfor er smittefaren stor, siger PR- og kommunikationschef i Danmarks Lungeforening Birgitte Skøtt Lenstrup.

Fakta

  • Tuberkulose (TB) er en infektionssygdom, som forårsages af bakterier.
  • Sygdommen forekommer hyppigst i lungerne men kan ramme en lang række organer.
  • TB findes i hele verden, og det antages, at 1/3 af jordens befolkning er smittede med de bakterier, der kan fremkalde sygdommen. Det er dog kun 5-10% af smittede, som udvikler aktiv TB i løbet af deres levetid.
  • I 2012 var der ifølge WHO 8,6 millioner nye TB tilfælde og ca. 1,3 millioner dødsfald i verden, heraf 320.000 dødsfald blandt HIV positive patienter.
  • Ca. 85% af alle TB tilfælde og dødsfald forekom i Afrika, Asien og Stillehavsregionen.
  • I 2012 fik 391 personer i Danmark konstateret TB.

Kilde: Statens Serum Institut

Administrerende overlæge på Gentofte Sygehus lungemedicinske afdeling Niels Seersholm fortæller, at smitten er udbredt blandt alkoholikere.

– Folk, der drikker meget, har et svækket imunforsvar, og når de også bor tæt sammen, så smitter de nemt hinanden.

Han forklarer, at behandlingen er langvarig, og at det derfor er vigtigt at komme hurtigt ud i miljøerne, hvor sygdommen befinder sig.

Personer med TB i lungerne smitter ved hoste, primært i perioden indtil sygdommen opdages. En ubehandlet patient med smitsom lunge-TB vil i gennemsnit smitte ca. 10-15 personer.

Danmarks Lungeforening mener derfor, at indsatsen for tidlig opsporing af tuberkulose bør styrkes.

– Vores bekymring er, om vi er gode nok til at finde de mennesker, som er smittede. Det vil vi gerne sætte fokus på, siger Birgitte Skøtt Lenstrup.

Ingen landsdækkende indsats

Der findes ingen landsdækkende indsats for opsporing af tuberkulose. Tidligere kørte en tuberkulosebus ud og foretog røntgenscanninger, men den gik i stykker 2011. Nu har Region Hovedstaden investereret i en ny bus, der skal bekæmpe sygdommen i de ramte miljøer.

– Den vil hovedsageligt køre i hovedstadsområdet, men får vi viden om et udbrud i f.eks. Jylland, så kører vi selvfølgelig derover, siger Niels Seerholm.

Indtil da cykler en enkelt tuberkulosesygeplejerske, landets eneste, ud for at opsøge de udsatte og få dem til at afgive en spytprøve, fortæller Niels Seersholm.