Udeskole er kommet for at blive i Frederiksværk

Ny Frederiksværk Skole
Frederiksværk Skole erstattes af en helt ny skole, hvor udeskole i højere grad skal på skemaet
Foto: Kjaer & Ritcher

Jord mellem neglene, beskidte støvler og sol i øjnene. Vi oplever det alle, når vi er ude i naturen. Men for de 500 elever og 75 lærere på Frederiksværk Skole er det en fast del af deres ugeskema, og det kan de forvente mere af i fremtiden.

Frederiksværk Skole erstattes af en helt ny skole, der bygges med henblik på, at gøre naturen til en endnu større del af elevernes hverdag. Skolen har erfaret, at udendørs undervisning styrker elevernes motivation og får dem til at huske og lære bedre. Men det er også en krævende opgave for lærerne, der skal være mere motiverede og strukturerede, før det bliver en succes.

Frederiksværk Skole har valgt at gå væk fra den traditionelle klasselokaleundervisning. Eleverne i 0.-6. klasse har i dag udendørsundervisning en gang om ugen, og der er udsigter til meget mere udeskole i fremtiden, når den nye Frederiksværk Skole står klar til indvielse. Det er også nødvendigt, for den nye skole bliver halvt så stor som den nuværende skole, og nemme adgange til udearealer tænkes ind i byggeriet. Der vil blandt andet være direkte udgang fra klasseværelserne til udearealer.

– Vi hører sjældent noget negativt fra eleverne om udeskole. Den direkte adgang fra klasseværelserne til udearealerne, der kommer på den nye skole, inviterer til, at man inddrager det i undervisningen. Jeg håber på, at så meget undervisning som muligt kommer til at foregå udendørs. Drømmen er, at det bliver indarbejdet i den daglige måde at tænke undervisning på, siger viceskoleleder på Frederiksværk Skole Rikke Frederiksen.

Den udendørs undervisning varierer på de forskellige klassetrin, og kan være alt fra at tælle årringe i træstammer, besøge historiske seværdigheder eller at dyrke mad i skolens have.

Synergi mellem natur og undervisning

Den færdige skole vil byde på et kuperet landskab med små bakker, søer og vandløb. Der bliver bygget forsinkelsesbassiner til at opsamle regnvand, som også skal bruges i undervisningen.

– I disse bassiner vil der forventeligt opstå et dyre- og planteliv, som eleverne kan studere og tage ved lære af, siger projektleder for byggeriet Peter Toftsø.

Udeskole er et koncept, hvor undervisningen delvist foregår udendørs på skolen og i nærområdet. Ifølge lektor på VIA University College Dorte Vang Eggersen, der forsker i udeskole, fremmer undervisning i naturen elevernes trivsel, motivation og bidrager til bedre relationer mellem dem, fordi de i højere grad får talt på kryds og tværs.

Læs også: Børnene skal lære med hænderne i jorden

Der åbnes op for nye læringssituationer, hvor eleverne skal være mere undersøgende, eksperimenterende og problemløsende.

– Eleverne lærer bedre og motiveres mere til undervisningen. De autentiske udendørs læringssituationer gør, at eleverne i højere grad husker, hvad de lærer, fordi de har en konkret situation at huske på, siger Rikke Frederiksen.

Højere krav til lærerene

Udeskole stiller høje krav til lærernes rammesætning for undervisningen, fordi de ikke skal undervise i den klassiske klasselokale-ramme.

– Lærerne skal være endnu strammere og mere strukturerede i deres klasseledelse, når de skal undervise udendørs. Hvis man ikke gør det, kommer man til at tabe de børn, som har brug for struktur, siger Rikke Frederiksen.

Ny skole i Frederiksværk
– Den nye Frederiksværk Skole skal bygges, fordi der i 2017 blev konstateret skimmelsvamp på den eksisterende skole.

– Skolen bygges lige ved siden af den nuværende Frederiksværk Skole

– Byggeriet af den nye skole startede i januar 2021 og forventes færdig i 2023.

Kilde: Peter Toftsø

Lærerne skal være åbne for uforudsigeligheder og være motiverede for at undervise udendørs.

– Der er mange forstyrrelser ved udeskole. Transporttid og vejret kan blive en udfordring, og det kan også være en udfordring at få eleverne til at koncentrere sig om noget bestemt. Ofte er det ikke alle elever, der er klædt på til udendørsundervisning, så det kræver også opbakning fra forældrene, siger Dorte Vang Eggersen.

Projektleder for byggeriet Peter Toftsø og viceinspektør på Frederiksværk Skole Rikke Frederiksen håber begge, at den nye Frederiksværk Skole vil inspirere andre skoler i fremtiden.

– Jeg håber, vi kan inspirere andre skoler, siger Rikke Frederiksen.

Sådan gjorde vi: Idéen til denne artikel stammer fra et Facebook-opslag journalisten så på Halsnæs-kommunes hjemmeside omkring byggeriet af den nye Frederiksværk Skole. Journalisten fandt frem til, at skolen har en særlig udeskole-profil, som hun valgte at arbejde videre med. Journalisten kontaktede Frederiksværk Skole og Halsnæs Kommune via mail, hvorfra hun blev viderestillet til relevante kilder. Alle interviews er blevet afholdt via telefon.