Ukrainske børn sidder fast i modtageklasser: »De tænker på, at de skal tilbage til Ukraine«

Her bor en del af Solrød Kommunes ukrainske flygtninge, kun et par hundrede meter fra Havdrup Skole, hvor samtlige ukrainske børn går. Foto: Anne Emilie Hansen.

Da de ukrainske flygtninge kom til Danmark i foråret, stod lokalsamfundene klar med åbne arme. I Solrød Kommune begyndte de første ukrainske børn på Havdrup Skole i maj måned.

Krigen i Ukraine

– Krigen i Ukraine brød ud den 24. februar, da Rusland invaderede landet.

– FN anslår, at 7,8 mio. ukrainere siden da er flygtet på tværs af Europa.

– 26.422 ukrainske flygtninge har nu bopæl i Danmark.

– 7.762 af dem er børn i alderen 3-16 år.

Kilder: FN og Kommunernes Landsforenings Ukraine-rapport

I den forbindelse udtalte formand for kommunens familie- og uddannelsesudvalg, Regine Hovmøller (LA), at tanken var, at børnene skulle indsluses i almindelige klasser efter tre måneder.

Men nu, et halvt år efter skolestart, er ingen af de ukrainske elever rykket videre ud i almindelige klasser.

Afdelingsleder for modtageklasserne på Havdrup Skole, Karin Fog, forklarer, at motivationen ikke er så stor for at lære dansk blandt eleverne.

– De ukrainske børn tænker på, at de skal tilbage til Ukraine. Hvorfor skal de så investere så meget i at blive danske?, siger hun.

Karin Fog peger på flere ting, der gør, at de ukrainske børn ikke er så motiverede for at lære dansk.

– For det første bor de tæt på hinanden. For det andet har de deres sprog sammen. Det vil sige, at de nogle gange kan ty til det fællesskab i deres kultur og i deres sprog og have nok i det, forklarer afdelingslederen.

Børnene har også brug for at komme ud af kufferten og skal ikke være i den her mellem-position alt for længe.
Mads Ted Drud-Jensen, seniorrådgiver hos Dansk Flygtningehjælp

Online undervisning fra Ukraine

De ukrainske børn har svært ved at lægge deres liv i Ukraine bag sig, når forventningen er, at de snart skal tilbage til deres hjemland.

Derfor er det også vigtigt for børnene og deres forældre, at de ikke sakker bagud i forhold til deres ukrainske skolegang. Karin Fog fortæller, at flere af børnene holder deres tilknytning til det ukrainske skolesystem ved lige online.

Ukrainere i Solrød Kommune

– I Solrød Kommune bor der lige nu 91 ukrainske flygtninge.

– 55 personer, dvs. 60 procent, er kvinder.

– Ud af de 91 ukrainere er 28 i alderen 3-16 år.

– 21 af de ukrainske børn går på nuværende tidspunkt på Havdrup Skole, mens 7 unge er tilknyttet ungdomsskolen UngSolrød.

Kilde: Kommunernes Landsforenings Ukraine-rapport

– Der er flere, der har noget parallel-undervisning i Ukraine online, samtidig med at de også bliver undervist her, siger hun.

Mange af børnenes fædre og familier befinder sig stadig i Ukraine, og derfor er det svært for børnene at overgive sig helt til deres nye liv i Danmark.

På den måde befinder de ukrainske børn sig i et form for vadested, hvor de fysisk befinder sig i Danmark, men har tankerne i Ukraine.

På billedet ses Havdrup Skole, hvor Solrød Kommunes 21 ukrainske flygtningebørn går. Foto: Anne Emilie Hansen.

Børnene har brug for at ‘komme ud af kufferten’

Hos Dansk Flygtningehjælp oplever de også, at mange af de ukrainske flygtninge har en forhåbning om, at de snart kan tage tilbage til Ukraine.

Mads Ted Drud-Jensen, seniorrådgiver hos Dansk Flygtningehjælp, beskriver de ukrainske børns situation som en limbo-tilstand og understreger vigtigheden af, at børnene lander ordentligt i Danmark

– Børnene har også brug for at komme ud af kufferten og skal ikke være i den her mellem-position alt for længe, siger han.

Det er her, at indsatsen på de danske folkeskoler kommer ind i billedet. Dansk Flygtningehjælp ved fra tidligere erfaringer, at det er positivt, hvis børnene kommer videre fra modtageklasserne.

– Det er godt at have et integrationsperspektiv også, og at børnene kommer ud i den almindelige undervisning, så hurtigt som det giver mening, uddyber seniorrådgiveren.

På Havdrup Skole er ingen af de 21 ukrainske børn imidlertid klar til at rykke videre over i en almindelig klasse. For at lette overgangen fra modtageklasserne arbejder skolen blandt andet med buddy-ordninger og ugentlige besøg i børnenes kommende klasser.

Sådan gjorde vi: Ideen til historien kom fra Solrød Kommunes pressemeddelse fra 27. maj, der berettede om, at nu var de første ukrainske flygtningebørn startet på Havdrup Skole. Alle kilder er interviewet over telefonen.