Unge epileptikere bliver svigtet

»Det er et næsten uerstatteligt tab for de unge epileptikere.« Sådan lyder meldingen fra Dansk Epilepsiforenings direktør, René Bøgh-Larsen. Som følge af en ny økonomiaftale mellem epilepsihospitalet Filadelfia og Danske Regioner har Filadelfia valgt at lukke to afdelinger, som varetager funktioner, der ikke findes andre steder i landet.

Det drejer sig om afdelingen for udviklingshæmmede epileptikere, Havehuset, samt afdelingen for unge epileptikere. Desuden er 100 medarbejdere allerede fyret. Aftalen med Danske Regioner betyder, at hospitalets budget for 2012 er på 87 millioner kroner, mod 155 millioner i 2011.

»Regionerne prøver at vaske hænder ved at sige, at Filadelfia stadig skal behandle de her patienter. Hvordan kan man gøre det, når man fjerner næsten halvdelen af budgettet?« spørger direktør for Dansk Epilepsiforening, René Bøgh-Larsen.

En katastrofe 

På de regionale neuromedicinske afdelinger er patienten typisk indlagt i tre dage. På Filadelfia er den unge patient gennemsnitligt indlagt i 32 dage. Dagene går blandt andet med at stille den rigtige diagnose, give medicinsk behandling og hjælp til de personlige problemer, som ofte følger med epilepsi. En lukning vil ifølge kritikerne efterlade et vakuum, fordi regionerne ikke kan tilbyde de unge epileptikere den samme hjælp.

»Lukning af Havehuset og Ungdomsafdelingen er katastrofer for de to målgrupper, der bliver ramt,« forklarer René Bøgh-Larsen. Ifølge Dansk Epilepsiforening har de regionale sygehuse ikke kapacitet til de unge epileptikere. 

Angst og koncentrationsbesvær

»Unge epileptikere oplever angst for anfald i det offentlige rum og bliver derfor isolerede,« forklarer afdelingssygeplejerske på Ungdomsafdelingen på Filadelfia Jytte Skov Jensen.

»Mange har også en tendens til at blive mere depressive end andre unge. Desuden kan den medicinske behandling påvirke hukommelse og koncentration samt gøre de unge meget trætte,« siger Jytte Skov Jensen. 

Epileptikere er generelt dårligere uddannet end resten af befolkningen. Desuden har de sværere ved at klare sig på arbejdsmarkedet. Det viser et studie, der er gennemført af et forskerhold fra Dansk Søvncenter, Glostrup Hospital. 

Derfor får de unge på Filadelfia hjælp til at lære at leve med deres sygdom, så de kan træffe de rigtige valg i forhold til uddannelse og arbejde.

»På Filadelfia prøver vi at klarlægge de ressourcer, de unge har. Hvis de har boglige vanskeligheder, prøver vi fx at sige til dem, at de måske kan tage fat på noget håndværksmæssigt. Vi er de eneste i landet, der arbejder specifikt med unge epileptikere. Hvis afdelingen må lukkes, bliver de unge ladt i stikken – og det er bestemt ikke i samfundets interesse,« siger Jytte Skov Jensen.

Ingen lignende afdelinger

I de danske regioner findes der ikke afdelinger, som er rettet speceifikt mod unge eller udviklingshæmmede epileptikere. Derfor sender regionerne ofte unge og udviklingshæmmede patienter til Filadelfia i Dianalund på Vestsjælland. I 2010 havde de danske regioner 106 udviklingshæmmede patienter og 96 unge patienter indlagt på Filadelfia.

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har kaldt sundhedsminister Astrid Krag  i samråd om Filadelfia. Det foregår tirsdag d. 25. oktober.

Fakta:

Filadelfia blev grundlagt i 1897 og hører hjemme i Dianalund på Vestsjælland. 

Epilepsihospitalet Filadelfia er Danmarks eneste hospital med speciale i epilepsi.

Hospitalet modtager patienter fra alle de danske regioner.

Patienterne får medicinsk behandling og rådgivning i de personlige problemer, der følger med diagnosen.

Filadelfia er en selvejende institution med ca. 850 ansatte.

Ungdomsafdelingen er den eneste afdeling i landet, hvor man arbejder specifikt med unge epileptikere.

Havehuset er den eneste afdeling i landet, som udelukkende arbejder med udviklingshæmmede epileptikere.

Læs mere: Lille pusterum til epilepsi-patienter

Læs mere: Epilepsihospitalet Filadelfia

Læs mere: Dansk Epilepsiforening

Læs mere: Epilepsihospitals formand forsvarer lukning

Læs mere: DF: Sundhedsministeren ved ikke hvad hun snakker om