Danske unge ryger mere hash end svenske unge

Flere danske unge ryger hash sammenlignet med svenske unge Foto:Chuck Grimmett , Flickr.com
Flere danske unge har røget hash inden for det sidste år sammenlignet med svenske unge.
Foto: Chuck Grimmett, Flickr.com

I de sjællandske byer er de unge mere tilbøjelige til at tænde en joint eller spist en hashkage sammenlignet med svenske unge, som bor i Skåne og Malmø.

På den danske side af Øresund er det i gennemsnit 20 procent af de unge mellem 18 og 34 år, der har røget hash eller indtaget hash på andre måder inden for det sidste år, mens det på den svenske side i gennemsnit kun er 8 procent.

Det betyder, at andelen af unge danskere, der har tændt en joint inden for det sidste år, er langt større end andelen af unge svenskere.

Læs også: »Hellere ryge hash end at drikke«

I en ny undersøgelse fremgår det nemlig, at 26 % af de adspurgte sjællandske mænd og 14,6 % af de sjællandske kvinder mellem 18 og 34 år har indtaget hash inden for det sidste år. Tilsvarende er det kun 10,2 % og 6 % af henholdsvis de unge svenske mænd og kvinder i Skåne, som har indtaget hash inden for det sidste år.

Det konkluderes i en ny rapport “Folkhälsorapport 2015 – Skåne och Själland” fra Statens Institut for Folkesundhed, som er lavet i samarbejde med Enheten för Folkhälsa och Social hållbarhet i Region Skåne.

Sammenhæng mellem unges alkoholforbrug og hashrygning

En af grundene til denne markante forskel er blandt andet, at hash generelt er mere tilgængeligt i Danmark. Det vurderer Ola Ekholm, som er seniorrådgiver ved Statens Institut for Folkesundhed og en af forskerne bag rapporten. Han vurderer også, at alkoholkulturen blandt danske unge har en betydning for antallet, der har røget hash i Danmark.

– Danske unge drikker markant mere end svenske unge, og det hænger godt sammen med, at når man drikker og ryger cigaretter, så er man også mere villig til at eksperimentere med hash, siger han.

Hos Stofrådgivningen, som arbejder med unges forbrug af rusmidler, er man ikke overrasket over tallene. I Danmark har vi en meget liberal holdning til både alkohol og rusmidler sammenlignet med Sverige, og derfor overrasker statistikken ikke Trine Ry, som er leder i organisationen.

– Hvis man kigger på de forskellige kulturer, så undrer det mig ikke. I Sverige er man meget forargede over vores holdning til både alkohol og hash, fordi de er mere restriktive i Sverige, siger hun.

Antallet af hashrygere er steget

Der er også sket en stigning i antallet af unge, der ryger hash både i Danmark og i Sverige. Undersøgelsen viser nemlig også, at hashrygning er blevet mere udbredt siden år 2000.

Udviklingen viser også en stigning blandt både danske og svenske unge, der har røget hash
Andelen af danske mænd og kvinder, der har røget hash er steget med 3 procentpoint. På den svenske side af Øresund er stigningen 6 procentpoint for mænd og 4 procentpoint for kvinder
Statistik: www.si-folkesundhed.dk

På Sjælland er andelen af unge mellem 18 og 34 år, der har brugt hash inden for de seneste år steget med tre procentpoint både for mænd og kvinder. Hos mænd er andelen steget fra 23,1 procent til 26 procent, og hos kvinder er andelen steget fra 11,7 procent til 14,6 procent.

I Skåne er stigningen faktisk mere markant. Andelen af unge mænd mellem 18 og 34 år i Skåne, der har brugt hash inden for det seneste år, er steget med seks procentpoint fra 4 procent til 11 procent, mens andelen for unge kvinder er steget med fire procentpoint fra 1,8 procent til 6 procent.

Læs også: Politi: Vi har ingen forventning om at stoppe hashhandelen i Danmark

Trine Ry fra Stofrådgivningen vurderer, at denne stigning kan skyldes, at det siden år 2000 er blevet mere normalt at prøve at ryge hash.

– Der er sket en normalisering omkring det at ryge hash, fordi der er så mange, der har prøvet det. Og jo flere der prøver det, jo mere normalt vil mange også synes, det er. Og så bliver det en del af vores ungdomskultur, siger hun.

Ifølge Trine Ry har 50 procent af danskerne prøvet at ryge hash.