Universitet snyder studerende for rustur

Kommende studerende på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet mister deres rustur.

Kommende studerende på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet mister deres rustur. I stedet skal de bruge uge 35 til at lære campus og deres fag at kende.

Det er slut med at glæde sig til fantastiske fester og øl-stafet med de medstuderende. Rusturen bliver fra næste år sløjfet til fordel for såkaldte campus-dage på Det Naturvidenskabelige Fakultet på KU.

De studerende skal i løbet af campus-dagene i stedet introduceres til forskellige fagmiljøer. Rusvejlederne er utilfredse med den nye ordning. De frygter, at nye studerende ikke vil få et socialt engagement, hvis de ikke får deres ”ryste sammen-tur”. 

Hans-Kristian Bjerregaard er studerende på Datalogi og er en såkaldt SIPkoo-repræsentant, en rusvejleder, som er udpeget af Studielederen. Han er bestemt ikke glad for den nye model.

»Efter studiestart vil det have konsekvenser for de teoretiske uddannelser, da de studerende skal samarbejde fra starten, Når alt det faglige driller, når du ikke forstår dit pensum, og når du for første gang oplever at dumpe et kursus, så er det rigtig vigtigt, at du har nogle sociale kontakter, og et netværk du kan trække på. «, siger Hans-Kristian Bjerregaard. 

Resulterer i yderligere frafald

Hans-Kristian Bjerregaard siger, at det er forskelligt, hvor stor en ulempe den nye model er for de forskellige uddannelser. Institut for idræt har rig mulighed for at få et godt udbytte af campus-dagene, hvorimod Datalogi, Aktuar og lignende ikke har mulighed for at bruge deres faglighed så tidligt i studieforløbet. Hans-Kristian Bjerregaard frygter et yderligere frafald for de meget teoretiske uddannelser.

Det er dekanatet og Det Naturvidenskabelige Fakultets Ledelsesteam, NFLT, der i fællesskab står bag det nye forslag. De mener, at det er mere optimalt at have fokus på vejledning, introduktion til fagmiljøer og afklaring af de studerendes forudsætninger helt i starten af studieintroduktionen. Årsagen til den nye model er, at Det Naturvidenskabelige Fakultet har en høj frafaldsprocent ved studiestart. 

Det har ikke været muligt at komme i kontakt med hverken prodekanen eller dekanen for Det Naturvidenskabelige Fakultet. 

Det handler om frihed

Hans-Kristian Bjerregaard er ikke kun utilfreds med udfasningen af rusturen. Det er den nye model, der er problemet.

»Det handler ikke om rusturen, det handler om friheden for den enkelte studieretning til at kunne bruge den viden, man har om sine studerende til at kunne tilpasse studieintroduktionen,« siger Hans Kristian Bjerregaard.

Der er dog stadig en mulighed for, at en rustur kan finde sted på et andet tidspunkt end uge 35. Men det er i så fald det enkelte institut, der selv skal sørge for dette. 

Fakta:

I 2009 blev der optaget 1057 på Det Naturvidenskabelige Fakultet
 

Det er de følgende ni institutter, der bliver berørt af den nye studieintroduktionsmodel
 

Biologisk Institut
Datalogisk Institut
Institut for Geografi og Geologi
Kemisk Institut
Institut for Idræt
Institut for Matematiske fag
Institut for Naturfagenes Didaktik
Niels Bohr Instituttet
Statens Naturhistoriske Museum
 

Læs også

Studerende får otte timers undervisning om ugen

Studerende er målløse over dekan