Aalborg skal løse manglen på robot-eksperter

Aalborg Universitet åbner ny uddannelse i robotteknologi
Foto: Aalborg Universitet

Maskinrobotter og sundhedsteknologi. Robotter bliver en stadig større del af vores samfund, og arbejdsmarkedet efterspørger arbejdskraft, der kan arbejde med robotteknologi. Aalborgs nye uddannelse ’robotics’, der slår dørene op i september, skal være med til at udfylde dette hul.

– Man kan mærke i erhvervslivet, at der er en stor efterspørgsel på folk, som kan arbejde med robotteknologi. Som kan bygge robotter, programmere robotter og som kan installere robotter. Der er simpelthen mangel på arbejdskraft på det område, siger Bjarke Nielsen, der er sekretariatsleder i virksomheden og innovationsnetværket RoboCluster og uddannet produktionsingeniør.

Læs også: Flere robot-uddannede er tiltrængt i industrien

 

Bjarke Nielsen mener, at der er for få i Danmark, der er uddannet i robotteknologi, og han er derfor positiv overfor Aalborg Universitets nye uddannelse ’robotics’.

– Som en, der arbejder med robotnetværk i Danmark, mener jeg, at det er altafgørende, at vi får uddannet nogle flere. Hvis vi ikke får uddannet nogle i det her, så er der ikke nogen, der kan gå ud og tage de job, der er, siger han.

Man kunne forestille sig, at de kunne lave robotter til at hjælpe i produktionen på en stor virksomhed som for eksempel Danfoss eller Grunfoss. Man kunne også forestille sig, at de kunne lave hjælperobotter inden for sundhedsvæsenet. Eller robotter der kunne hjælpe med at få folk ind og ud af sengen.
Kirsten Mølgaard Nielsen, lektor i styring og regulering på Aalborg Universitet.

Uddannelsen ‘robotics’

  • Er en bacheloruddannelse i robotteknologi
  • Er på engelsk

De studerende undervises i:

  • mekanik og produktion
  • elektronik og it
  • computer vision
  • medialogi
  • sundhedsteknologi

Efterspørgsel ligger til baggrund

Og det er netop den store efterspørgsel fra arbejdsmarkedet, der ligger til baggrund for oprettelsen af den nye uddannelse i Aalborg.

– Der er rigtig mange steder efterhånden, hvor man kan se, at der bliver behov for robotter i de nærmeste år for at effektivisere og kunne være med i konkurrencen. Og det angår både industrirobotter og personlige robotter. Vi kan se, at der bliver rigtig mange steder, der får behov for de her systemer, siger Ove Andersen, studienævnsformand for Elektronik og IT på Aalborg Universitet.

Gode jobmuligheder

Hos Aalborg Universitet ser man også lyst på fremtiden for de studerende, der kommer til at uddanne sig i ’robotics’.

– De vil kunne komme til at arbejde i industrien eller få job som rådgivere i forhold til brug af robotter. Det kan være traditionelle industrirobotter eller robotter indenfor sundhedsområdet, siger Ove Andersen.

Læs også: Så vilde er hverdagens robotter

 

Kirsten Mølgaard Nielsen, lektor i styring og regulering på Aalborg Universitet, tror, at kandidater fra ‘robotics’ kommer til at kunne arbejde i flere af Danmarks større virksomheder.

– Man kunne forestille sig, at de kunne lave robotter til at hjælpe i produktionen på en stor virksomhed som for eksempel Danfoss eller Grunfoss. Man kunne også forestille sig, at de kunne lave hjælperobotter inden for sundhedsvæsenet. Eller robotter der kunne hjælpe med at få folk ind og ud af sengen, siger hun.

Hvad er en robot?

  • en robot er en programerbar maskine
  • en robot har mekaniske instrumenter, der kan påvirke verden omkring robotten, og sensorer der kan sanse omverdenen
  • ordet robot er afledt af tjekkisk robota, som betyder hoveri, eller af robotnik, som betyder slave

Kilde: Wikipedia

Bjarke Nielsen fra RoboCluster tror også på gode jobmuligheder for kandidaterne.

– De kan i høj grad få arbejde i leverandørvirksomheder, som leverer robotteknologi. Der er omkring 100 robotleverandører i Danmark. Så kan de få job i nogle af de små iværksættervirksomheder, der er på området. Og så har vi en enkelt robotproducent i Danmark, der aftager en del studerende. Det er så fra Odense, men det kunne ligeså godt være fra Aalborg, siger han.