Albertslund har brugt 20 millioner for meget på social- og familieområdet

Albertslunds byrådssal, hvor byrådsmedlemmer til dagligt diskuterer og vedtager politiske beslutninger.
Foto: Cecilie Nathalie Toft Larsen

Besparelser på børne- og skoleområdet, ældreområdet og plejehjem i Albertslund Kommune kan blive konsekvensen, hvis det ikke lykkes kommunens politikere at blive enige om, hvordan de skal dække overskridelsen af budgettet på social- og familieområdet.

Kommunen har budgetteret med 272 mio. kr. på social- og familieområdet, men har allerede nu overskredet budgettet med 20 mio. kr. En overskridelse, der vil stige til næsten det dobbelte, inden udgangen af 2018. Det viser Albertslund Kommunes årlige økonomirapport.

Ifølge Steen Christiansen (S), som er borgmester og formand for Økonomiudvalget i Albertslund Kommune, skyldes overforbruget, at kommunens fagsystem og økonomisystem ikke stemmer overens.

– For at holde styr på, hvor mange borgere Albertslund Kommune har, og hvor mange udgifter der bruges på den enkelte borger, tastes oplysninger ind i et fagsystem. Oplysningerne fra fagsystemet overføres til kommunens økonomisystem for at udregne budgetter. Hvis systemerne ikke opdateres korrekt, skaber det forkerte budgetudregninger, mener Steen Christiansen (S).

En anden forklaring på budgetoverskridelsen er ifølge Paw Østergaard Jensen (S), medlem af Økonomiudvalget, at forvaltningsansattes faglige vurdering ikke altid er den rigtige.

– Sagsbehandlere i kommunen har været for optagede af at give børn og voksne med specialbehov de bedste behandlingstilbud, uden at tale med os politikere, om hvorvidt der er råd til det, fortæller Paw Østergaard Jensen (S).

Risikerer konsekvenser fra staten 

Hvis Albertslund Kommune ikke får rettet op på budgetoverskridelsen, står kommunen til sanktioner fra staten. De kan både påvirke Albertslund og andre kommuner.

For at komme problemet til livs, har kommunens partier undtagen Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti vedtaget en opbremsningsplan, som skal sikre, at kommunen fremover ikke bruger for mange penge.

Opbremsningsplanen går ud på, at der skal spares beløb, som kan variere fra 100.000 kr. til flere millioner kroner på alle af kommunens udgiftsområder. De penge, som Albertslund Kommune får sparet op, skal overføres til områder såsom social- og familieområdet for at undgå budgetoverskridelser.

– Hvis ikke vi i kommunen følger opbremsningsplanen, og hvis vi fortsat overskrider budgettet på området, skal vi som straf betale penge tilbage til staten, fortæller Steen Christiansen (S).

Han tilføjer, at hvis opbremsningsplanen ikke virker, så vil kommunen blive nødt til at spare på områder såsom børn- og skoleområdet, ældre- og plejehjem og på byens udvikling. Kommunen har ikke diskuteret, hvordan der skal spares på disse områder, da den i første omgang satser på, at opbremsningsplanen vil virke.

Byrådsmedlemmer er uenige

Medlem af byrådets Økonomiudvalg Brian Palmund (V), og borgmester Steen Christiansen (S) er indtil videre uenige om, hvordan Albertslund Kommune skal løse problemet.

– Jeg har ikke tillid til, at forvaltningen kan løse problemet, da den ikke har styr på forbruget på kommunens udgiftsområder. Desuden er jeg imod opbremsningsplanen, fordi jeg ikke kan se pointen i at spare små beløb på alle kommunens udgiftsområder, siger Brian Palmund (V).

Brian Palmund (V) forklarer, at han ikke kan se pointen i opbremsningsplanen, da kommunen skal spare store beløb for at kunne indhente kommunens gæld.

– Albertslund Kommune kommer fortsat til at overskride budgettet, hvis ikke der snart findes en holdbar løsning, som er bedre end opbremsningsplanen, fortæller Brian Palmund (V).

Steen Christiansen (S) er positivt indstillet overfor opbremsningsplanen og mener allerede, at kommunen i dag er på rette vej.

–  Når nu vi følger opbremsningsplanen, skal det meget gerne resultere i, at Albertslund Kommune hurtigst muligt får indhentet de penge, der mangler, mener Steen Christiansen (S).

 

Sådan gjorde vi: Idéen til artiklen opstod, da journalisten læste et byrådsreferat på Albertslund Kommunes hjemmeside. Dernæst begyndte journalisten at tage kontakt til Albertslunds Økonomiudvalg og borgmester, for at finde udtalelser til brug i artiklen. interview med borgmester og medlemmer af Økonomiudvalget er foregået telefonisk.