Anmeldelser af drabsforsøg er eksploderet i Gladsaxe

Der blev anmeldt 13 drabsforsøg i Gladsaxe kommune i 2013. Foto: www.politik.dk
Der blev anmeldt 13 drabsforsøg i Gladsaxe kommune i 2013.
Foto: politi.dk

Emilie Langbo Holm & Sarah Stendorf Meier

I løbet af sidste år blev der anmeldt 13 drabsforsøg i Gladsaxe kommune. Siden 2007 har tallet ligget mellem nul og tre anmeldelser om året.

Sammenlignet med andre kommuner har Gladsaxe det største antal drabsanmeldelser per indbygger i landet.

– Den voldsomme stigning kan nok tilskrives bandekonflikten, hvor den ene af gruppereringerne holder til i Gladsaxe, Bagsværd og Søborg området, siger Michael Ask, chef for Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter.

Læs også: Ekspert: Vi har accepteret rocker -og bandegrupper i Danmark

Konflikten mellem banderne ’Værebros Hårde Kerne’ (VHK) og ’Loyal To Familia’ (LTF) rasede i 2013. Simon Hurni Jensen, exitmedarbejder i Gladsaxe kommune, mener ligeledes, at konflikten mellem de to bander har haft stor betydning for den voldsomme stigning af anmeldte drabsforsøg.

Fordi der ikke er en sigtelse i statistikken fra 2013, betyder det ikke nødvendigvis, at sagen ikke bliver opklaret på et senere tidspunkt. Drab og drabssager har jo den særkende, at de aldrig bliver forældet.
Michael Ask, chef for Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter

– Vi ved jo godt, at der er mange af vores borgere, der er medlemmer af de her bander, siger han.

Diagrammet viser udviklingen for antallet af anmeldelser og sigtelser for drabsforsøg i Gladsaxe Kommune. I 2010 havde kommunen tre anmeldelser og en sigtelse. I 2013 var der 13 anmeldelser og tre sigtelser.
Diagrammet viser udviklingen for antallet af anmeldelser og sigtelser for drabsforsøg i Gladsaxe Kommune. I 2010 havde kommunen tre anmeldelser og en sigtelse. I 2013 var der 13 anmeldelser og tre sigtelser.

Få sigtelser
Trods de 13 anmeldelser er der kun foretaget tre sigtelser for drabsforsøg i 2013. Det er en stor ændring i forhold til de tidligere år, hvor der stort set har været ligeså mange sigtelser som anmeldelser i Gladsaxe. Der kan ifølge Michael Ask være flere årsager til de manglende sigtelser.

– Når sagen kommer for retten, kan det jo godt ende med noget andet. Man skal skelne mellem, hvad der er vores registrerings praksis, og hvad der reelt kommer ud af det i sidste ende.

En anden årsag mener han, kan være, at anmeldelserne endnu ikke er opklaret.

– Fordi der ikke er en sigtelse i statistikken fra 2013, betyder det ikke nødvendigvis, at sagen ikke bliver opklaret på et senere tidspunkt. Drab og drabssager har jo den særkende, at de aldrig bliver forældet.

Grundet den omfattende bandekonflikt fik Vestegnes Politi nogle ekstra ressourcer i 2013.

– Det var jo helt usædvanligt, det der skete med skudepisoder og drabsforsøg sidste år, derfor fik Vestegnens Politi nogle ressourcer fra Københavns Politi, Nordsjællands Politi og Rigspolitiet. Så vi støtter op, der hvor problemerne er, siger Michael Ask.

Læs også: Fyns Politi: Stigende aggressivitet i bandemiljøet


Indsatser i kommunen
Gladsaxe kommune har også selv iværksat flere tiltag i forbindelse med konflikten.

– Der er flere projekter, der er sat i værk. Vi har kørt meget med mentorer, og så har vi exit, som jeg er en del af, siger Simon Hurni Jensen.

Desuden har Gladsaxe kommune indgået et partnerskab med Ballerup og Herlev, der også oplever problemer med bander.
For de øvrige beboere er der også sket en indsats, så de ikke skal føle sig usikre i kommunen.

– Blandt andet har vi lavet tryghedsvandringer i Værebro parken, så det ikke skal være så utrygt at færdes i Værebro området. Tilsvarende har vi gjort i Høje Gladsaxe for et stykke tid siden, siger Simon Hurni Jensen.

Loyal To Familia er en sammenslutning af bander fra Blågårdsplads, Tingbjerg, Skovlunde og Kokkedal.

Diagrammet viser antal anmeldte drabsforsøg per indbygger i de forskellige kommuner. Gladsaxe har det højeste antal med 0,19 anmeldte drabsforsøg per indbygger.
Diagrammet viser antal anmeldte drabsforsøg per indbygger i de forskellige kommuner. Gladsaxe har det højeste antal med 0,19 anmeldte drabsforsøg per indbygger.