Ansvar for frokosten gavner psykisk syge

Indflydelse i dagligdagen har en positiv virkning på psykiske patienters adfærd og deres forhold til behandlerne

Indflydelse i dagligdagen har en positiv virkning på psykiske patienters adfærd og deres forhold til behandlerne

Salat til aftensmaden er blot et af de tiltag, som beboerne på VIP5 i Dianalund har fået gennemført. Tiltaget er en konsekvens af, at patienterne nu bliver inddraget i de praktiske beslutninger på afdelingen, og det betyder, at hverdagen er blevet nemmere for både patienter og behandlere. 

Region Sjælland iværksatte projektet, der blandt andet skulle øge patienternes mulighed for byde ind med forslag til dagligdags forbedringer til regionens retspsykiatriske afsnit i Dianalund. Et halvt år efter får nogle af patienterne lov til at være med til møder og indgår i de praktiske beslutninger på afdelingen. Og det kan mærkes. 

”Der er stort potentiale i brugerinvolvering. Det giver så meget i relationsopbygning og til patienternes selvværd. Og den tilbagemelding, vi tit får fra patienterne, er, at de virkelig vil bruge erfaringerne, når de kommer ud igen, hvor de skal diskutere og tage ansvar for sig selv,” siger  Mette Esmann, der er ambassadør for at udbrede patienternes indflydelse på den retspsykiatriske afdeling, P5, i Dianalund.

Positiv feedback

Det er karakteristisk for patienterne på de retspsykiatriske afsnit, at de ofte er indlagt i flere år og ikke har indflydelse på deres egen behandling. 

”Ved at inddrage patienterne i spørgsmål som for eksempel, må vi spise slik, hvilken avis skal vi have, og hvilke ture skal vi på, giver vi dem oplevelsen af frihed, og det er det, der betyder noget,” siger Mette Esmann.

Muligheden for at sætte præg på hverdagen har blandt andet betydet, at beboerne på den retspsykiatriske afdeling i Dianalund nu selv køber ind og laver mad til frokost.

”Patienterne synes, det er rigtig rart at blive hørt. De lærer, at ansvar er noget, alle skal tage, og de går faktisk og minder hinanden om, hvis vi aftaler noget. De har stor tolerance for hinanden, og konsekvens bliver byttet ud med forståelse. Det gør hverdagen dejlig og rar,” siger Mette Esmann.

Også personalet nyder godt af, at patienterne kommer med forslag til forbedringer og kan bruges som sparringspartnere.

”Ved at give patienterne mulighed for medbestemmelse får vi rigtig meget igen blandt andet større samarbejde og tillid og en helt anden relation til dem,” siger Mette Esmann. 

Stort potentiale

Erfaringerne med brugerinvolvering i psykiatrien er ifølge Mette Esmann så gode, at de også kan bruges på landsplan. Liselott Blixt, der er psykiatriordfører for Dansk Folkeparti, er indstillet på at øge graden af brugerinvolvering i psykiatrien.

”Når man har nogle erfaringer, der er positive, er det helt sikkert noget, man skal arbejde videre med. Jeg er positivt indstillet – det er vigtigt at få brugerne med,” siger Liselott Blixt.

Özlem Sara Cekic, der er psykiatriordfører for SF, er enig i, at det er vigtigt at involvere brugerne for at optimere behandlingen på landets psykiatriske afsnit. 

"Jeg så gerne, at brugerinvolvering blev meget mere udbredt. Man bør have et krav om, at man godkender projekter af denne type hver gang. Og så må vi opdrage behandlingsstederne, så de bliver bedre til at inddrage brugerne i behandlingsforløbet," siger Özlem Sara Cekic.

Læs også:

Psykiatrien er presset i bund

Psykisk syge misbrugere sidder fast i svingdøren