Bureaukratiet æder sig ind på de varme hænder

morguefile.com
Sygehuspersonale bruger meget tid på papirarbejde – og mindre tid på patienter, viser undersøgelse. Foto: Anna Christensen

– Der er noget, jeg ikke har udfyldt ordentligt, siger Anne Marie Nielsen, da teksten: Feltet skal udfyldes, før formularen er korrekt lyser rødt på computerskærmen foran hende. Anne Marie Nielsen er sygeplejerske på Hvidovre Hospital. Hun er ved at udfylde en udskrivningsrapport, fordi en af hendes patienter skal udskrives. Hun udfylder de sidste tre felter og trykker send.

Anne Marie Nielsen har, siden hun startede som hospitalssygeplejerske for 18 år siden, været vidne til, at mængden af skemaer og nye dokumentationsformer er vokset på hendes skrivebord. Ifølge en undersøgelse foretaget af Dansk Sygeplejeråd bruger sygeplejerskerne en time og 40 minutter om dagen på dokumentation. De 26 minutter af den tid bliver brugt på unødvendig dokumentation.

Lige nu oplever mange af mine medlemmer, at en del af dokumentationsarbejdet er uhensigtsmæssigt. Så det er helt nødvendigt, at der bliver sat gang i en afbureaukratiseringsproces i sundhedsvæsenet.
Grete Christensen, leder af Dansk Sygeplejeråd

Og det er ikke kun sygeplejerskerne på landets sygehuse, der oplever, at der gradvist kommer flere krav om dokumentation deres vej.

En analyse foretaget af hovedorganisationen FTF viser, at offentligt ansatte, som fx sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og lærere til sammen bruger ca. 60 millioner timer om året på at dokumentere deres arbejde.

Ifølge de nyeste udmeldinger fra Produktivitetskommissionen skal der luges ud i mængden af dokumentation for offentligt ansatte, men i de seneste år er der sket det modsatte. 

Produktivitetskommissionen anbefalinger:

  • Der skal indsamles data for, hvordan de offentlige institutioner arbejder – og hvad de får ud af det.
  • Lønnen skal i højere grad, end i dag, gå til de mennesker, der gør en forskel.
  • Sammenlignelige offentlige enheder skal måles mod hinanden for at finde ud af produktivitet og effektivitet i opgaveløsningen.

Kilde: Produktivitetskommissionen

Læs hele rapporten her.

Mindre tid til borgerne

Arbejdsmarkedsforskere er enige om, at den offentlige sektor er præget af bureaukrati. De høje dokumentationskrav betyder, at de offentligt ansatte har mindre tid til borgerne.

– Man bruger mere tid på dokumentationen i det offentlige og det er en stor tidsrøver. Det er tid, der går fra borgeren, når man bruger mere tid på journalerne end patienterne, siger Flemming Ibsen, der er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet.

Bent Greve, arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitet, er enig i, at der skal gøres noget ved mængden af bureaukrati i den offentlige sektor.

– Vi skal konstant gå reglerne igennem og spørge os selv: Kan vi gøre det her mere enkelt og dermed undgå noget af al dette her bureaukrati, siger Bent Greve.

Læs også: »Al dokumentation er en pligt«

Behov for dokumentation

Det er ikke helt lige til at lue ud i de mange skemaer og registreringer. Det er vigtigt, at arbejdet i den offentlige sektor dokumenteres, både for den ansatte og for borgeren, så man kan gå tilbage og tjekke, hvem der har gjort hvad, og om reglerne er overholdt.

– Vi har som borgere brug for at vide, at der er nogle procedurer, der gør, at man kan forvente, at få en ordentlig behandling på hospitalet og hos sin læge. Og det er vigtigt, at man har en klageadgang, hvis man ikke er tilfreds med eksempelvis SKAT’s behandling af én, forklarer Bent Greve.

Mere og mere bureakrati

Omkring 2.500 offentligt ansatte deltog i FTF’s undersøgelse, der viser, at halvdelen bruger mellem en halv og to timer af deres daglige arbejdstid på papirdokumentation. Spreder man det resultat ud til alle 270.000 offentligt ansatte i landet, bliver der hvert år brugt 60 millioner timer på bureaukrati i den offentlige sektor.

En undersøgelse, foretaget af Dansk Sygeplejeråd viser, at tiden sygeplejerskerne bruger på dokumentation er steget 14 pct. siden 2008. I 2008 brugte sygeplejerskerne dagligt 87 minutter på dokumentation til forskel fra i 2012, hvor de brugte 99 minutter. Grete Christensen, der er leder af Dansk Sygeplejeråd, er utilfreds med udviklingen.

– Det er klart, at det ikke skal være dokumentation for dokumentationens skyld. Og der skal heller ikke være så meget dokumentationsarbejde, at der ikke er tid til de basale opgaver i behandlingen og plejen af patienterne. Lige nu oplever mange af mine medlemmer, at en del af dokumentationsarbejdet er uhensigtsmæssigt. Så det er helt nødvendigt, at der bliver sat gang i en afbureaukratiseringsproces i sundhedsvæsenet, siger Grete Christensen.

Det handler om tillid

FTF’s undersøgelse viser, at kun en fjerdedel af medarbejderne bliver inddraget i at vælge de former for dokumentation, der bruges på vedkommendes arbejdsområde. Det er færre end for bare to år siden, hvor det gjaldt for en tredjedel.

Jeg tror ikke altid, at du kan sætte et menneske ind i et skema, man skal også se på, hvad det er for et menneske. Anne Marie Nielsen, sygeplejerske på Hvidovre Hospital

Ifølge kommunalforsker Ulf Hjelmar, gælder det om, at lederne udviser tillid til medarbejderne og inddrager dem i beslutningerne, så de ikke føler, at dokumentationen bliver lagt ned over hovedet på dem.

– Sygeplejersken og læreren føler dokumentationen som en byrde. De har jo kontakt til eleven og patienten og ved hvad der er brug for. Løsningen er, at lederen inddrager de ansatte og hjælper dem med at indlæse mening i skemaet, og så bliver det nemmere for den ansatte at anvende det, siger Ulf Hjelmar.

Ikke en ny ambition

Produktivitetskommissionens anbefaler, at der bliver luet ud i bureaukratiet, og det er også regeringens ambition, men det er ikke en ambition, de har været ene om, lyder det fra arbejdsmarkedsforskere.

– Det er overhovedet ikke nyt, det har skiftende regeringer sagt siden 80-erne. Nyrup-regeringen har sagt det, Fogh-regeringen har sagt det, og nu siger den nye S-SF-R regering det også. Effektivisering af den offentlige sektor og mere afbureaukratisering. Samtidig forsøger regeringen at styre den offentlige sektor via flere regler og dokumentation, siger Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet.

Omsorg på skemaet

Tilbage på Hvidovre Hospital arbejder Anne Marie Nielsen videre og er stadig frustreret over, hvor meget tid der går på administration.

– Jeg tror ikke altid, at du kan sætte et menneske ind i et skema, man skal også se på, hvad det er for et menneske, siger Anne Marie Nielsen, der er sygeplejerske på Hvidovre Hospital.

Hun har for nylig fået et skema, der screener patienter for liggesår, som skal udfyldes hver dag for hver patient.

– Jeg gør det allerede. Qua min uddannelse kigger jeg jo på patienten. Så jeg kan ikke se, hvad jeg skal bruge skemaet til. Nogle gange føles det, som om det er kontrol for kontrollens skyld, siger Anne Marie Nielsen.

Politiske ambitioner

Den nuværende regering har, ud over Produktivitetskommissionens anbefalinger, et effektiviseringsprogram, hvor man ønsker, at effektivisere i den offentlige sektor og spare 12 milliarder kr. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) er opmærksom på problemet.

– Vi er fuldstændig klar over behovet for at rydde op i dokumentationskravene, for der er et enormt potentiale for at frigøre tid til faglighed og til at sikre, at der bliver mere tid til borgerne. Derfor er vi i fuld gang med at gennemlyse alle områder i den offentlige sektor, men det tager tid, inden vi kan se resultaterne, udtaler hun til Politiken.