Danske erhvervselever skal også dygtiggøres i digitale kompetencer

Eleverne fra erhvervsuddannelser mangler almene digitale kompetencer, fastslår ny rapport.
Foto: Pixabay

Elever på landets erhvervsuddannelserne, der blandt andet uddanner håndværkere og elektrikere, modtager ikke nok undervisning i almene digitale kompetencer. Der er ikke nok fokus på, hvordan man forholder sig til digitale udfordinger som fake news eller trolls online på skoleskemaet hos erhvervseleverne. Det fastslår en ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstituttet (EVA). Det er et problem ifølge Anne Katrine Kamstrup, der er konsulent hos EVA og projektleder på rapporten.

Hvad er EVA?

Danmarks Evalueringsinstitut er en uafhængig, statslig organisation, der har ansvaret for evaluering og kvalitetsudvikling af alle dele af det danske uddannelsessystem fra dagtilbud til universiteter.

– Vi ved, at der er en udfordring, når det kommer til almene digitale kompetencer i erhvervsuddannelserne. De kompetencer har der ikke været fokus på at få integreret i erhvervsuddannelserne fra politisk side, og derfor fylder de heller ikke meget på skolerne, siger Anne Katrine Kamstrup på baggrund af interviews med forskere på området samt repræsentanter fra arbejdsmarkedet og skoler

Hvis man skal være klædt på til at begå sig i et digitalt samfund, er der nogle almene kompetencer, man bør være klædt på med.
Anne Katrine Kamstrup, konsulent EVA

Det er især et problem, da den stigende grad af digitaliseringen i samfundet stiller krav til den enkelte borger. De krav risikerer eleverne fra erhvervsuddannelserne ikke at kunne leve op, medmindre der kommer mere fokus på almene digitale kompetencer i deres uddannelse.

Læs også: Digital læring skal gøre erhvervsuddannelser mere attraktive

– Hvis man skal være klædt på til at begå sig i et digitalt samfund, er der nogle almene kompetencer, man bør være klædt på med, siger Anne Katrine Kamstrup.

Derfor mener EVA, at der bør sættes ind. Helt konkret har EVA fundet frem til syv kompetenceområder, der vil være relevante for eleverne. Det dækker f.eks. over bedre digital færden og dømmekraft.

Travlt program

Hvordan erhvervseleverne skal opnå de digitale kompetencer, kan dog være svært at løse. Erhvervsuddannelserne har nemlig et travlt program, hvilket gør, at der ikke nødvendigvis er tid til også at undervise i det almene, viser undersøgelsen.

Men Anne Katrine Kamstrup peger dog på en mulig løsning.

– Der kommer et fag, der hedder erhvervsinformatik. Spørgsmålet er dog, om der vil være nok fokus på almene digitale kompetencer. For de fagspecifikke digitale kompetencer er der i forvejen.

Opbakning fra erhvervsskolerne 

Dorte Skovgaard Wihre, der er pressechef for organisationen Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, bakker op om EVA’s rapport.

– Digitale kompetencer er noget vi arbejder rigtig meget med. Det er et område, vi er meget opmærksomme på. Vi kan tilslutte os, at det mangler, ellers ville vi ikke arbejde videre med det, siger Dorte Skovgaard Wihre.

Hun begrunder det med, at digital færden og derfor kompetencerne til at begå sig, er en dagsorden, der vil blive intensiveret med tiden. Derfor skal de også blive bedre til det på erhvervskolerne ifølge Dorte Skovgaard Whire. Men om faget erhvervsinformatik vil ordne det hele, ved hun dog ikke.

– Om hvorvidt det fag kan løfte den opgave, må jeg være dig svar skyldig. Det ved jeg simpelthen ikke om det kan, siger Dorte Skovgaard Whire.

Læs også: Svende og akademikere skal have it-kompetence

Sådan gjorde vi: Ideen til artiklen udspringer af en pressemeddelelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, der annoncerede udgivelsen af deres nye rapport på området. Citaterne stammer fra interviews med Anne Katrine Kamstrup, konsulent og projektleder på rapporten fra EVA.