Skolebørn skal lære at programmere

Skolebørn skal undervises i IT-programmering  Foto: morgueFile
På Frederiksberg skal skolebørn undervises i IT-programmering.
Foto: morgueFile

Der er mangel på IT programmører i Danmark, og det får nu Frederiksberg Kommune til at afsætte penge til IT programmering hos folkeskole elever. Målet er at vække interesse for IT og programmering tidligt hos eleverne. Forslaget er stillet af Socialdemokratiet på Frederiksberg og stemt igennem hos Undervisningsudvalget i Frederiksberg Kommune.

Uddan til fremtiden

Daniel Panduro (EL) fra Undervisningsudvalget synes, at IT-programmering er et tiltrængt indslag i folkeskolen:

Man skal uddanne til fremtiden, og det er allerede i dag meget relevant at vide noget om basal programmering. Så det skal fungere som en nytænkning af de praktisk- musiske fag som billedkunst og hjemkundskab.
Daniel Panduro (EL) Frederiksberg Kommunes Undervisningsudvalg

Lige nu er de 150.000 kroner afsat i en pulje. Undervisningsudvalget er netop gået i gang med at indsamle relevante tilbud fra organisationer og andre potentielle udbydere af undervisning i IT-programmering:

– Selvom lærerene naturligvis har en god didaktisk forståelse, er det jo ikke ensbetydende med, at de kan undervise i IT-programmering.

Undervisningen i IT-programmering skal fungere som et supplement til de klassiske kreative fag i folkeskolen. Og at det ikke bliver for kompliceret.

– Programmeringsundervisningen skal  være på et forståeligt niveau. Man kan jo heller ikke lave en syv retters menu, bare fordi man har haft hjemkundskab.

Læs også: Iværksætteri i folkeskolen tænder elever

Programmering i projektuge

Martin Exner har foreningen Coding Pirates, hvor han underviser i IT-programmering for børn. Han er blandt de udbydere, som Frederiksberg Kommune har indhentet IT-undervisningstilbud hos.

Coding Pirates har ikke givet deres endelige tilbud endnu. I deres frivillige tilbud arbejder de lige nu blandt andet med Lego Mindstorms og Kodu Game-lab. Her arbejder man i simplificerede programmer, hvor man kan lave spil, som stadig har et visuelt flot udtryk.

– I forhold til at undervise i folkeskolerne kunne jeg godt ønske mig, at det blev på projektuge basis. En underviser til 28 elever med IT undervisning er meget skrøbeligt. Der skal jo kun laves en fejl hos en elev, før undervisningen sættes i stå, mens eleven skal hjælpes.