I Køge Kommune vil man fortsat kunne møde sundhedspersonalet via telefon eller video i fremtiden

I Køge Kommune er de digitale løsninger i sundhedsvæsnet kommet for at blive.
Grafik: Søren Schlütter Vilen

I det seneste år har borgere landet over kunne møde sundhedspersonalet telefonisk eller på computer og tablet. I Køge vil det også gælde efter corona. Tirsdag godkendte kommunens Ældre- og Sundhedsudvalg nemlig at de digitale løsninger, som er brugt under corona i sundhedsvæsnet, også skal bruges i fremtiden. Det inkluderer blandt andet telefon- og videokonsultationer i genoptræningsforløb og skærmbesøg i hjemme- og sygeplejen.

Bent Sten Andersen (DF), viceborgmester og formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i Køge, mener, at de digitale løsninger er en god idé. Dog skal de ikke erstatte alle fysiske møder med borgerne.

– Vi synes det er rigtig godt, men det skal ikke afløse den personlige kontakt. Man skal finde en balance, som er godt både for borgeren og for os, og vi skal finde et niveau, hvor vi ikke risikerer at folk pludselig føler, at de bliver behandlet af en iPad, siger Bent Sten Andersen (DF).

Brug af digitale løsninger fra marts 2020 til februar 2021 i Køge Kommune:

  • Videokonsultationer i Sundhed, Træning og Rehabilitering: stigning fra 0 til mere end 100.
  • Telefonkonsultationer i Sundhed, Træning og Rehabilitering: stigning fra fra til mere end 2150.
  • Træning via app: stigning fra 358 til 927 oprettede brugere.
  • Online LÆR AT TACKLE kurser: stigning fra 20 til 74 deltagere
  • Telefonisk og virtuelt rygestop: stigning fra 90 til 180 forløb.
  • Skærmbesøg i hjemme- og sygeplejen: stigning fra 0 til 260
  • Videomøder på socialområdet: fra 0 til 1-2 pr. vejleder om ugen.

Kilde: Køge Kommune, Ældre- og Sundhedsudvalget, dagsorden fra 16. april 2021.

Hvor meget af sundhedsvæsnets kontakt med borgerne, der skal foregå via telefon eller video, er ikke besluttet endnu. Samtidig skal det sundhedsfaglige personale vurdere ud fra borgernes individuelle behov, om de bør modtage behandling eller pleje gennem digitale løsninger.

– Man sender ikke bare en digital løsning hjem til en borger, hvor man på forhånd kan se, at det ikke fungerer. Så får vi dokumentation for, at vi sætter et træningsforløb i gang, men vi ser ikke resultaterne, siger viceborgmesteren.

I Ældre- og Sundhedsudvalget har man længe talt om digitale løsninger, som en måde at gøre sundhedsvæsnet mere effektivt på.

– Vi har skulle finde ud af, hvordan vi kan drive vores ældre og sundhed billigere eller mere effektivt. Hvis vi kan drive det mere effektivt, så kan vi bruge de penge, vi får tilovers, på noget andet til de ældre. Hvordan får vi mest ud af pengene. Og der var de digitale løsninger et af de forslag, som udvalget selv lagde på bordet”, siger Bent Sten Andersen (DF).

Tilfredshed med digital genoptræning blandt borgerne

I forbindelse med genoptræning har borgerne haft konsultationer med deres terapeuter over telefon eller video i deres forløb. En ny undersøgelse viser, at flere af borgerne har haft positive oplevelser med de digitale løsninger.

I Køge Kommune har man i samarbejde med seks andre kommuner været en del af en undersøgelse, hvor man har spurgt borgerne om, hvor tilfredse de var med telefon- og videokonsultationer i deres genoptræningsforløb i perioden fra marts til juni 2020. Analysen hedder “Erfaringer med brug af digitale løsninger i den kommunale genoptræningsindsats under COVID-19 nedlukningen i 2020” og er endnu ikke offentliggjort. Dog fortæller den kommunale leder for genoptræning i Køge Annette Schlaikjer om analysens positive resultater.

– Generelt har borgerne meldt tilbage, at de har været tilfredse og trygge ved anvendelsen af de digitale løsninger, fortæller Annette Schlaikjer.

Analysen viser, at over 81 procent af borgerne har oplevet en fremgang i deres funktionsevne under genoptræningen, og 72% svarer, at adgangen til de digitale løsninger har bidraget til denne fremgang. Selvom flere har haft en positiv oplevelse, mente flertallet ikke, at telefon- og videokonsultationer kan erstatte fysisk fremmøde.

– Borgerne melder tilbage, at det er et rigtig godt supplement i deres genoptræning, med at det ikke kan stå alene, siger Annette Schlaikjer.

Størstedelen af dem, som svarede på undersøgelsen, var over 60 år og pensionister, og invitationen til spørgerunden blev sendt til borgerne via e-boks.

– Der kan man sige, der er måske allerede nogle, vi har sorteret fra. Men det var måden det blev gjort på, fordi vi skal være sikre på, at datasikkerheden er ordentlig, siger Annette Schlaikjer.

Både fordele og ulemper for de ældre

Flere ældre borgere er afhængige af sundhedsvæsnet, og når dele af deres kontakt med sundhedspersonalet bliver telefonisk eller på video, kan det både have fordele og konsekvenser for de ældre, fortæller Marie Konge Nielsen, der har forsket i brugerperspektiver i sundhedssektoren på Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

– En konsekvens kan være, at på grund af at man får overflødiggjort fysisk kontakt, egentlig ikke får ret meget kontakt, hvis man i forvejen lever rimelig isoleret og afskåret fra omverden. Hvis det er ældre, der ellers har et for dem selv tilfredsstillende liv og kan finde ud af at betjene teknologien, kan det være med til at lette hverdagen, da det netop er med til at bemyndige borgen i den forstand, at der er nogle områder, hvor borgeren bliver mere selvhjulpen, fortæller hun.

Men der kan også være en risiko for, at det sundhedsfaglige personale overser noget hos den ældre borger uden det fysiske besøg.

– Der kan ske det ved at digitalisere for eksempel et lægebesøg eller et besøg af en sygeplejerske, at der er nogle aspekter af menneskets liv, som man ikke kan få med. Når en sundhedsprofessionel er fysisk på besøg hos borgen i hjemmet, kan personen se meget om borgerens trivsel, som man ikke kan se, når man bare sidder og ser et ansigt på en videoskærm, siger Marie Konge Nielsen.

»Der er mange, der har en frygt for det«

I Ældresagen er den lokale formand i Køge Jens Ravn Nyborg også en smule skeptisk overfor de ældres kontakt med sundhedspersonalet over telefon og video.

– Vi er en lille smule kritiske, fordi der er mange, der har en frygt for det. Specielt ældre kvinder, men også mænd, der aldrig har beskæftiget sig med IT. Der er mange, der ikke kan lide det, ved jeg. Man kunne godt frygte, at der er nogen, der fravælger at konsultere eller komme med et problem, når de ikke kan lide platformen, det foregår på, siger lokalformanden.

Dog bekymrer Jens Ravn Nyborg sig ikke særligt, når de ældre konsulteres over telefon, men mener, at det er problematisk, hvis det foregår over for eksempel video.

Sådan gjorde vi: På Køge Kommunes hjemmeside kiggede journalisten i dagsordner og mødereferater i Ældre- og Sundhedsudvalget og fandt, at man skulle godkende en videre implementering af digitale løsninger. Via et opslag på facebook kom journalisten i kontakt med den kommunale leder for genoptræning, som kunne fortælle om den nye analyse. De resterende kilder er fundet via Google.