De ældres familier i Furesø er glade for plejehjemmene

Plejemedarbejder viser omsorg til en ældre borger. Foto: Kzenon, Smarterpix

Det står godt til i ældreplejen i Furesø Kommune. I hvert fald hvis man bedømmer det ud fra en undersøgelse, som kommunen har lavet, hvor de har spurgt pårørende ind til en række forskellige forhold for de ældre.

I undersøgelsen oplever 69%, at plejen og omsorgen enten er meget god eller god, hvorimod 32% vurderer plejen og omsorgen til at være mindre god eller dårlig.

Fakta om spørgeskemaet 

  • 64% ud af 214 pårørende har besvaret spørgeskemaet
  • Tre personer har ikke svaret på alle dele af spørgeskemaet
  • 73 pårørende har slet ikke besvaret spørgeskemaet
  • En pårørende per beboer fik mulighed for at besvare spørgeskemaet

Kilde: Furesø Kommune

Udover det er der 61% af de pårørende, der mener, at plejen og omsorgen fra personalet bidrager positivt til beboerens trivsel. 8% mener dog, at personalet bidrager i lav grad eller i meget lav grad til beboerens trivsel.

Hvad blev de pårørende spurgt ind til? 

  • Oplevelser omkring indflytning
  • Tilfredshed omkring omsorg og pleje
  • Oplevelse af plejehjemmets hjemlighed
  • Vurdering af information fra plejehjemmet
  • Vurdering af oplevelsen af samarbejdet mellem personalet og lederen

Kilde: Furesø Kommune

Læs også: Ældre oplever svindel: Nu sætter kommune ind

Udviklingskonsulent fra Furesø Kommune, Louise Meinertz Jakobsen, som også står bag spørgeskemaet, er tilfreds med resultaterne af undersøgelsen, men hun anerkender, at der trods alt også er plads til forbedringer.

– Jeg synes overordnet, at den ser fin ud. Der er en okay tilfredshed de fleste steder, og så er der nogle ting, som vi skal arbejde med – især omkring indflytning og forventningsafstemning med de pårørende. Derfor har vi igangsat et arbejde sammen med alle lederne af plejehjemmene, hvor vi prøver at gå igennem alle dataene sammen for at se, hvad vi kan forbedre, siger udviklingskonsulenten.

“Plejen kan du ikke sætte en finger på”

Kirsten Holms mand bor på plejehjemmet Svanepunktet i Farum. I spørgeskemaet svarede hun “både og” til, hvorvidt hun har en positiv oplevelse af plejehjemmet. Hun mener desuden, at det er positivt, at der nu er en ny leder, der har en tydelig kommunikation.

– Men det har også noget med økonomien at gøre. Jeg vil dog have lov at sige, at der begynder at komme tegn på noget struktur, siger hun.

– Plejen kan du ikke sætte en finger på. De bor der, fordi de ikke kan klare sig selv. Den fysiske pleje er rigtig vigtig, men det er den psykiske pleje også.

Fokus på samarbejdet mellem de pårørende og personalet

Louise Meinertz Jakobsen har også en forklaring på, hvad plejehjemmene lykkes med i Furesø Kommune.

– Der er allerede meget fokus på samarbejdet med de pårørende og selvfølgelig også beboerne, som er dem, der er i fokus. Lederne bruger rigtig meget tid på at samarbejde med de pårørende, og medarbejderne har også god kontakt til dem. Så vi gør allerede meget af det, som der er behov for, men vi skal måske bare gentænke det lidt, sagde udviklingskonsulenten

Kirsten Holm er da også tilfreds med den faglighed som personalet på plejehjemmet udviser.

– De forsøger at gøre et rigtig godt stykke arbejde rent personalemæssigt, hvor de er i gang med at højne fagligheden. Men det er ikke noget, man gør fra den ene dag til den anden, sagde Kirsten Holm.

Kirsten Holm peger blandt andet på, at der skal være et større fokus på den kognitive udvikling.

Læs også: Jette på 80 år bor på plejehjem: “Bare de kommer og besøger mig”

I spørgeskemaet er det pårørende fra de fire plejehjem i Furesøs Kommune, der er blevet adspurgt. De fire plejehjem hedder Lillevang, Solbjerghaven, Svanepunktet og Ryetbo.

Sådan gjorde vi: Journalisten læste om Furesø Kommune inde på deres hjemmeside og fandt frem til, at der var lavet en tilfredsundersøgelse blandt pårørende til de forskellige plejehjem i kommunen. Journalisten kontaktede så forskellige plejehjem, som så videresendte journalisten til en udviklingskonsulent, som står bag spørgeskemaet. Derefter fandt journalisten frem til den anden kilde ved hjælp af Google-søgninger, hvor kilden så dukkede op på et andet medie, hvor vedkommende tidligere har udtalt sig om plejehjem.