Kommuner forsømmer ældres tænder

Svage ældre får ikke ordentlig tandbehandling, fordi kommunerne ikke benytter de rigtige ordninger.
Svage ældre får ikke ordentlig tandbehandling, fordi kommunerne ikke benytter de rigtige ordninger.

Tandbylder. Tandkødsbetændelse. Huller i tænderne. Der er alt for mange tandproblemer blandt de svageste ældre, viser en ny rapport, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udgav i denne uge.

Årsagen er, at alt for få ældre visiteres til omsorgstandplejen, der er den kommunale tandpleje for de svageste ældre, der ikke har fysisk mulighed for at benytte en normal tandlæge.

Og det er et stort problem, vurderer Maj Vingum Jensen, der er seniorkonsulent i Ældresagen:

– Det er et stort problem, at patienterne i målgruppen ikke får behandling, for det betyder, at der er alt for mange tandproblemer i den her gruppe, siger hun.

Kommunerne mangler fokus

Sundhedsstyrelsen har tidligere anslået, at omkring 100.000 mennesker er i målgruppen for omsorgstandplejen. Alligevel viser rapporten, at det er under en fjerdedel af disse, der er indskrevet i ordningen, og tallet har været stødt faldende de seneste 10 år.

Det skyldes kommunernes manglende fokus på området, mener Ældresagen.

– Problemet er blandt andet, at der ikke er fokus nok på det ude i kommunerne. Det er alt for sjældent, at målgruppen bliver visiteret til den her ordning, og derfor får de ikke den tandpleje, de har brug for, siger Maj Vingum Jensen.

Problemet eksploderer

Den vurdering er Børge Hede, der er overtandlæge i Københavns Kommune og lektor ved Københavns Universitet, enig i.

– Ansvaret for det her ligger ude i kommunerne. Det er min opfattelse, at det her er et stort og uløst problem, og det er et problem, der bliver voldsomt meget større de næste mange år. Det her er kun starten på en udvikling, der vil blive meget voldsommere de næste 20 år, vurderer han.

Han påpeger, at problemet har været kendt i mange år, uden at nogen har gjort noget ved det. Han mener, at problemet skyldes politikere, der ikke tager sig af problemet.

– Der er behov for nogle beslutningstagere, der tager bolden, og siger, at det kan vi ikke vente på. Men det tror jeg ikke sker, for det her er et problem, som der ikke er politik i. Det er en svag gruppe mennesker uden en stærk pressionsgruppe bag sig, som kan synliggøre problemet i pressen og i medierne, siger eksperten.

Rapporten konkluderer, at der nu skal gøres meget mere i kommunerne, for at de ældre bliver visiteret korrekt. Det skal blandt andet gøres ved, at reglerne forenkles, og at kommunerne får fokus på målgruppens tandproblemer.

På grund af Kommunalpolitisk Topmøde i Aalborg har det ikke været muligt at få en kommentar fra Sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening.