Dør 20 år før tid: Nyt projekt skal forbedre alderdom for udsatte

Hvidovre, Odder og Vejen kommune skal deltage i nyt projekt om at forbedre vilkår for udsatte ældre.
Foto: garryknight, WordPress.org

Hvidovre skal frem mod 2024 skabe bedre levevilkår for socialt udsatte, som er over 50 år. Kommunen har netop modtaget 3,6 millioner kroner fra Sundhedsstyrelsen til pilotprojektet ”Et godt ældreliv for socialt udsatte”. Tiltaget kommer i forbindelse med undersøgelser som viser, at flere ældre bliver hjemløse og dør op til 20 år for tidligt.

–  Man fortjener nogle ordentlige sidste år, selvom man f.eks. engang boede på gaden, siger Henrik Thiesen, som er overlæge på Center for udsatte voksne, og forklarer, at de fleste af hans patienter ikke når at fylde 60 år.

Projektet er et samarbejde mellem Odder, Vejen og Hvidovre kommune og skal forbedre den tværfaglige indsats mod tidlig aldring blandt udsatte borgere. I alt er der uddelt 10 millioner kroner. Henrik Thiesen håber, at kommunerne vil bruge pengene på mere tid med de udsatte ældre.

– Der skal være tid til at gøre rent på et hjemmeplejebesøg i stedet for at bruge rod som en undskyldning for at gå igen. Nogle gange skal der ikke mere til end trygge rammer. Nogles tilstand vil måske forbedres så meget, at de vil passe ind i de almindelige tilbud, siger han.

Næsten alle kommuner mangler boliger, der kan hjælpe socialt udsatte ældre ud af hjemløshed. Mange ender derfor på herberg uden den rette behandling.

Faktaboks: Hvad er en socialt udsat ældre?

–       50+

–       Lyder af en psykisk lidelse, et misbrug eller andre komplekse problemer

–       Aldres tidligere end normalt

Ifølge VIVE er der 2 typer socialt udsatte:

Type 1: Langvarig udsathed

–       Har været udsat det meste af livet

–       Har ofte en afhængighed af stoffer eller alkohol

–       Har ofte boet på herberg flere gange i livet

Type 2: Ny udsathed

–       Bliver udsat sent i livet (50-60 års alderen)

–       Har levet et velfungerende liv, men udsættes for livsændrende begivenhed, og får svært ved at varetage sig selv. Det kan f.eks. være en skilsmisse, fyring eller ægtefælles død.

–       Forsøger ofte at undgå herberger og sover hos familie og bekendte

Kilde: Rapport ”Udsatte ældre borgere i hjemløshed”, VIVE

Læs også: Tre kommuner har fundet opskriften på bedre hjælp til udsatte borgere

Kræver særlig pleje

Ifølge en undersøgelse lavet af VIVE lider socialt udsatte ofte af misbrug, psykiske lidelser og hjemløshed og bliver gamle tidligere end normalt. Derudover viser undersøgelsen, at antallet af hjemløse over 50 år steget med 58 procent siden 2009, og at hver tredje kommune ikke har specialiserede indsatser mod socialt udsatte ældre.

Det er vigtigt at skræddersy en indsats mod udsatte, da de ikke passer ind i det typiske ældreplejesystem, mener Laura Kofod, som er politisk konsulent i Rådet for Socialt Udsatte. Mange ældretilbud er nemlig ikke lavet til folk med psykiske problemer eller misbrug, og mange får derfor slet ingen hjælp.

– Hjemmehjælpen går ofte hurtigt igen, fordi borgeren ikke lever op til kravene. Det kan f.eks. være, hvis der er for rodet eller de rigtige rengøringsmidler ikke er købt, siger hun.

Laura Kofod mener, at der findes for få specialiserede plejehjem til udsatte, og at det er dyrt for kommunen at købe en plads til borgerne.

– Det er dyrt at indlogere folk på specialiserede tilbud i andre kommuner, og nogle gange har folk ikke lyst til at flytte kommune. Derfor ender mange ofte på herberg, siger hun.

Læs også: Svært for hjemmeboende ældre at deltage i aktiviteter på kommunens plejecentre: »Vi har tabt de svage ældre, der bor hjemme«

Laura Kofod mener dog også, at de 10 millioner falder på et tørt sted.

– Det er et stort problem i hele landet. At forbedre indsatsen i kun tre kommuner er derfor et lille skridt på vejen, siger hun.

Projektet løber indtil d. 24. december 2024

Sådan gjorde vi: Idéen til historien kom fra et dagsordenpunkt på Hvidovre kommunes hjemmeside om projektet. Baggrundsviden stammer fra rapporten ”Udsatte ældre borgere i hjemløshed” udgivet af VIVE i 2021 og Socialstyrelsens projektbeskrivelse af ”Et godt ældreliv for socialt udsatte borgere”. Interviews med Laura Kofod og Henrik Thiesen er foretaget via telefon.