Far på barsel mindsker antallet af konflikter i familien

I Sverige steg antallet af fædre der tog én måneds barsel fra 9% til 47% i perioden efter øremærket barsel blev indført. Foto: Pixabay.

En analyse foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), viser, at fædre som deltager i omsorgen af barnet, når det er i 4-5-måneders alderen, mindsker de hjemlige konflikter og risikoen for senere kernefamilieopløsning.

Foreningen Far

  • Nordens største interesse organisation for fædre og børn.
  • Har bl.a. til formål at sikre børns og forældres rettigheder i samfundet ved at forældrene er ligestillet gennem lovgivning, doms- og administrationspraksis.

Kilde: Foreningenfar.dk

Ifølge Jesper Lohse, direktør i Foreningen Far, er det fordelagtigt at holde barselsorloven samtidigt.

– Der er ingen tvivl om, at det vil være en god ide at holde barselsorloven samtidigt – fælles barselsorlov får far og mor til at samarbejde og kommunikere bedre om det her lille nye dejlige projekt. Det gør, at de bedre kan snakke om de positive ting og de naturlige udfordringer der opstår for børnefamilierne.

Læs også: 28-årig far: Jeg ville gerne have mere øremærket barsel

Han mener, at der er en masse fordele ved, at fædre holder en længere barsel. Det kan blandt andet være medvirkende til, at der opbygges en tillid, tryghed og kærlighed mellem far og barn fra livets start af.

– Fædrebarsel er kort sagt den bedste oplevelse i livet og en oplevelse, som varer hele livet. Far oplever den samme tætte tilknytning til barnet, som vi normalt kender det fra mor. Der er ingen forskel. Det ved dem, der har oplevet det og har været åbne for de nye indtryk og den sjove tid.

Danner et stærkt bånd
En af dem, som valgte at gøre brug af en længere barselsorlov, er Emil Davel, far til Olivia på 19 måneder. Han holdte i 2016 sammenlagt 15 ugers barsel, og det gjorde han af en hel særlig grund:

– Jeg valgte at tage alt hvad jeg kunne, rent økonomisk, for at være sammen med min datter mest muligt.

Han mener, at den lange barsel har givet ham et stærkt bånd til sin datter, og at det særligt er i perioden efter fødslen, at det tætte bånd til faren knyttes.

– At holde en lang barsel har givet meget mere nærhed til min datter. I de første 9 måneder hvor moren går rundt med hende i maven, danner hun et form for bånd, hvor hun kan mærke det (tætheden, red) – det gør man jo ikke på samme måde som far, før man får ens barn i armene. Derfor er det rart, at man kan danne den der tæthed i månederne efter.

– Jeg synes at en længere barselsorlov er noget, som alle fædre bør tage, hvis det er muligt.

Emil Davel, far til Olivia på 19 måneder. Holdte barsel i 15 uger.

Øremærket barsel
Noget, som kan få flere mænd til at tage barselsorlov, er, hvis initiativet om øremærket barsel bliver en realitet.

Analysen fra SFI viser, at en øremærket barsel til mænd, får flere fædre til at tage en længere barselsorlov. I Sverige steg antallet af fædre der tog én måneds barsel fra 9% til 47% i perioden efter øremærket barsel blev indført.

– Man kan se i Norden, at hvis barslen bliver øremærket, så tager fædrene den også, lyder det ligeledes fra Jesper Lohse fra Foreningen Far.

Læs også: Øremærket barsel er til fordel for karrierekvinder

Danske fædres gennemsnitlige andel af barslen lå i 2014 på 8,6%. Det svarer til sammenlagt 36 dages barsel. Det viser tal fra Danmarks Statistik og Nordisk Statistisk Årbog. Andelen ligger et stykke efter Norge og Sverige, hvor procentsatsen i 2015 lå på henholdsvis 21% og 26,8%.

Ifølge Foreningen Far kan Danmark med fordel gøre nabolandende kunsten efter og øremærke en større del af barselsorloven til fædrene.