Nyt Familieråd i Tårnby Kommune: Dialog er vejen frem

Tårnby Kommune får et nyt Familieråd, bestående af borgere i kommunen, der skal rådgive Børne-og Kulturforvaltningen.
Foto: Frederikke Stage

Almindelige borgere uden politisk baggrund, bliver i starten af næste år faste gæster på Rådhuset i Tårnby Kommune.

Her nedsætter kommunen nemlig et såkaldt Familieråd, hvor folk fra byen kan dele deres holdninger om emner, der har med børn og unge at gøre. Det skal styrke dialogen mellem borgerne i kommunen og forvaltningen på Børne- og Unge området. Det fortæller Tårnby Kommunes borgmester, Allan S. Andersen (S), der prioriterer dialogen højt.

-Borgernes stemme og medinddragelse er vigtig og nødvendig for løsningen af alle de nuværende og fremtidige opgaver og udfordringer, det kommunale område står overfor. Vi vil gerne sende et signal om, at vi mener, at borgerperspektiv og dialog er alvorligt, siger Allan S. Andersen (S).

Dialog med familier er vejen frem 

Ideen til et Familieråd udsprang af et dialogforløb med en gruppe forældre til børn med særlige behov i Tårnby Kommune. Familierådet kommer derfor til at bestå af fem medlemmer fra Tårnby Kommune, der bliver valgt blandt forældre til børn mellem 0-18 år. De bliver valgt ind den 8. november 2018.

-Familierådet er et rådgivende og dialogbaseret organ, der drøfter de dialoger og problemstillinger, som familier oplever i mødet med forvaltningen. Familierådet kan hjælpe med at gøre opmærksom på de områder, hvor der er plads til forbedringer i kommunikationen og samarbejdet mellem borger og forvaltning, og rådet kan bidrage til mulige nye løsninger, siger Allan S. Andersen (S).

Familierådet kommer ikke til at tage beslutninger om enkelte personers forhold. De kan tage spørgsmål op af general karakter og fungerer udelukkende som rådgivning for Børne- og Kulturforvaltningen.

-Den overordnede vision for Børne- og Kulturforvaltningen er borgeren som medskaber af egen velfærd. De er eksperter og kompetente i eget liv, siger Susanne Hauzmann, udviklingskonsulent i Børne- og Kulturforvaltningen.

Et relativt nyt fænomen

Ideen om at nedsætte et råd, der fokuserer på familiers situationer i kommunen, er et relativt nyt fænomen, mener Christian Christrup Kjeldsen, der er lektor og afdelingsleder for Pædagogisk Sociologi på DPU, Aarhus Universitet.

Christian Christrup Kjeldsen siger,

-Udviklingen og erfaringerne med det er interessant og værd at følge i forskningen, da det rejser en række spørgsmål. Blandt andet: Er dette løsningen på manglen af unge politikere med småbørnsfamilier og deres stemme i beslutningerne?

Læs også: Mor i Tårnby: Familieråd ser kun godt ud på papiret

Selvom et Familieråd er et relativt nyt fænomen, har det tidligere været en god tradition at inddrage kommunernes borgere. Dog kan det ifølge Christian Christrup Kjeldsen også være en ulempe, at borgernes stemme ikke har mulighed for at tage beslutninger.

-Set i relation til lignende råd og nævn er ulempen, at den gruppe som de repræsenterer, ikke har direkte politisk indflydelse på beslutninger, hvilket de ville have, hvis de i højere grad var at finde blandt de valgte politikere, siger Christian Christrup Kjeldsen.

Sådan gjorde vi: Journalisten blev gjort opmærksom på Familierådet via Tårnby Kommunes egen hjemmeside. Dernæst tog journalisten kontakt til Borgmesteren og udviklingskonsulenten i Børne- og Kulturforvaltningen. Efterfølgende tog journalisten kontakt til Danmarks institut for pædagogik og uddannelse for at få en udtalelse om et Familieråd.