Mor til vuggestuebarn: «Det er til tider rent kaos»

Borgermøde
Bekymrede forældre så til, da politikere diskuterede minimumsnormeringer på Egedal Rådhus
Foto: Frederik Tarp Østensgaard

Antallet af pædagoger i børnehaverne har været et af de store temaer under kommunalvalget i Egedal.

Til borgermøde om minimumsnormeringer på Egedal Rådhus 8. november var en række forældre mødt op for at give udtryk for deres utilfredshed over de sidste fire års udvikling på området.

En af dem var Jane Hübertz Frederiksen, der er mor til en dreng på seks, der går i en børnehave i Smørum. Her ser hun ikke positivt på udviklingen.

– Vi kan mærke det både på medarbejdernes og børnenes trivsel, siger hun.

Jane Hübertz Frederiksen slår ned på normeringerne i daginstitutionen, og ser desuden et problem i manglende fast personale på institutionerne.

Det sidste år har der været så stor udskiftning blandt personalet, at jeg ikke har kunne kende forskel på ansatte og forældre.
Jane Hübertz Frederiksen, mor fra Smørum.

– Det sidste år har der været så stor udskiftning blandt personalet, at jeg ikke har kunne kende forskel på ansatte og forældre, siger hun.

Mor til tre: “Det er rent kaos”

Sille Rindom Nielsen, der også er forælder til en søn på seks og en datter på et år, er af den samme opfattelse. Hun mangler flere voksne på daginstitutionerne i Smørum, hvor hendes børn går i børnehave og vuggestue.

– Det står ikke synderligt godt til med pædagoger på institutionerne. Blandt de forældre, jeg taler med, er det den generelle holdning, og det er også forældre med børn i andre daginstitutioner, end hvad mine børn går i, siger hun.

Faktaboks

Undersøgelser fra BUPL har undersøgt forholdene i egedalske daginstitutioner i 2021:

–       75% af alle medarbejdere på daginstitutioner har oplevet at være alene med en større gruppe børn. 7% over landsgennemsnittet
–       I gennemsnit var pædagogerne alene med 9,6 børn i vuggestuen og 15,7 i børnehaven
–       1 % af de adspurgte pædagogiske medarbejdere svarer, at normeringerne i deres institution er meget bedre nu, end den var i perioden før første nedlukning med corona. 16 % svarer, at normeringerne er blevet dårligere eller meget dårligere.
–       47% af medarbejderne på daginstitutioner er uddannede pædagoger (fratrukket ledere)

Kilde: BUPL

Charlotte Winther Knudsen og hendes mand har tre børn, hvoraf Matteo, der er den yngste søn på 15 måneder, nu går i vuggestue i Ølstykke.

– Da mine nu to store børn gik i daginstitution, stod det skidt til med normeringerne. Der endte det tit med, at vi blev der lidt ekstra tid om morgenen, men jeg synes faktisk, at det er blevet værre. Det er til tider rent kaos. Det er ingen kritik af personalet, der er bare ikke nok hænder, siger hun

Ægteparret har set sig nødsaget til at prioritere deres hverdag anderledes. Selvom de begge har fuldtidsjob, henter de sønnen tidligt. Antallet af voksne til sidst på dagen er simpelthen for lavt, slår Charlotte Winther Knudsen fast.

– Jeg har det ikke godt med at lade mit barn blive i vuggestuen efter klokken 15, så vi henter altid før. Med den velfærd, jeg betaler til, burde jeg altså ikke stå tilbage med den følelse.

Byrødder ser vidt forskelligt på situationen

Borgemesteren Karsten Søndergaard (V) i Egedal Kommune har tidligere givet udtryk for, at udviklingen går i den rigtige retning.

Det bakker partikollega, byrådsmedlem og formand for familieudvalget i Kommunen, Carina Buurskov (V), op om.

Hun henviser til de officielle normeringstal fra Danmarks statistik, der blev opgjort i 2019, som vi tidligere har skrevet om her på Netavisen. 

– Det ser godt ud med tallene, men det er ikke altid oplevelsen ude på institutionerne. Variationen er ganske stor, når vi forhører os ude i kommunen. Nogle forældre og pædagoger er tilfredse, mens andre ikke er, forklarer Carina Buurskov.

SF: “Vi har kun gode normeringer på papiret”

Jens Skov, der er spidskandidat for SF i Egedal Kommune, sår tvivl om måden, hvorpå man udregner de her normeringer. Han mener ikke, de giver det fulde billede af situationen.

– Vi har kun normeringer på papiret. Det sande billede ser helt anderledes ud. Man burde kigge nærmere på, hvordan Danmarks Statistik opgør normeringerne, hvor vikarer, sygemeldte og ledere indgår. Det er folk, der ikke er i kontakt med børnene på stuerne, siger Jens Skov.

Som vi tidligere har skrevet bliver hans indvending bakket op af Pædagogernes fagforening BUPL og en ekspert fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

Charlotte Winther Knudsen ser ikke meget hjælp at hente hos politikerne i Egedal Kommune.

– Jeg er bekymret for fremtiden. Der kan måske ske noget på lang sigt, men som det ser ud i byrådet nu, kommer det ikke til at hjælpe mit barn, siger hun.

Faktaboks

Hvad er minimumsnormeringer egentlig?

Regeringen og støttepartierne indgik i 2019 en aftale om minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Det betyder, at der senest 1. januar 2024 skal indfases lovbundne minimumsnormeringer på daginstitutioner.

Normeringerne betyder, at der skal være mindst en voksen per tre børn i vuggestuebørn og en voksen per seks børnehavebørn.

Med aftalen er der afsat 800 millioner kroner til indfasning af normeringerne i 2021, og tallet stiger stødt de kommende år. Desuden afsættes der også midler til opkvalificering af personale og sociale normeringer.

Kilde: Regeringen og FOA

Sådan gjorde vi

Jeg tog kontakt til administratoren af Facebook-gruppen ”Minimumsnormeringer i Egedal”, hvorigennem jeg kom igennem til forældre. Interviewene blev til over telefon og ved et borgermøde på Egedal Rådhus.