Fejlmedicinering kan forebygges med veste

patientseng

Flere steder i Danmark bliver der kørt forsøg med veste. Patientsikkerheden kan nemlig højnes, når sundhedspersonalet ikke bliver forstyrret i deres arbejde. Det fortæller Karen Stæhr, formand i social- og sundhedssektoren i FOA.

– Det vigtige for os er at gøre opmærksom på, hvor man kan gøre forskel: der sker særlig utilsigtede fejl, når man bliver afbrudt, når man for eksempel hælder medicin op. Folk tænker: ”Hun står bare og hælder piller op, jeg kan sagtens tale til ham eller hende”, siger hun.

Vestene skal gøre patienter og personale opmærksomme på, at vedkommende ikke vil forstyrres.

Og vestene kan være et en mulig løsning på et stort problem. DR offentliggjorde nemlig mandag morgen en rundspørge, der viste, at næsten halvdelen af de adspurgte sygeplejersker er så stressede, at de laver fejl, der er til fare for deres patienter.

Ikke kun sygehuse

Karen Stæhr forklarer, at det ikke kun er på sygehusene, at det er vigtigt at forebygge utilsigtede hændelser. Også på plejehjem og i private hjem rundt omring i kommunerne kan der være brister i patientsikkerheden.

– Det kan være et problem, at man ofte er alene eller er opmærksom på andre ting både i private hjem og på plejecentre.

hun understreger vigtigheden af at forebygge problemstillingen igennem en læringsproces og ikke sanktioner:

– Hvis du begynder at sanktionere, så holder folk mund. Hvis der er en kultur med, at man ikke, for eksempel, ringer til vagtlægen for at spørge til en borgers helbred, fordi man er bange for at få skældud over bagateller, siger hun.

Pres på politikerne

Ifølge Karen Stæhr er det vigtigt at lægge pres på politikerne, hvis det her skal lykkes. Der er ifølge hende brug for flere ressourcer. Ressourcer som politikerne vil spare på:

– På den ene side taler alle politikere om højnet sikkerhed. På den anden side går man ind og besparer. Det er da lidt mærkeligt, afslutter hun.