Flere kommuner sætter fokus på ensomhed blandt ældre

Mange ældre er ensomme, men nu er der hjælp på vej.
Foto: Ældre Sagen

Mange mennesker føler sig ensomme af og til, men for nogle hænger følelsen af at være alene ved. For mange ældre er det at være ensom en fast del af hverdagen, der kan være præget af sorg og tristhed. Ensomheden er størst blandt de ældre, der modtager meget hjemmehjælp, hvor det vurderes at hver fjerde ældre er ensom, det fremgår af en rapport fra 2016 foretaget af Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence og Viden.

Men nu er der hjælp på vej. Regeringen har nemlig valgt at sætte ind på området og har afsat en pulje på 30 millioner kroner. Puljen er blevet fordelt mellem 14 kommuner og skal især hjælpe de ældre, der modtager meget hjemmehjælp.

De ældre har ikke rigtig nogen tilbage, når de befinder sig sent i levet. De har måske ikke længere nogen at dele deres liv med eller bare at dele et måltid med, og derfor sker der ikke så meget i deres liv, noget der for de ældre kan få dagene til at virke frygtelige lange.
Jytte Frederiksen, frivillig hos Ældre Sagen.

Sorø Kommune får del i puljen
Én af de kommuner, der har fået tildelt en del af puljen, er Sorø Kommune. Her ønsker man især at sætte fokus på at styrke det nuværende samarbejde mellem hjemmeplejen og frivillige organisationer, der har med de ældre at gøre.

– De frivillige vil gennem hjemmeplejen få kendskab til ensomme borgere, og omvendt får hjemmeplejen kendskab til aktiviteter, der matcher borgerens ønsker og behov. Hjemmeplejen og de frivillige motiverer i fællesskab borgerne og understøtter dem i at indgå i de relationer og aktiviteter, der giver mening for den enkelte, lyder det fra Sorø Kommune.

Her ønsker man at give hjemmeplejen kompetencer til at afdække og tale om ensomhed, men altså også at skabe en forbindelse mellem og de borgere, der har allermest brug for det, og de frivillige organisationer.

– Hjemmeplejen og de frivillige skal i fællesskab tage udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker og tilrettelægge forløb, der fører borgeren trygt ind i nye sammenhænge og nye relationer.

Samarbejdet skal sikre, at de ensomme borgere bliver motiveret af relevante og meningsfulde tilbud og relationer, ‘det rigtige macth’, som kommunen kalder det.

Læs også: Ny portal kan hjælpe ensomme

Mange ældre er ensomme
Savnet til hverdagen, som den engang så ud, til en afdød veninde eller ægtefælle, eller til familien, der bor langt væk, fylder rigtig meget for mange ældre og styrker følelsen af ensomhed. Nogle ældre er præget sygdom og funktionssvækkelse og oplever derfor, at de ikke kan det samme, som de har kunne før, og det er alt sammen faktorer, der kan føre til ensomhed blandt de ældre, forklarer Jytte Frederiksen, der er frivillig hos Ældre Sagen.

– De ældre har ikke rigtig nogen tilbage, når de befinder sig sent i levet. De har måske ikke længere nogen at dele deres liv med eller bare at dele et måltid med, og derfor sker der ikke så meget i deres liv, noget der for de ældre kan få dagene til at virke frygtelige lange.

Som en del af visitationen i Lyngby-Taarbæk Kommune og besøgsven på 13. år stifter hun ofte bekendtskab med de ældre, hvor ensomheden præger deres hverdag. Hun oplever også, at der blandt de ældre er et stort behov for socialt samvær og omsorg, et behov som man i blandt andet forsøger at opfylde med besøgsvenner til de ældre.

– En besøgsven virker som et frisk pust for de ældre, der bliver glade af, at der er nogen udenfor familien, der vil dem noget helt frivilligt. De ældre kan læsse ting af på besøgsvennen og fortælle, hvad der plager dem og det hjælper at komme af med det, man går og føler, når man ikke har det godt, fortæller hun.

Hun lægger vægt på, at relationen er afgørende for, om den ældre føler sig ensom. Derfor hilser hun også alle tiltag i kommunen velkommen. Heldigvis er Lyngby-Taarbæk Kommune dog også blandt de kommuner, der ligesom i Sorø Kommune, har fået del i puljen til de ensomme ældre.

Læs også: Magic Kort kan få unge ud af ensomhed

Fremtidige tiltag i Sorø Kommune
Ensomhed øger risikoen for forhøjet blodtryk, søvnforstyrrelser samt depression og langvarig ensomhed er et sundhedsmæssigt problem.

Derfor har Sorø Kommune udarbejdet fire konkrete tiltag, som puljen skal bruges til. Her der det særligt tiltag, der skal give personalet, der møder de ensomme ældre, kompetencer og redskaber til at komme ensomheden til liv. Det er organisatoriske rammer og arbejdsgange, der skal sikre tid og rum til at vurdere borgernes tilstand og implementere en indsats mod ensomhed. Og så ønsker man at skabe flere og bedre relationer gennem aktiviteter og frivillige.