Flere unge søger studiehjælp på videregående uddannelser

Billede af studerende fra Roskilde Universitet. Foto: Olivia Karlsson Hansen

Socialpædagogisk Støtte (SPS) er et tilbud, der ud fra den danske lovgivning skal sikre lige muligheder for studerende om end de har en funktionsnedsættelse eller ej.

En funktionsnedsættelse kan for eksempel være ordblindhed, ADHD eller et fysisk handicap.

Typer af funktionsnedsættelser:

  • Ordblindhed
  • Psykiske funktionsnedsættelser
  • Neurologiske funktionsnedsættelser
  • Hørehandicap
  • Synshandicap
  • Bevægelseshandicap
  • Kronisk eller alvorlig sygdom
  • Talblindhed

Kilde: Spsu.dk

Hvilke hjælpemidler man får tildelt, afhænger af diagnosen, men kan for eksempel være rådgivning eller praktisk hjælp, skriver de på hjemmesiden for SPS.

I 2020 havde 11 procent af dem, der gik på en videregående uddannelse, en funktionsnedsættelse. Det er en stigning på 8 procent siden 2010, viser en rapport fra 2023 fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Jens Bundgaard er afsnitsleder for SU, SPS og Dual Career på Aarhus Universitet. Ifølge ham skyldes stigningen flere faktorer:
– Det skyldes, at vi har et bedre støttesystem i ungdomsuddannelserne og folkeskolerne, så der er flere unge, der ser, at de har et potentiale til videregående uddannelser, siger han.

Den ene forklaring er ifølge Jens Bundgaard et bedre skolesystem, men det er ikke den eneste faktor:

– Antallet af psykiske- og neurologiske diagnoser er steget meget, og man kan argumentere for, at det er på grund af et bedre system, men man kan ikke benægte samfundets udvikling, hvor flere mistrives, hvilket stigningen også skyldes, siger Jens Bundgaard.

Ifølge Jens Bundgaard hænger stigningen altså også sammen med en stigende mistrivsel blandt unge.

Hvad det kræver at få godkendt SPS, afhænger af uddannelsen. På en videregående uddannelse er kriterierne, at funktionsnedsættelsen påvirker i sådan en grad, at SPS er nødvendigt for at fuldføre uddannelsen. Uddannelsen skal også være godkendt til SPS.

Hvordan studerende klarer sig ved hjælp af SPS afhænger af den funktionsnedsættelse, de har. Dem med ordblindhed klarer sig generelt bedre end dem med psykiske funktionsnedsættelser. Det skriver EVA i rapporten Socialpædagogisk støtte på videregående uddannelser fra 2023.

Flere muligheder for sådan en som mig

Fanny Lüders er 32 år og læser en kandidat i Socialvidenskab. Hun benytter SPS tilbuddet, fordi hun har diagnosen skizotypi:

– SPS har givet mig mere ro og struktur, men har også gjort, at jeg har nået mine deadlines. Jeg var sikkert startet studie uden, men jeg er ikke sikker på, at jeg var fortsat. Det har samtidig givet mig en følelse af, at der findes muligheder derude, selvom man har en sårbarhed.

SPS har ikke bare gjort, at Fanny Lüders kunne fortsætte sin uddannelse på RUC, det har også gjort, at hun føler sig taget seriøst:

– På grund af det er jeg blevet lyttet til og forstået, for de ved godt, at det ikke er et spørgsmål om, at man ikke bare kan tage sig sammen, men at der er noget større imod en. Det har gjort studiet rigtig trygt, siger Fanny Lüders.

Skizotypi er en mildere form for skizofreni, hvor man ikke har hallucinationer, og kommer de, er de forbigående. Man har heller ikke vrangforestillinger, som man har, når man har diagnosen skizofreni, står der på psykiatrifondens hjemmeside.

Sådan gjorde vi: Læste rapporter fra Danmarks Evalueringsinstitut og kontaktede dem, der optræder i artiklen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.