Forsker: Alt for få cyklister melder uheld

Alt for få cyklister melder alvorlige og mindre alvorlige færdselsuheld Foto: Wikimedia Commons
Alt for få cyklister melder alvorlige og mindre alvorlige færdselsuheld
Foto: Wikimedia Commons

Alt for ofte rapporteres et færdselsuheld, hvor en cyklist er kommet alvorligt til skade, ikke til politiet efterfølgende. Det konkluderer Kira Hyldekjær Janstrup, der forsker i trafikmodelling ved DTU, i sit Ph.D-projekt, der i sidste uge vandt hende DTU’s Young Researcher Award i Management Engineering. Projektet undersøgte de mørketal, der ikke fremtræder i de danske statistikker over færdselsuheld.

– En af hovedkonklusionerne var, at mørketallene er ret store, og for eksempel for cyklister registrerer politiet kun 14-15% af de alvorlige tilskadekomster, ved sammenligning med hospitalsdata, siger Kira Hyldekjær Janstrup.

Læs også: Overraskende resultater: Færre unge i trafikuheld

Det er ikke regnemetoderne der fejler. Det er generelt dét med at få folk til at være opmærksomme på, at det er nødvendigt at anmelde trafikuheld.
Kira Hyldekjær Janstrup, forsker i trafikmodelling fra DTU

Det er et problem, da registreringerne af uheld er med til at forebygge fremtidige ulykker. Selvom Danmarks Statistik i sommer meldte, at Danmark fortsat har historisk få personskader i trafikken, er det vigtigt at kunne registrere uheld.

– For at kunne finde viden om de faktorer, der har betydning for antallet og alvorlighedsgraden af et trafikuheld, er man nødt til at have viden om alle de trafikuheld, der sker, forklarer Kira Hyldekjær Janstrup.

Trafikuheld

  • Mellem 2009 og 2015 er antallet af dræbte i trafikken faldet fra 303 til 178 personer – heraf var 26 af de dræbte i 2015 cyklister
  • Fra 2009 til 2015 er antallet af personskader i trafikken faldet med 36,5%
  • I 2015 var ca. 25% af de tilskadekomne cyklister
  • Danmarks Statistik har siden 1996 gennemført undersøgelser, hvor det prøves at afdække statistikkernes mørketal.

Kilde: Danmarks Statistik

Underrapporteringen af alvorlige tilskadekomster for cyklister kan være drivkraften bag en ændring i trafikken, så cyklister kan færdes mere sikkert. Derfor ærgrer det i Cyklistforbundet, når der underrapporteres færdselsuheld.

– Hvis man kunne finde ud af, hvornår det er sket, og hvorfor det er sket, så kunne man jo også forebygge nogle af de ulykker. Enten ved ændring af infrastruktur eller ved kampagner. Så dét, at det ikke bliver rapporteret via et eller andet system, gør, at man ikke kan forebygge den slags uheld i fremtiden, siger landsformand i Cyklistforbundet, Jette Gotsche.

For få cyklister melder uheld
Det er især et problem blandt cyklister, der ikke melder færdselsuheld, selvom de har lidt alvorlige personskader. Christian Corell blev i sommeren 2015 ramt af en bil ved et sving, men endte med ikke at melde det til politiet, da han kørte mod færdselsretningen på cykelstien. Christian var dengang ikke forsikret, og var derfor ikke glad for tanken om at skulle melde det til politiet.

– Hvis jeg vidste med 100 procents sikkerhed, at jeg havde alt mit på det tørre, så havde jeg uden tvivl anmeldt det. Men jeg var lidt i tvivl om, hvem der havde lavet fejlen i det her tilfælde, siger Christian.

Læs også: Cyklistforbundet: Politiet er skyld i cyklisternes dårlige adfærd

Det er ikke kun de alvorlig uheld, der mangler i statistikkerne, men også dem, hvor der kun er lidt mindre alvorlige skader. Kira Hyldekjær Janstrups projekt brugte statistik fra mellem år 2003 og 2007. Der fandt hun, at mens det kun var 14-15% af de alvorlige uheld der blev registreret af politiet, gjaldt det samme for kun 6-7% af de mindre alvorlige.

At melde eller ikke at melde færdselsuheld til politiet pga. af forsikringer er noget, landsformand i Cyklistforbundet, Jette Gotsche, genkender.

– Jeg har meldt et uheld til politiet, og det var, fordi min cykel blev beskadiget. Dét meldte jeg til politiet, fordi det var en forsikringssag, men ellers har jeg da haft uheld, hvor jeg er blevet væltet eller blevet kørt ind i, hvor jeg ikke har tænkt på at melde det til politiet, siger hun.

Vigtigt at melde uheld
Der er mange årsager til at cyklister ikke melder færdselsuheld. Ikke desto mindre skaber det en stor del mørketal i statistikkerne.

Hvis man kunne finde ud af, hvornår det er sket og hvorfor det er sket, så kunne man jo også forebygge nogle af de ulykker.
Jette Gotsche, landsformand i Cyklistforbundet

– Det er ikke regnemetoderne, der fejler. Det har sådan set ikke noget med problemet, mørketal, at gøre. Det er generelt dét med at få folk til at være opmærksomme på, at det er nødvendigt at anmelde trafikuheld og gøre det klart hvorfor det er vigtigt at anmelde, siger Kira Hyldekjær Janstrup.

Det kan være besværligt at anmelde færdselsuheld, som det Christian var ude for, og det er også en del af forklaringen på, at cyklister undlader at melde uheld.

– Det er besværligt, man ved ikke om forsikringen dækker, og man skal frem og tilbage i alle de processer, der foregår. Man skal vise dokumentation og beviser, før der sker noget, så jeg kunne godt forestille mig, at folk nægter det, fordi det er for besværligt, siger Christian Corell.

Det er dog blevet meget nærmere at melde færdselsuheld i dag, end det var dengang Jette Gotsche meldte sit til politiet.

– I dag kan man jo klare det meste af det på en hjemmeside, så hvis man kan rapportere et færdselsuheld stille og roligt hjemme fra sofaen, så behøver det jo ikke tage så mange ressourcer fra den, der skal skrive det. Og hvis det kommer ind i en struktureret form, så burde det heller ikke være så besværligt at behandle fra den anden side af, siger hun.